Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderwijs Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie

De sectie Klinische Neuropsychologie wil nationaal leidend zijn in het opleiden van basispsychologen met neuropsychologische kennis en vaardigheden.

Bachelor Psychologie
Bestudeer het menselijk gedrag en help mensen met psychische problemen en organisaties met groepsgedragsvraagstukken in de Bachelor Psychologie.

Master Forensische Neuropsychologie
In de Master Forensische Neuropsychologie bestudeer je de oorzaken van crimineel gedrag en de geschikte behandelvormen om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Je leert daarbij het neuropsychologische en -psychiatrische perspectief mee te nemen in diagnostiek en behandeling van forensische patiƫnten.

Master Klinische Ontwikkelingspsychologie
In de Master Klinische Ontwikkelingspsychologie leer je alles over kinderen, adolescenten en ouders die hulp nodig hebben. Het kan gaan om preventieve hulp, zoals verminderen van pesten en faalangst of het voorkomen van delinquentie, en om therapeutische hulp, zoals de behandeling van een depressie of ADHD.

Master Klinische Neuropsychologie
De Master Klinische Neuropsychologie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag. Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid. Meer informatie over onderwijs en onderzoek van de sectie Klinische Neuropsychologie

Master Klinische psychologie
De Master Klinische psychologie houdt zich bezig met mensen die psychisch ontregeld zijn of ontregeld dreigen te raken. Deze ontregelingen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Denk hierbij aan angst- of stemmingsklachten, persoonlijkheidsstoornissen, het vastlopen van contacten en relaties, het disfunctioneren in werksituaties of het niet onder controle hebben van gedrag. 

Research Master Cognitive Neuropsychology
In de Engelstalige Research Master Cognitive Neuropsychology staat het snijpunt tussen cognitieve psychologie en klinische neuropsychologie centraal. 

Research Master Clinical and Developmental Psychopathology
In de Engelstalige Research Master Clinical and Developmental Psychopathology denk je na over de verbetering van psychologische behandelingen en de preventie van psychische afwijkingen bij kinderen, tieners en volwassenen.