Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad oefent als personeelsvertegenwoordiging invloed uit op de bestuurlijke besluiten van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat is de OR? 

De ondernemingsraad is sinds 1993 de personeelsvertegenwoordiging van de VU. Via advies-, initiatief- en stemrecht oefenen we invloed uit op bestuurlijke besluiten, zoals bij reorganisaties, de begroting, het instellingsplan, het besturingsmodel van de VU en de onderwijs- en onderzoeksagenda. Daarbij kijken we niet alleen naar de belangen van het personeel maar ook naar het belang voor de VU en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Samen met de Universitaire Studenten Raad (USR) vergaderen we over gezamenlijke dossiers in de Gezamenlijke Vergadering (GV). Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau. De OR heeft daartoe in samenspraak met het college van bestuur bij alle faculteiten en diensten een ODC ingesteld.

Wie zijn wij?

De OR is samengesteld uit afgevaardigden van de vakbonden en vrije lijst(en). De raad bestaat uit 23 leden.
Om de twee jaar kunnen medewerkers hun stem uitbrengen op kandidaten van de vakbondslijsten of vrije lijsten tijdens de medezeggenschapsverkiezingen.

Wat willen we bereiken?

Wij willen een VU waar meer ruimte is voor echte medezeggenschap. Een VU waar medewerkers hun stem kunnen laten horen en waar naar hun stem geluisterd wordt.

Waar zijn we te vinden?

De OR vergadert twee keer per maand, ongeveer de helft van de tijd samen met de Universitaire Studenten Raad in de Gezamenlijke Vergadering (GV). Circa 1 keer per maand vergaderen de OR en de GV met het College van Bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Atrium in de Medische Faculteit. De agenda’s van de vergaderingen zijn voorafgaand te raadplegen via VUweb.

Samenstelling OR

De samenstelling van de OR vind je op de pagina Leden Ondernemingsraad. Daar vind je ook de uitslagen van de verkiezingen in het voorjaar van 2021.

OR presentatie Mars.