Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Pre-University College

Voorjaarsronde 2022

Hieronder vind je een overzicht van het aanbod van Masterclasses voor voorjaar 2022. 

Colleges met een * gemarkeerd vinden plaats op de VU-campus. Overige colleges vinden online plaats via Zoom.    

Masterclasses

 • ANATOMIE EN DE KUNST VAN HET KIJKEN

  Verdiep je in de geschiedenis van de ontdekkingen in de anatomie, ontdek zelf hoe de anatomie van de arm en het hart eruit zien. En leer op verrassende manieren hoe kijken de basis is van wetenschap. 

  In deze Masterclass staan we stil bij een van de manieren om nieuwe kennis op te doen: kijken. We leren hoe in de geschiedenis het eerste wetenschappelijke onderzoek begon door kijken naar en afbeelden van lichamen van overleden mensen. Dit is te zien in kunstwerken die beroemde schilders van dit soort ‘anatomische lessen’ maakten. Je oefent zelf door te kijken naar anatomie: in afbeeldingen, met modellen, in het lab door onderzoek te doen op een echt lamshart én door te kijken naar afbeeldingen van kunstwerken.

  Tijdens deze Masterclass maak je kennis met de wereld van anatomie, de geschiedenis ervan en de huidige regelgeving rondom het ontleden van lichamen. Je doet kennis op van de anatomie van de onderarm en het hart. Daarnaast staan we stil bij het gebruik van anatomie in kunst en populaire cultuur.  Je leert hoe belangrijk goed kijken is voor het afbeelden van anatomie en je oefent zelf met observeren en onder woorden brengen van wat je ziet en je oefent ook zélf met het maken van een goede weergave van anatomie: je krijgt ook tekenopdrachten. Het is niet nodig om ervaring te hebben met tekenen!

  DATA EN TIJDEN
  college 1:   vrijdag 8 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 2:   woensdag 13 april 2022  (11:00-13:00)
  college 3:   vrijdag 22 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 4:   vrijdag 20 mei 2022  (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal:             Nederlands
  klas:            4 en 5 vwo
  studielast:   32 uur

 • HET BIJZONDERE BREIN

  Hoe werken de verschillende functionele gebieden in de hersenen? Bekijk de anatomie van het brein en test de hersenen met gedragsonderzoek!

  Alles wat de mens doet wordt aangestuurd door zijn hersenen. Van lopen tot piano spelen, van rekenen tot Chinees leren spreken, het vindt allemaal plaats in je hersenen. Iedere functie van jouw lichaam heeft een eigen stukje in de hersenen dat daar verantwoordelijk voor is, en doordat deze gebieden samenwerken kan je nieuwe dingen leren. Soms gaan er ook dingen in de hersenen fout, hierdoor kunnen we opeens niet meer bewegen, of vergeten we dingen. Om dit soort problemen te voorkomen of genezen, wordt er veel hersenonderzoek gedaan.

  Tijdens deze Masterclass ga je je verdiepen in een aantal vormen van hersenonderzoek. Je krijgt colleges van hersenonderzoekers, je verdiept je in de anatomie van het brein en je voert zelf een gedragsonderzoek uit. De resultaten van je onderzoek zul je vervolgens presenteren aan de groep op een (online) wetenschappelijke postermarkt.

  DATA EN TIJDEN
  college 1:   dinsdag 12 april 2022 (13:00-16:00)*
  college 2:   vrijdag 22 april 2022 (10:00-11:00)*
  college 3:   woensdag 18 mei 2022 (14:00-16:00)
  college 4:   donderdag 2 juni 2022 (10:00-12:00)

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 22 uur

 • CRIME IN THE CITY

  Hoe beïnvloedt criminaliteit de economie van een stad en andersom?

  Steden zijn de motor van economische groei. Met een fascinerende snelheid vindt urbanisatie plaats over de hele wereld. Tegelijkertijd zijn steden ook de plekken waar criminaliteit welig tiert. De leefbaarheid van de stad staat daardoor onder druk. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de overheid niet achter de feiten aanloopt, maar over de middelen beschikt om preventief in te grijpen om zo een veilige stedelijke omgeving te creëren?

  In deze Masterclass ga je vanuit verschillende invalshoeken in op het thema Crime in the City. Hoe kun je vanuit een economisch perspectief criminaliteit verklaren? Is segregatie een bron van criminaliteit? Welke beleidsmaatregelen en strafrechtelijke maatregelen zijn effectief om criminaliteit te bestrijden? In interactieve colleges wordt op deze vragen ingegaan. Je zult leren zelf de goede vragen te stellen en antwoorden te zoeken en te vinden. Daarbij is ook ruimte om in groepjes aan de slag te gaan met eigen gekozen deelonderwerpen die je onder begeleiding van docenten en studenten gaat uitwerken. We sluiten de Masterclass af met presentaties van jullie eigen onderzoeken.

  DATA EN TIJDEN
  college 1:    dinsdag 17 mei 2022   (13:00-16:00)
  college 2:    dinsdag 24 mei 2022  (13:00-16:00)*
  college 3:    woensdag 1 juni 2022  (13:00-16:00)*
  college 4:    vrijdag 10 juni 2022  (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal:            Nederlands
  klas:            4 en 5 vwo
  studielast:  25 uur

 • DOODNORMAAL & LEVENSECHT!

  Onderzoek de dood als onlosmakelijk onderdeel van het leven. Aan de hand van popular culture en vanuit verschillende disciplines nodigen we je uit om na te denken wat de een voor de ander betekent. 

  Ja, de dood is eigenlijk heel normaal. En levensecht. Volgens Seneca gaat de mens niet dood omdat hij ziek is, maar omdat hij leeft. Denk jij wel eens na over de dood? Dan ben je niet alleen:iIn alle culturen en levensbeschouwingen zijn verhalen, visies en rituelen rond de dood ontstaan die onze kijk op de dood tot op de dag van vandaag bepalen. De dood is terug te vinden in popular culture, zoals in songteksten en films. In deze collegereeks verkennen we wat onze eigen beleving bij de dood is, hoe we de dood van anderen ervaren en gaan we op zoek naar de visie(s) op de dood in de maatschappij. We doen dat aan de van door het luisteren naar songteksten en het bekijken van een net uitgekomen bioscoopfilm. We houden een moreel beraad over hoe het leven kan en mag eindigen en gaan daarover op locatie in gesprek met experts uit verschillende disciplines. Wil jij wel eens verkennen wat de dood voor het leven betekent vanuit verschillende perspectieven? Dan is deze Masterclass geknipt voor jou. Want als we de dood negeren doen we het leven tekort. 

  DATA EN TIJDEN
  college 1: woensdag 6 april 2022  (13:00-16:00)
  college 2: woensdag 13 april 2022  (13:00-16:00)
  college 3: woensdag 20 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 4: woensdag 18 mei 2022  (13:00-16:00)
  college 5: woensdag 25 mei 2022  (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 20 uur

 • GENDER EN SEKSUALITEIT

  Wat maakt je dat je je man, vrouw of anders voelt? Hangt gender samen met seksuele identiteit? Onderzoek filosofische, medische en antropologische visies hierover.

  Hoe komt het dat we mensen haast automatisch indelen in man of vrouw? Wat is gender eigenlijk? Is het lichamelijk of sociaal of een beetje van allebei? Wat betekent dit voor transgender personen die zich niet thuis voelen in deze categorieën? En hangt gender samen met seksuele identiteit? In deze Masterclass maak je kennis met verschillende filosofische theorieën en met medische en antropologische perspectieven op gender en seksualiteit. Je krijgt colleges vanuit deze drie perspectieven en sluit de Masterclass af met een presentatie.

  DATA EN TIJDEN
  college 1: woensdag 16 maart 2022  (13:00-16:00)*
  college 2: woensdag 6 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 3: woensdag 13 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 4: woensdag 18 mei 2022  (09:00-13:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 30 uur

 • LEVEN IN EEN VIRTUELE WERELD

  Hoe beïnvloeden virtualiteit en digitale technologieën ons leven, ons gedrag en onze identiteit? 

  In deze Masterclass onderzoeken we virtuele werelden en opkomende technologieën als VR en AR. Zowel in games als in andere toepassingen gaan deze technologieën onze levens de komende jaren flink op zijn kop zetten. De grens tussen “echt” en “onecht” zal langzaam maar zeker gaan vervagen. Maar wat zijn de gevolgen van deze virtualiteit voor ons leven, ons gedrag en onze identiteit? Samen met een antropoloog, een communicatiewetenschapper en een jurist ga je je verdiepen in het onderzoek naar virtuele werelden. Kun je eigenlijk antropologisch veldonderzoek doen in zo’n virtuele wereld? Hoe beïnvloedt de onderdompeling in een virtuele omgeving onze gedragingen? En zijn misdrijven uit de offline wereld (zoals aanranden, stelen en doden) eigenlijk ook strafbaar als ze “virtueel” worden gepleegd of gelden er in online werelden andere (rechts-)regels?

  DATA EN TIJDEN
  college 1: vrijdag 11 maart 2022  (14:00-16:30)*
  college 2: vrijdag 18 maart 2022  (14:00-16:30)
  college 3: vrijdag 8 april 2022  (10:00-12:30)
  college 4: woensdag 20 april 2022  (14:00-16:30)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 38 uur

 • DE LITERATUURLIJST

  Multatuli en de glansrol van literatuur.

  Bob Dylan, een popidool van vijftig jaar geleden, heeft de Nobelprijs voor de Literatuur gekregen! Terecht volgens jou? En wat vind je dan van Ronnie Flex en Typhoon, verdienen hun teksten ook een literaire prijs? Horen zij bij de zogeheten ‘canon’, een soort literaire top tien aller tijden? En moet een roman of gedicht over seks, drugs en rock’n roll gaan of over iets geheimzinnigs als goena goena, of gaat het om andere dingen? Als je naar de literatuur kijkt, zie je hoe opvattingen over wat goede en slechte literatuur is in de loop der tijd verschuiven: de literaire canon is in beweging. Ooit was Multatuli door zijn Max Havelaar ook zo populair als een popster. Wordt hij nog steeds beschouwd als een beroemd schrijver? Wat heeft hij ons nu nog te zeggen? Welke schrijvers van nu en vroeger volgen zijn voetspoor? Hoe zit het bijvoorbeeld met De stille kracht van Couperus? In dit Pre-University College verdiep je je in moderne en oudere literatuur, leer je alles over ‘de literaire canon’ en doe je zelf een klein onderzoek, waarvan je de bevindingen tijdens het laatste college presenteert. Voorkennis is niet vereist (je leest wel twee titels die je op je literatuurlijst kunt zetten en doet inspiratie op voor de rest van je lijst).

  DATA EN TIJDEN
  woensdag 23 maart 2022 (13:00-16:00)*

  woensdag 13 april 2022 (13:00-16:00)
  dinsdag 17 mei 2022 (13:00-16:00)
  woensdag 1 juni 2022 (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 25 uur

 • MOTIVEREN KUN JE LEREN!

  De kracht van motivatie!

  Ken je dat gevoel dat alles wat je doet vanzelf gaat? Dat het jou geen moeite kost om eraan te beginnen en dat het ook heel makkelijk vol te houden is? Dat kan voor alles zijn, een hobby, sport, een voornemen in het nieuwe jaar of een vak op school. Hoe kun je ergens gemotiveerd voor raken? Dat is de vraag die je in deze Masterclass gaat onderzoeken. Op welke manieren kun jij motivatie beïnvloeden? Je gaat dit proefondervindelijk ontdekken en leren. Ook de werking van het brein wordt hierin bekeken. Ben jij door deze tekst al gemotiveerd om deze Masterclass te volgen? Schrijf je dan snel in!

  DATA EN TIJDEN
  college 1: maandag 14 maart 2022  (13:00-16:00)*
  college 2: maandag 4 april 2022  (13:00-16:00)
  college 3: vrijdag 22 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 4: maandag 16 mei 2022  (13:00-16:00)

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 25 uur

 • (ONCO)LOGISCH DENKEN

  De wetenschappelijke Masterclass voor creatievelingen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek naar kanker

  Oncologie is een vakgebied waarin veel onderzoek wordt gedaan naar verschillende soorten kanker, ontwikkeling van tumoren en mogelijke behandelingen. Waarom krijgt de één wel en de ander geen kanker? Waarom herstelt de één wel en de andere niet? Soms worden er genetische oorzaken gevonden, soms geen enkele. Met creatief zijn, logisch denken en het toepassen van kennis, kun je tot nieuwe inzichten komen. Met vallen en opstaan kom je samen vooruit.

  Naast de kennismaking met wetenschappelijk onderzoek, ontmoet je studenten die je meenemen in hun wereld. Tijdens de eerste bijeenkomst maak je kennis met onderzoekers die allemaal in een ander vakgebied binnen de oncologie werkzaam zijn. 

  DATA EN TIJDEN
  college 1: donderdag 19 mei 2022  (13:00-16:00)*
  college 2: dinsdag 24 mei 2022  (13:00-16:00)
  college 3: dinsdag 31 mei 2022  (13:00-16:00)
  college 4: dinsdag 7 juni 2022  (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 25 uur

 • POLITIEK IS PERSOONLIJK

  Wat kun je leren van politieke biografieën?

  Politiek is mensenwerk: het wordt bedreven door mensen van vlees en bloed, door personen met een bepaalde achtergrond, een karakter, sterke en zwakke punten. Door politici beter leren kennen, en te begrijpen hoe zij in de politiek zijn beland en hoe zij daar functioneerden, kunnen we ook veel leren over de werking van politiek zelf. Een heel goede manier om meer over politici (en dus over politiek) te leren, is het lezen van politieke biografieën. De afgelopen jaren zijn veel levensbeschrijvingen gepubliceerd van belangrijke Nederlandse politici, zowel van mannen als vrouwen: Thorbecke, Kuyper, Drees, Zijlstra, Klompé, Den Uyl, Van Agt, Wiegel, Van Someren, Lubbers, Kok, Dales, Borst en vele anderen.

  In deze masterclass bespreken we wat een politieke biografie is, wat het verschil is met andere studies en wat je van het lezen van een (goede) politieke biografie kunt leren over de beschreven persoon én over de werking van politiek en macht meer in het algemeen. We denken na over de vraag wat een biografie eigenlijk echt goed maakt én we gaan een echte biograaf uitnodigen om te komen vertellen over de mooie en moeilijke kanten van het schrijven van een biografie. Hoe ga je als biograaf om met de politicus zelf (als deze nog leeft), met nabestaanden, met schandalen en roddels en met de politieke tijd en context waarin iemand functioneerde? Moet een biograaf ‘neutraal’ zijn of mag deze ook (met wijsheid achteraf) positieve of negatieve oordelen geven over de politicus in kwestie? Gedurende de masterclass ga je ook zelf één politieke biografie uitkiezen en lezen, om tijdens de slotsessie met de andere deelnemende scholieren te delen wat jij uit dat boek hebt geleerd.

  DATA EN TIJDEN
  college 1: donderdag 21 april 2022  (13:00-16:00)
  college 2: dinsdag 17 mei 2022  (13:00-16:00)
  college 3: maandag 23 mei 2022  (13:00-16:00)*
  college 4: donderdag 2 juni 2022  (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 25 uur

 • REKEN JE RIJK!

  Veel mensen hebben de neiging om hun kansen verkeerd in te schatten in niet op voorhand verzekerde situaties. Hoe komt dat, wat zijn voorbeelden en hoe groot zijn onze kansen in die situaties? 

  Uit onderzoek weten we dat veel mensen hun kansen bij onzekerheid te rooskleurig inschatten. Daar doen anderen hun voordeel mee. In de Masterclass “Reken je Rijk” gaan we daarom werken aan elementaire kansberekening, met interessante praktijktoepassingen. Je zult ervaren dat het niet vooral zal gaan om het onder de knie krijgen van complexe wiskunde, maar veel meer om de nauwkeurige interpretatie van een onzekere situatie. Saai? Helemaal niet. Makkelijk? Wie wil dat nou?

  DATA EN TIJDEN
  college 1: dinsdag 17 mei 2022  (11:00-13:30)*
  college 2: woensdag 25 mei 2022  (14:00-16:30)
  college 3: donderdag 2 juni 2022  (14:00-16:30)*
  college 4: vrijdag 10 juni 2022  (14:00-16:30)*
  college 5: vrijdag 17 juni 2022  (18:30-21:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 30 uur

 • DE VISUALS VAN INFLUENCERS

  Onderzoek de patronen waarmee influencers op Instagram in beeld komen. Hebben bepaalde beeldkenmerken effect op de kijker?

  In deze korte collegereeks wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop influencers op Instagram producten aanprijzen. Leerlingen maken een analyse van de eigenschappen van foto’s die influencers daarbij inzetten. Uitgaande van de beeldanalysetheorie van Kress en Van Leeuwen (in hun boek Reading Images, 2020, derde druk) en wetenschappelijke literatuur over adverteren hebben de leerlingen een zogeheten corpus van Instagram posts verzameld, en die aan een systematische inhoudsanalyse onderworpen. Daarbij is de vraagstelling of lifestyle producten op een andere wijze in beeld worden gebracht dan functionele of gebruiksproducten, en of eventuele verschillen effect hadden op de Like-Follower Ratio. De resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd door het maken van kruistabellen in het spreadsheetprogramma Excel, en met statistische toetsing van verschillen tussen groepen. De leerlingen presenteerden de resultaten van hun inhoudsanalyse op de laatste bijeenkomst.

  DATA EN TIJDEN
  college 1: vrijdag 8 april 2022  (13:00-16:00)*
  college 2: woensdag 20 april 2022  (13:00-16:00)
  college 3: woensdag 18 mei 2022  (13:00-16:00)
  college 4: vrijdag 10 juni 2022  (13:00-16:00)*

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 30 uur

 • WE SHALL OVERCOME

  Ontdek je eigen kracht als leider; ervaar de inspiratie van Martin Luther King jr. en andere game-changers die het positieve verschil maken in tijden van crisis.

  Dr. Martin Luther King jr. ontving in 1965 een eredoctoraat aan de VU voor zijn moedige strijd voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Welke leiders maken het verschil, en inspireren mensen tot positieve verandering? 

  In deze Masterclass ‘We Shall Overcome’ onderzoeken we hoe succesvolle leiders zich duurzaam inzetten voor hun bedrijf of de samenleving. Hoe kan een leider hoop geven, mensen motiveren, en een vreedzaam gemeenschapsgevoel smeden? Wat doe je in een crisissituatie, wat is de rol van empathie en respect, en hoe kun je tot verzoening komen? Wat vraagt dat van de leider zelf een game-changer te zijn? Je onderzoekt deze vraagstukken in dialoog met (VU) wetenschappers. Je ontdekt je eigen kracht als leider, jouw moreel kompas, en ervaart de inspiratie van visionaire leiders zoals Dr. Martin Luther King jr., Maharma Gandhi en Michelle Obama. Opdrachten over leiderschap en speechen in teamverband brengen het geleerde tot leven.

  DATA EN TIJDEN
  college 1: donderdag 7 april 2022  (14:15-16:00)
  college 3: woensdag 13 april 2022  (14:00-16:00)*
  college 1: vrijdag 20 mei 2022  (14:15-16:00)
  college 3: woensdag 1 juni 2022  (14:15-16:00)

  OVERIGE INFORMATIE
  taal: Nederlands
  klas: 4 en 5 vwo
  studielast: 30 uur