Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kunst aan de VU

Met openbaar toegankelijke projecten en exposities betrekt de Vrije Universiteit Amsterdam het publiek actief bij haar kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek.

Gedreven door een diepe nieuwsgierigheid naar de substantie van het leven en materie, onderzoeken kunstenaars en wetenschappers het leven en onze omgeving op fundamentele niveaus. De VU stimuleert de interactie tussen wetenschap en kunst vanuit het besef dat zowel kennis als ervaring nodig zijn om inzicht te krijgen in onszelf en de wereld om ons heen.

De VU is aangesloten bij de Vereniging BedrijfsCollecties Nederland

Kunst

 • Exposities

  Twee tot drie keer per jaar organiseert de VU presentaties waarin artistiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek worden gecombineerd. Daarmee willen wij het publiek betrekken bij actueel onderzoek in de kunst en wetenschap. Bekijk de eerdere exposities

 • Kunstopdrachten

  Kunstenaars kunnen in een kunstopdracht de functie van de locatie op een bijzondere manier zichtbaar maken en markeren. Locatie-gebonden kunstwerken zijn identiteitsdragers die op een betekenisvolle wijze belichten wat er op de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam gebeurt. Zij bieden gemeenschap en bezoekers herkenning en houvast op het grootschalige campusterrein van de VU Amsterdam. 

  Kunstopdracht aan Wafae Ahalouch:  ‘Trinity: Kuyper revisited’

  In het kader van de 140e verjaardag van de VU vroeg de universiteit kunstenaar Wafae Ahalouch de actuele betekenis van het gedachtegoed van Kuyper te verbeelden. Het wandkleed hangt naast de ingang van het Auditorium in het VU Hoofdgebouw.

  Ahalouch werd getroffen door een uitspraak van Kuyper waarin hij stelt dat ‘God een magisch verbond schiep tussen het hoofd, het hart en de hand’. Ze vond dit principe zowel van toepassing op haar eigen leven en kunstenaarschap als op het gehele menselijke bestaan. Je hebt alle drie nodig om een compleet mens te zijn. Dit streven past bij de VU, waar je je niet alleen als academicus maar ook als mens ontwikkelt.

  In het kunstwerk heeft Wafae Ahalouch deze filosofie van Kuyper verbeeld op de haar kenmerkende manier. Beelden uit de populaire cultuur en grafische kleurplaattekeningen krijgen subtiele omkeringen waardoor misvattingen in de samenleving worden blootgelegd. Net zoals bij sprookjes gaat er een sterke psychologische werking van uit.

  De voorstelling toont de contouren van de hoofden van een man en een vrouw waarbij de vrouw lichtjes domineert, een anatomisch hart als mechanische pomp, een hand die een pen vasthoudt en daarmee lijnen trekt: de hand als scheppende kracht die zijn sporen nalaat in de tijd.

  De tekeningen zijn gegroepeerd in een geel omrand middenstuk dat als een soort spiegel fungeert binnen een diagonaal getrokken pentagoon (vijfhoek). De uitwaaierende grafische zwart-wit lijnen creëren een spektakel- en circusachtig effect. Dit wordt versterkt door de knaloranje ‘blobs’ die zich in de bovenste en onderste kwadranten ophouden. In de kleurenleer staat oranje voor spiritualiteit en geel voor energie en in een meer religieuze variant voor godslicht.

  Het zachte en cerebrale karakter van het wandtapijt contrasteert met de betonnen uitstraling van het VU-Hoofdgebouw. Al eeuwenlang wordt het wandkleed gebruikt als medium voor het vertellen van verhalen over bijvoorbeeld religie of veldslagen. Binnen de academische en enigszins formele omgeving appelleert dit wandkleed vooral aan universele menselijke waarden.

  Het wandtapijt ‘Trinity: Kuyper revisited’ is een liefdesverklaring van Wafae Ahalouch aan de grondhouding die volgens Kuyper nodig is om de wereld te hervormen. Wij maken onderdeel uit van een samenleving en hebben hoofd, hart en hand nodig om een ander betekenis te bieden.

  Het werk kwam tot stand dankzij genereuze steun van het Kuyperfonds en het Mondriaanfonds.

  Meer informatie over de kunstenaar

  Cytopia – O|2 Labgebouw

  Een nieuw perspectief op de essentie van het leven: cellen.

  In het O|2 Labgebouw van de VU Amsterdam werken onderzoekers samen in het aanpakken van maatschappelijke problemen op het gebied van Human Life Sciences. Er wordt onder meer cellulair onderzoek naar kanker verricht. De kunstcommissie van de VU Amsterdam, aangevuld met onderzoekers die werken in O|2 en de Facilitaire Campus Organisatie, gaf speciaal voor deze locatie de opdracht voor een kunstwerk gerelateerd aan Human Life Sciences. In plaats van de kankercel te benaderen als een bedreiging of een monster, onderzocht Yoldas wat de cellen ons kunnen leren over regeneratieve geneeskunde en een lang leven. Bevat de kankercel het antwoord op deze eeuwenoude menselijke zoektocht naar het eeuwige leven?

  Cytopia is geïnstalleerd op de buitenmuur van het Auditorium. In januari 2019 werd het officieel geopend.

  Bekijk het korte filmpje over het kunstwerk

 • Collectie

  De VU kunstcollectie is een organisch gegroeide collectie, die door schenkingen, aankopen en opdrachten (1% regeling) is ontstaan. De collectie bestaat uit ongeveer 1200 werken in diverse media en geeft een goed beeld van maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen sinds eind jaren '70. De collectie bevat onder andere werken van Carel Visser, Cornelis Rogge, Tom Claassen, Philip Akkerman, Gé Karel van der Sterren, Isabelle Wenzel en Jan Banning.

  KERN­COL­LEC­TIE EN GE­BRUI­KERS­COL­LEC­TIE

  De collectie is onderverdeeld in een kerncollectie en een gebruikerscollectie. Werken uit de kerncollectie zijn geplaatst in de openbare ruimte op de Campus met als doel te prikkelen en je te laten reflecteren op je eigen positie. De gebruikerscollectie is bedoeld als uitleencollectie waaruit afdelingen werken kunnen selecteren. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor de kunstuitleen. Wil jij kunst op de afdeling en blijf je graag op de hoogte van de kunstuitleen. Stuur een mail naar w.wallert@vu.nl.

 • Kunst: contact

  Bezoekadres tentoonstellingen
  De expositieruimte bevindt zich op de eerste verdieping van het Hoofdgebouw VU, aan beide kanten van de aula. Je kunt gemakkelijk even rondkijken na een college of je werk. 

  Openingstijden Hoofdgebouw
  Routebeschrijvingen


  Expositieruimte VU, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
  (bereikbaar met tram 5 en 51, halte De Boelelaan)

  Inlichtingen

  mw. drs. Wende Wallert, conservator Kunst
  Hoofdgebouw VU, kunstdepot, kamer KA-10
  T 06 214 394 51 / 020 59 85648
  E-mail: w.wallert@vu.nl

  Postadres
  Universiteitbibliotheek VU
  T.a.v. W. Wallert, conservator Kunst
  De Boelelaan 1105, 1B-42
  1081 HV Amsterdam