Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Honours Programma

De Faculteit Religie en Theologie biedt een Honours Programme aan. Dit programma geeft getalenteerde studenten de gelegenheid zich verder in het vak van hun keuze te verdiepen en bovendien kennis te maken met andere disciplines.

Voor wie?
Wie aan het Honours Programme wil meedoen, moet in principe aan twee voorwaarden voldoen.
Studenten die het honoursprogramma volgen, mogen geen studievertraging hebben en moeten naast het programma ook een 7,5 gemiddeld halen voor alle onderdelen van de gewone bacheloropleiding (geldt voor studenten die sinds 2014 begonnen zijn aan het programma). Voor de honoursaantekening op je bachelorgetuigschrift moet je dan dus niet alleen de honoursvakken (30 ECTS) halen, maar ook een gemiddelde van 7,5 halen voor alle andere vakken. Verder wordt van studenten in het Honours Programme uiteraard ook een goede motivatie gevraagd en het vermogen om een grotere studielast te dragen zonder vertraging op te lopen.

Wat?
Het Honours Programme bevat zowel interfacultaire als facultaire modules, in totaal 30 credits (ECTS). In het eerste jaar van het Honours Programme omvat het programma 12 ECTS, die te besteden zijn aan bovenfacultaire modules; in het tweede Honours jaar worden 18 ECTS ingevuld binnen de Faculteit Religie en Theologie. Het Honours Programme is Engelstalig.

Waarom?
Het Honours Programme biedt een unieke kans voor verdieping en verbreding van de studie. Eén van de klassieke idealen van de universiteit is het bijeenbrengen van verschillende academische disciplines. De interdepartementale modules met hun sterk internationale toonzetting bieden de mogelijkheid aan dat ideaal te werken. Het facultaire deel van het programma is overwegend maatwerk. Daarin kan de eigen interesse tot haar recht komen in een (vrijwel) individueel programma dat in overleg met één of meer docenten wordt opgesteld. En wie het Honours Programme afrondt, heeft zich onderscheiden door motivatie en door het vermogen om extra studielast te dragen. Ook voor het CV is dat winst.

Wanneer?
Het Honours Programme wordt aangeboden gedurende het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding.

De selectie vindt plaats in het eerste jaar van de bacheloropleiding. Geïnteresseerde studenten kunnen elk jaar vóór 1 mei hun belangstelling en motivatie in een Engelstalige brief met bijgevoegde cijferlijst kenbaar maken door online te solliciteren.

CONTACT

Meer informatie over het VU Honours Programme:
Zie hier de VU pagina Honours programma
E: honours@vu.nl

De coördinator van het Honours Programma van de Faculteit Religie en Theologie:
Dr Srdan Sremac   
E-mail: s.sremac@vu.nl

Het Honours Programme bij de faculteit heeft een eigen studievereniging, een Honours Programme Study Association, genaamd 'Extensus'.

Daarnaast komen Honoursstudenten vanuit de Faculteit der Religie en Theologie tweemaal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Tot slot is er ook een eigen Honours Student Council (HSC) voor het programma.

MAAIKE DE REUVER, THEOLOGIE

MAAIKE DE REUVER, THEOLOGIE

"The VU Honours Programme offers me a challenging opportunity to intensify my studies. The interdepartmental part of the programme provides me to interact with motivated students from different faculties and different universities, which is very enriching. For the departmental part of the programme I am working on a research project for a company located in Geneva. I am joining an international congress in Chicago to do research for this project.

FRT Maaike de Reuver Honours program