Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Historische filosofie

Het onderzoek van deze leerstoelgroep bestrijkt de geschiedenis van de klassieke metafysica, epistemologie en wetenschapsfilosofie.

De zwaartepunten zijn de opvattingen over wetenschappelijke kennis in relatie tot metafysica in het Neoplatonisme van de late oudheid; de metafysica, in het bijzonder de emanatieleer, en epistemologie van het Arabische Neoplatonisme; de middeleeuwse leer van de transcendentaliën, de lange achttiende eeuw - de periode van de Verlichting, het Duitse Idealisme en het Neo-Kantianisme -, fenomenologie en gender filosofie.

In de bacheloropleiding Filosofie / Philosophy verzorgen wij zowel de inleidingen in de antieke, patristische, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofie, als colleges over klassieke teksten en wijsgerige vorming voor Geesteswetenschappers. In de volgende masterprogramma's verzorgen we colleges die geïnspireerd zijn door ons lopend onderzoek:
Classics and Ancient Civilizations
Filosofie van Cultuur en Bestuur
Philosophy of Neuroscience
Philosophy, Bioethics and Health
Philosophy of Law and Governance

Verder zijn we lid van verschillende nationale en internationale samenwerkingsverbanden, waaronder OIKOS, de onderzoeksschool Medievistiek en EGSAMP.

C.J. DE VOGEL STICH­TING
De C.J. de Vogel Stichting is in 1986 opgericht als de C.J. De Vogel Stichting ter Bevordering van de Studie van de Wijsbegeerte van de Klassieke Oudheid aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht. De stichting streeft haar doel de studie van de klassieke filosofie te bevorderen na middels het verlenen van financiële bijdragen aan onderzoek en het stimuleren van de uitgave van wetenschappelijke publicaties binnen het vakgebied van professor de Vogel. Verder financiert de stichting de C.J. de Vogel Leerstoel, sinds 2016 gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bekleed door prof. dr. Marije Martijn.

Lees meer over de C.J. de Vogel Stichting.

ME­DE­WER­KERS
Bij de sectie Historische Filosofie zijn de volgende personen werkzaam:
Dr. J.M. Halsema
Dr. C.H. Krijnen
Dr. Olga Lizzini
Prof. Dr. Marije Martijn
Prof. Reinier Munk

Tevens werken hier de volgende PhD kandidaten:
Jaap Embregts
Lusie Laan
Bram van Steen