Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

HDC Archief K

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter K.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

K

 • Kamerfractie – Notulen en besluitenlijsten, afkomstig van CHU/CDA-kamerlid H. Eversdijk, * 1933, † 2012, lid van 1977-1991, (1978-1988) | Coll. nr.: 324. 1,6 m.
 • Kamerfractie – Tweede Kamer fractie CDA, afkomstig van CHU/CDA-kamerlid H. Eversdijk, * 1933, † 2012, lid van 1977-1991, (1976-1988) | Coll. nr.: 472. 4,88 m. Plaatsingslijst.
 • Kampherbeek, B., * 1933, journalist, o.a. medewerker van het Gereformeerd (Gezamenlijk) Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland. Bevat brieven van (zijn zwager) Adriaan Janse (1946-1947, bottelier bij de marine, militair ttv de politionele acties in Indonesië), aan zijn ouders, (ca. 1930-2007). | Coll. nr.: 457. 0,12 m.
 • Kamphuis, Gerrit, * 1906, † 1998 – Dichter, foto's uit studententijd, SSR, (ca. 1926-1935) | Coll. nr.: 325. 0,02 m.
 • Kamsteeg, J.H.C., * 1875, † 1959 – Hervormd predikant onder andere in Sirjansland, ‘s Heer-Hendrikskinderen en Gorssel, bestuurder en redacteur van Pniël, (1925-1959) | Coll. nr.: 139. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Kassies, W., *1933 – Brieven van G.J. de Vries, hoogleraar klassieke talen aan de VU, zie coll. nr.: 152, 1955-1996. | Coll. nr.: 1102. 0,02 m.
 • Kastein, J.F. * 1862, †1918 – Leraar en schoolhoofd, o.a. te Wormerveer en Sterkspruit (Zuid-Afrika), bevat dagboeken uit de Boerenoorlog. | Coll. nr.: 453. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Keller, Hendrik, *1886, †1949 – Werkzaam in NOI met grote belangstelling voor vergelijkende talenstudies, paleografie en Kabbala.  Bevat correspondentie met o.a. W.O.J.. Nieuwenkamp en E. van Dieren (1894-1949) | Coll. nr.: 141. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Kerk en Theologie (1950) – Correspondentie van de redactie, ca. 1980-2010. | Coll. nr.: 984. 0,72 m. 
 • Kerk en zending in Indonesië – Na 1945. | Coll. nr.:  866. 3,6m. 
 • Kerkdiensten, bijeenkomsten van predikanten 1980-2009 – Registratie op cassettebandjes, vnl. Ned. Ger. kerken, Chr. Ger. Kerken en de (hersteld) Hervormde Kerk. | Coll. nr.:  1111. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Kerken en torens – Beelddocumentatie verzameld door H.M.J. Wagenaar, directeur van de Raad van predikantstraktementen. | Coll. nr.: 381. 1,08 m. Beperkte Toegang.
 • Kerkhistorisch Gezelschap, ter beoefening en bevordering van de kerk- en dogmenhistorische geschiedenis, opgericht 1946 – (1946-1996) | Coll. nr.: 670. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Kerksplitsingen in grote steden – Rapporten verzameld door Amsterdams kerkelijk functionaris A.Th. Besselaar, (1930-1950) | Coll. nr.: 093. 0,01 m.
 • Kerkzegels – Verzameld door G. Boelema 1916-2006), bestuurder van Wageningen Universiteit en scriba. Medeauteur van Tekens van herkenning en verkondiging, 1990. | Coll. nr.: 579. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Kerkzegels – Verzameld door G. Hamoen, *1932, †2013, hervormd predikant o.a. te Berlijn, Heusden en De Meern. | Coll. nr.: 1047. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Kerkzegels – Verzameld door H.H. Meijer, ca 1965-2000. | Coll. nr.: 1072 | 0,72 m. | Plaatsingslijst.
 • Kerling, J.J. – Onderwijzer prot.-chr. onderwijs. Schrift met Franse teksten en gedichten en een verslag van een reis naar Zwitserland (1908), bevat gegevens over dichter en letterkundige Victor E. van Vriesland (1892-1974). | Coll. nr.: 969. 0,02 m.
 • Keucheniusschool (gereformeerd lager onderwijs) te ‘s-Gravenhage, (1914-1939) – Stukken betreffende jubilea | Coll. nr.: 358. 0,01 m.
 • Keucheniusschool voor gewoon lager onderwijs op gereformeerde grondslag in Amsterdam en de Keucheniusvereniging – (1897-1984) | Coll. nr.: 658. 0,12 m.
 • Keuning, C.A. en Houten, K. van – Stukken betreffende hun afscheid als directeur van Trouw, december 1955. Bevat een originele tekening van Jo Spier. | Coll. nr.: 429. 0,03m. 
 • Kikkert, H. *1912 †1988 – Bestuurder en CHU-Tweede Kamerlid, stukken betreffende de Ned. Christelijke Arbeidersbond en de Stichting voor de Landbouw, 1940-1946. | Coll.nr.: 882. 0,03 m.
 • Kirchner – bevat gegevens over de families Fernhout, Goldschmeding en Van Marle, (1873-1976) | Coll. nr.: 146. 1,36 m. Plaatsingslijst.
 • Kist, A.W., * 1915 † 2005 – Jurist, directeur van Kerk en Wereld en van Vormingscentrum Oud Poelgeest, rechter te Arnhem, (1933-2005) Zie ook coll. nr.: 720: Landelijk Missionair Collectief. Tweede zending 2014. Bevat 7 dozen familiarchief. Aanvulling van A. Polhuis in 2019. | Coll. nr.: 480. 8,24 m. Plaatsingslijst.
 • Klatter, J., * 1905, † 1989 – Journalist, redacteur (StandaardTrouw en Koers) en publicist, (1937-1989) | Coll. nr.: 534. 4,88 m. Plaatsingslijst.
 • Klein, J. en H.B. van Lummel – Correspondentie betreffende het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het christelijk onderwijs later De Vrije School. Weekblad voor het christelijk onderwijs, (1868-1898) | Coll. nr.: 175. 0,02 m.
 • Klijn, G.P., * 1907, † 1970 – Theoloog en programmamaker bij de IKON, hoofdredacteur van De Open Deur, (1928-1970 (1996)). | Coll. nr.: 787. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Klinken, J. van, *1927 – Directeur Algemeen Diakonaal Bureau van de GKN, reisverslagen en artikelen, ca. 1962-1980. | Coll. nr.: 979. 0,24 m.
 • Klokkeklanken. Officieel orgaan van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenfederatie in Nederland – Redactie-archief, van E.N. Scholte-Mets (1917-2003), bestuurslid van de VHVF en de VPRO, ca (1958-1998) | Coll. nr.: 721. 1,36 m.
 • Klomp, W., *1878, †? – Organist bij de gereformeerde kerk te Alkmaar, Nieuwkoop en Nieuwerbrug, manuscript bladmuziek, 1 deel. | Coll. nr.: 992. 0,02 m.
 • Koerier, de – Orgaan van de politieke studiegroep van prot.-chr. jongeren te Rhenen, 1962-1967. | Coll. nr.: 933. 0,03m.
 • Koetsveld, C.E. van, *1807, †1893 – Hofpredikant en schrijver, hervormd predikant onder andere in Westmaas en Den Haag, en stukken betreffende de familie Van Koetsveld, (1823-1979) | Coll. nr.: 503. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Koetsveld, C.E. van, * 1869, † 1945 – AR/CHU politicus en bestuurder, bevat brieven van jhr. A.F. de Savornin Lohman, (1894-1939) | Coll. nr.: 710. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Koffijberg, H., * 1874, † 1925 – Gereformeerd predikant, onder andere in Zevenhoven, Muiden en Bolnes, preken, (ca. 1900-1925) | Coll. nr.: 406. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Kohlbrugge – en geparenteerde families (Teerhui(y)s, Engelbert, Van Verschuer, Van Bode, Frantzen en Smit), 1722-1998. Beperkte toegang (Zie voor H.F. Kohlbrügge (1833-1918) collectie 253). Beperkte toegang | Coll. nr.: 481. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Kohlbrugge, H.C. (Hebe), *1914, †2016 – Lekentheologe en verzetsstrijder (1940-2016). Zie ook coll.nr 427, H. van der Horst. | Coll. nr.: 1134. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Kohlbrügge, H.F., * 1803, † 1875 – Predikant van de Niederländisch-Reformierte Gemeinde Elberfeld (Dld.), preken en publicaties, (1833-1918) | Coll. nr.: 253. 0,12 m. (Zie voor familie Kohlbrugge en geparenteerde families (ca. 1722-1998) collectie 481.) Plaatsingslijst.
 • Kohnstamm, P.A., * 1875, † 1951 – Documentatie betreffende natuurkundige, filosoof en pedagoog, verzameld door A.L.R. Vermeer. | Coll. nr.: 760. 0,48 m.
 • Kok, Iz., *1930, †1995 – Predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond), te Zegveld, Zoetermeer, Rotterdam en Veenendaal, preken. | Coll. nr.:  1155 | 3,48 m. | Plaatsingslijst.
 • Koning, Roeland *1898 †1985 – Veelzijdig kunstenaar, portretschilder. Collectie bevat veel foto’s van zijn werk. | Coll. nr.: 862. 0,5 m.
 • Koning Willemshuis – Vereniging voor Christelijk Maatschappelijk Arbeid, glasplaten | Coll. nr.: 400. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Kooij, van der – Kooij, van der, familie archief (1868-2001) – ‘Een Maaslandse familie’. Rondzendbrieven op initiatief van Nicolaas van der Kooij (1912-2001). Geparenteerde families: Van Vliet, Van Staalduine, Brüning, Van der Wel, Van der Meulen, Keyzer, Haverkamp en Prins. (1940-1965). Bevat geannoteerde transcripties, 5 delen. | Coll. nr.: 387. 0,12m.
 • Kooij, Tijmen van der, * 1875, † 1957 – Onderwijzer en schoolhoofd, bevat zijn autobiografie (‘Het was een schoone dag ...') en stukken betreffende de familie Van der Kooij, (1875-1982) | Coll. nr.: 102. 3,72 m. Plaatsingslijst.
 • Kooistra, G.T., * 1908, † 1975 – Gerrit Tsjerks Koaistra, onderwijzer en christelijk schrijver, manuscripten, (1930-1973) | Coll. nr.: 148. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Kool, A., *1927, †2006 – Hervormd predikant te Brandwijk, Rijssen en Utrecht. Preken. | Coll. nr.: 942. 2,00 m. Plaatsingslijst.
 • Kooy, T.P. van der, * 1902, † 1992 – Econoom en sociaal wetenschapper, hoogleraar in Leiden en aan de VU, Secretaris-generaal Ministerie van Economische Zaken, (ca. 1938-1968) | Coll. nr.: 422. 0,36 m.
 • Krans Hzn., H., *1893, †1976 – Stukken betreffende de ‘Oosterbeekse Conferenties’, samenspraak gereformeerden/vrijgemaakten en scholen in Kampen, 1948-1949. | Coll. nr.: 939. 0,03 m.
 • Krijger, familie – Stukken betreffende het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger-Hasper en familie, (1909-1949 (2011)) | Coll. nr.: 1069. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Krijger, D., * 1916 † 1987 – Gereformeerd predikant o.a. in Den Haag, Baarn en Winterswijk. Initiatiefnemer voor het volkspetitionnement tegen kernbewapening, (1940-1987) | Coll. nr.: 528. 4 m. Plaatsingslijst.
 • Krijger, Henk, * 1914, † 1979 – Beeldend kunstenaar en typograaf, documentatie en manuscript van een deel van zijn autobiografie | Coll. nr.: 512. 0,02 m.
 • Kring Vrouwlijke Predikanten – ca. 1923-1973. | Coll. nr.: 1026. 0,12 m.
 • Krook, W. – Stukken betreffende zijn gezin, ds. J.C. Sikkel en de Doleantie in Friesland, (1886-1959). | Coll. nr.: 786. 0,01 m.
 • Kroon, K.H. (Kleis), *1904, †1983 – Gereformeerd (Hersteld Verband) Hervormd predikant in Utrecht, Leiden, Andijk en Amsterdam. | Coll. nr.: 985. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Krop, F.J. (1875-1945), P.M.J. Krop, (1909-1947) en M.A. Krop (1913-1973) – Stukken betreffende de tentoonstelling tegen het Bolsjewisme, uitgaande van ‘Godsdienst, Gezin, Gezag’ en de dissertatie van P.M.J. Krop, (1921-1941). | Coll. nr.: 775. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Kuijper, G.R., *1887, †1950 – Gereformeerd predikant o.a. te Haarlem, Den Haag en Rotterdam (1903-1948) | Coll. nr.:  274. 1,72m. Plaatsingslijst.
 • Kuijper, P., *1908, †1985 – Gereformeerd predikant, o.a. te Zeist en Baflo (1935-1973) | Coll. nr.: 1114. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Kuijpers, G., *1911, †1999 – Gereformeerd predikant te Boksum en Gorinchem (1948-1980), auteur van Abraham Kuyper en de mens, Amstelveen 1998. | Coll. nr.: 1115. 0,36m. Plaatsingslijst.
 • Kuijpers, G., *1921, †2015 – Hoogleraar politicologie aan de VU, oud verzetsstrijder Trouw.| Coll. nr.: 597. 11,5 m.  Beperkte toegang
 • Kuiper, D.Th., * 1938 – VU hoogleraar sociologie, AR- en CDA politicus en bestuurder, lid van de Eerste Kamer, (1716-2016) | Coll. nr.: 505. 5,36m. Plaatsingslijst.
 • Kuiper, D.Th. – Stukken betreffende CDA, maatschappelijke- en sociale partners, 1978-1997. | Coll. nr.: 901. 0,12 m.
 • Kuiper, G., * 1904, † 1973 – Hoogleraar aan de faculteit letteren van de VU, (1953-1969) | Coll. nr.: 153. 13,5 m. Plaatsingslijst.
 • Kuiper, J.P., * 1922 – Hoogleraar sociale geneeskunde aan de VU, (1960-1980) | Coll. nr.: 486. 0,48 m.
 • Kuiper Hzn., G., * 1923 – Hoogleraar aan de faculteit der (economische en) sociale wetenschappen van de VU, (1954-1982) | Coll. nr.: 082. 4,12 m. Plaatsingslijst.
 • Kuitert, H.M., * 1924, † 2017 – Hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU, publicist, (1967-1972) | Coll. nr.: 250. 9,36m. Plaatsingslijst.
 • Kunst, J.G., * 1873, † 1928 – Gereformeerd predikant in onder andere Schipluiden, Barendrecht en Arnhem, brieven, (1896-1927) | Coll. nr.: 356. 0,01 m.
 • Kuyper en Knibbe – Documentatie. | Coll. nr.: 977. 0,06 m.
 • Kuyper, A., * 1837, † 1920 – Antirevolutionair staatsman, minister-president, oprichter van de Vrije Universiteit en De Standaard. Hervormer die de aanzet gaf tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Bevat tevens stukken betreffende zijn familie, (ca 1840-1937) Stukken van groot formaat in collectie 193. Het archief is alleen te raadplegen met microfiches | Coll. nr.: 154. 9,12 m. PlaatsingslijstKlik hier voor het digitale archief
 • Kuyper, A., * 1837, † 1920 – Felicitatieregister ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Bevat namen en functies van bestuursleden van ARP-organisaties, geformeerde jongelingsverenigingen en organisaties uit gereformeerd onderwijs en wetenschap, Coll. nr.: 1100. 0,7 m. Excel-bestand (bevat de onbewerkte gegevens)Beschrijving van het register.
 • Kuyper, A. – Twee foto's van de originele tekeningen van Jan Veth en H.J. Haverman | Coll. nr.: 751. 0,01 m.
 • Kwestie-Staal te Drachten – Fotokopieën van archiefstukken, (1934-1941) | Coll. nr.: 574. 0,12 m

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Jasmijn Vervloet, conservator Archieven van de Universiteitsbibliotheek

+31 (0)6 42198305

+31 20 59 83466

j.vervloet@vu.nl