Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Global History

Het onderzoek en onderwijs in de Global History groep benadert wereldgeschiedenis vanaf 1500 tot heden, vanuit een geïntegreerd perspectief dat economische, sociale en ecologische geschiedenis combineert met de sociale wetenschappen.

We zijn geïnteresseerd in de longue durée en in de vergelijkende geschiedenis van wereldregio’s. Wij vragen ondermeer: Hoe dragen slavernij en andere vormen van gedwongen arbeid bij aan economische ontwikkeling? Hoe kan de geschiedenis van de sociale wetenschappen ertoe bijdragen ons wereldbeeld te verklaren? Hoe gaan mensen om met klimaatverandering en andere milieuveranderingen? Wat zijn de wortels van de wereldwijde trend naar meer duurzaam gedrag en politiek?

De Global History groep bestaat uit drie leerstoelgroepen: Global Economische en Sociale Geschiedenis, Water en Milieugeschiedenis en Mondiale Geschiedenis vanuit een Anthropologisch Perspectief.

Leerstoel Global Economische en Sociale Geschiedenis

De medewerkers van de leerstoelgroep Global Economische en Sociale Geschiedenis (GESG) onderzoeken de geschiedenis van de wereldwijde stromen van goederen, mensen en ideeën. De groep werkt nauw samen met het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam (IISG), dat specialiseert op sociale bewegingen, arbeidsgeschiedenis en de geschiedenis van het kapitalisme. Wij houden ons bezig met vragen zoals: Waardoor kunnen kennissamenlevingen en kenniseconomieën ontstaan en wat is de relatie tussen die ontwikkeling en globalisering? Hoe gaan steden om met wereldwijde economische veranderingen? Welke effecten heeft het kapitalisme op culturele verandering? Hoe beïnvloeden grootschalige economische en sociale veranderingen het erfgoed en de collectieve herinnering?

Onze aandachtsgebieden

  • Kennissamenlevingen en kenniseconomieën
  • Kapitalisme, cultuur en samenleving
  • Handelsnetwerken
  • (Gedwongen) arbeid en migratie

Onderwijs
Wij doen de coördinatie van de minor American Studies en geven de volgende cursussen: BA History and International studies (HIS): World History 500-1800 and 1800-2000; Social History of the United States; History and Social sciences; Transatlantic connections; BA Geschiedenis: Handel en kapitalisme; Geschiedenis en sociale wetenschappen; MA/RMA Global History: Slavery, abolition and compensation; Methodologies. Ook bieden wij diverse tutorials aan en verzorgen begeleiding bij scripties en stages.

Onderzoeksprojecten

Medewerkers

Pepijn Brandon, Hoogleraar Global Economische en Sociale Geschiedenis
Ulbe Bosma
, bijzonder hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis en senior-onderzoeker op het IISG
Wybren Verstegen, universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis
Lucas Poy, universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis, met specialisatie op Latijns Amerika
Karel Davids
, emeritus hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis
Wantje Fritschy, emeritus bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de overheidsfinanciën
Jan Lucassen, emeritus bijzonder hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis

Promovendi

 NaamOnderzoeksproject
Tamira CombrinkSlaves, commodities and logistics
Heleen BlommersDeconstructing the war on poverty: the rise of a policy failure narrative, 1964-1985
Thomas DresscherZeemanschap in de 18de eeuw
Tzu-Yi (Dylan) HsuChinese capital, land ownership and labour migration in the early VOC empire
Gerrie LierensActoren en discrepanties op de Nederlandse arbeidsmarkt na 1945
Sam MiskeLand Grabbing in Southeast Asia: Company, Conquest, and Indigenous Power in the Banda Islands and West-Java, 17th Century
Ruud PaesieHet Korendragersgilde in Amsterdam, ca. 1550- 1900
Zawdie SandvlietLand Grabbing in the Dutch Atlantic: Land, Indigenous rights and African slavery in New Netherland and Suriname
Diederick WildemanNederlandse ontdekkingsreizen in de 17de eeuw: denkkader en uitvoering
Pauline WittebolAmsterdamse handelsnetwerken en Amerika in de 18de eeuw
Jan Willem de WijnMigratie: het Aalsmeermodel

Institutionele inbedding
GESG-onderzoekers zijn lid van deze instituten:

Leerstoel Water- en Milieugeschiedenis

De medewerkers van de leerstoelgroep Water- en Milieugeschiedenis richten zich op de relatie tussen mensen, landschap en dieren vanuit een ecologisch, sociaal-economisch en politiek perspectief. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan een meer duurzame wereld. De vragen die wij stellen zijn onder andere: Hoe gaan mensen om met klimaatverandering en andere milieuveranderingen? Wat zijn de wortels van de wereldwijde trend naar meer duurzaam gedrag en politiek? Hoe kan de natuur als een oorzaak gezien worden in historische ontwikkelingen?

Onze aandachtsgebieden

  • Geschiedenis van de waterschappen en andere organisaties voor waterbeheer
  • Drinkwater, droogte en klimaatverandering
  • Natuurrampen, waterzekerheid en overstromingen
  • Dier-mens relaties

Onderwijs
Wij coördineren de minor European urban and cultural history en geven de volgende cursussen waarbij we samenwerken met andere leerstoelgroepen: BA History and International studies (HIS): World History 500-1800; Water and Environmental History; BA Geschiedenis: Amsterdam: A Historical Introduction; MA/RMA Global History: History of Natural Disasters; From Source to Public; Environmental Humanities. Ook bieden wij diverse tutorials aan en verzorgen begeleiding bij scripties en stages.

Onderzoeksprojecten

Medewerkers

Petra van Dam, gewoon en gesponsord hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis
Milja van Tielhof, postdoc en senior-onderzoeker aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Promovendi

 NameResearch Project
Berco HoegenGeschiedenis van de knotbomenplantages in het rivierengebied
Dániel Moerman‘When the Well Runs Dry’: Drinking Water and Climate Adaptation in the Eastern Netherlands, 1600-1850

Institutionele inbedding
WEGonderzoekers zijn lid van deze organisaties:

Leerstoel Mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief

De leerstoelgroep Mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief combineert methodologische en conceptuele inzichten uit zowel de geschiedwetenschap als antropologie om samenlevingen in heden en verleden beter te begrijpen. Het onderzoek en onderwijs gaan in op thema’s als migratie, etniciteit, nationalisme en kosmopolitisme; staatsvorming en de constructie van soevereiniteit en identiteit; en de sociale en politieke dimensies waarbinnen geschiedenis en herinnering tot stand komen. Onderzoek focust op moderne en contemporaine geschiedenis van Europa, Afrika en Azië.

Onderwijs
Onze staf verzorgt ondermeer de bachelorvakken Global History; Empires and States in a Globalising World, 1500-present; Global Migration History; International Relations from Below; and International Organisations. Ze bieden ook tutorials aan over de geschiedens en antropologie van mobiliteit en over modern China. Onze staf coördineert de minor Migration Studies.Studenten kunnen bij ons terecht voor de begeleiding van BA- en MA-scripties over de geschiedenis en antropologie van migratie, mobiliteit en transnationalisme aan de hand van archiefonderzoek, egodocumenten en levensverhaalonderzoek, de studie van materiële cultuur en antropologische methoden en technieken.

Onderzoeksprojecten

Medewerkers

Pál Nyíri, hoogleraar mondiale geschiedenis in antropologisch perspectief
Norah Karrouche, universitair docent
Younes Saramifar, universitair docent Inhumanities, gespecialiseerd op de Geschiedenis en Anthropologie van Politiek Geweld
Marjolein ‘t Hart, emeritus professor geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief
Zhu Yidan, visiting research fellow, Project over niet-elitaire intellectuelen in de Republiek China

Institutionele inbedding
Onze stafleden zijn ook verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Daarnaast zijn ze ook lid van onderzoekscentra en -scholen: