Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geïntegreerde zorg

Het thema ‘Geïntegreerde zorg’ is erop gericht om vanuit de theorie en de praktijk de mogelijkheden en moeilijkheden te benoemen die typerend zijn voor verschillende partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde zorg.

Om daadwerkelijk een geïntegreerd zorgaanbod mogelijk te maken, is volgens velen ‘ontschotting’ nodig: het werk van zorgprofessionals, zorgorganisaties en financieringsstromen zou beter op elkaar moeten worden afgestemd. Een dergelijke integratie moet ertoe moeten leiden dat (specialistische) kennis bij elkaar komt en dat de verschillende belangen die daarmee gemoeid zijn worden gericht op het gemeenschappelijke doel om een specifieke doelgroep of regio de best mogelijk zorg te bieden. Maar juist die specifieke kennis en belangen roepen fundamentele vragen op. Want hoe kunnen overheden, aanbieders, verzekeraars en burgers hun verantwoordelijkheid om goede, beschikbare, betaalbare en integrale zorg te leveren waarmaken? Welke mogelijkheden zijn er om zorg over de bestaande scheidslijnen, over de bestaande ‘schotten’, heen te organiseren en welke moeilijkheden doen zich voor?

Voorbeelden van (lopende) onderzoeken binnen dit thema zijn:

 • Integratie op de werkvloer: Integratie op de werkvloer: werkbare samenwerking
  Onderzoekers: Duco Bannink, Yvonne La Grouw, Anna Schonewille en Fleur Thomése
 • Perspectieven in geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen: Verbinden van perspectieven in geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen
  Onderzoekers: Yvonne La Grouw, Fleur Thomése, Duco Bannink, Sierk Ybema
 • Actielab Wajong: Opzetten van samenwerkingen in het maatschappelijk veld
  Onderzoeker: Duco Bannink
 • Participatie van burgers en bewoners: Onderzoek naar pogingen om burgers te betrekken
  Onderzoekers: Ludo Glimmerveen, Henk Nies en Sierk Ybema, m.m.v. Julie Ferguson en Fleur Thomése
 • Beter Oud in Amsterdam
  Onderzoekers: Duco Bannink, Yvonne La Grouw
 • Vormgeving van Gebiedsteams in Nijkerk
  Onderzoeker: Duco Bannink
 • Vormgeven strategie integrale zorg DFZ
  Onderzoekers: Duco Bannink, Sierk Ybema, Eric van der Hijden, Xander Koolman
 • Vormgeven evaluatie naar effectiviteit van samenwerking VNG
  Onderzoekers: Duco Bannink, Sierk Ybema, Eric van der Hijden, Xander Koolman
 • Beleidsintegratie van WMO en Participatiewet
  Onderzoekers: Hans Bosselaar, Duco Bannink, Sierk Ybema

Klik hier voor de startnotitie van dit onderzoeksthema.