Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Gedragscodes

De Vrije Universiteit Amsterdam is samen met de andere universiteiten van mening dat transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteit belangrijk is.

Daarom is de Code Goed bestuur universiteiten opgesteld en ondertekend. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en in 2019 herschreven. De Code goed bestuur universiteiten stimuleert het continue goede gesprek over de governance van universiteiten en heeft als doel het bevorderen van goed bestuur ten dienste van de maatschappelijke opdracht van de universiteiten. In de code maken de universiteiten duidelijk hoe zij invulling geven aan de opdracht en aan de ruimte die de wet geeft op het gebied van governance van universiteiten. Centraal in de code staan negen principes op basis waarvan de bestuurders en toezichthouders van de universiteiten invulling geven aan goed bestuur.

De toezichthouders en bestuurders van stichting VU houden zich aan deze code en leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag.

Informatie over alle voor universiteiten geldende gedragscodes is beschikbaar op de VSNU-website.

Transparantie en verantwoording

De volgende documenten bevatten nadere informatie over bestuur en toezicht bij de VU:

  • In de jaarverslagen verantwoordt de universiteit zich over haar handelen en governance. In het jaarverslag VU is een jaarverslag van de RvT opgenomen
  • Het Bestuursreglement is de juridische basis voor de besturing van de Vrije Universiteit Amsterdam
  • De samenstelling van het College van Bestuur en een kort overzicht van de ervaring en nevenfuncties van de leden
  • De samenstelling van de Raad van Toezicht en een kort overzicht van de ervaring, zittingstermijnen en (neven)functies van de leden
  • De documenten zoals opgenomen op de pagina van de Raad van Toezicht, waaronder het het reglement Raad van Toezicht, het profiel van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden.
  • De VU heeft een Klokkenluidersregeling. Deze heeft betrekking op het op een veilige manier melden van het vermoeden van een misstand of niet integer handelen binnen de VU.