Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteiten bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc. 

De directeur bedrijfsvoering is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden. 

Directeur bedrijfsvoering: Henny van Nieuwenhuijsen
E: h.w.van.nieuwenhuijsen@vu.nl
T: +31 20 59 87234 / +31 20 59 86545

ONDERWIJSBUREAU

Ingeschreven studenten aan de VU kunnen voor alle voorkomende vragen over onderwijs, intekenen vakken, afstuderen, examencommissie en studentenbegeleiding terecht op VUnet. Mocht je op VUnet het antwoord niet vinden, dan kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

Niet ingeschreven studenten kunnen hun vragen stellen aan de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl

Hoofd Onderwijsbureau: drs. P.J. Reinders 
T: 020 598 6600 
E: p.j.reinders@vu.nl

FACULTEITSSECRETARIAAT

Het Faculteitssecretariaat ondersteunt de afdelingshoofden en regelt daarnaast zalen voor vergaderingen en incidentele colleges en catering.

Openingstijden: 9.00 - 17.00 uur
Locatie: VU hoofdgebouw, 2E-05
T: 020 59 86620
E: secretariaat.frt@vu.nl 

Het faculteitssecretariaat behandelt geen onderwijsgerelateerde zaken. Hiervoor kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie (020 598 5020).

ONDERZOEK

Alle zaken met betrekking tot het ondersteunen van het onderzoek vinden plaats vanuit het secretariaat van het Onderzoeksbureau.

Aanspreekpunt: prof. dr. E.V. Tolstoj, portefeuilehouder onderzoek
T: +31 (0)20 59 84105
E: e.v.tolstoj@vu.nl

COMMUNICATIE & MARKETING

De afdeling Communicatie en Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, VUnet, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering. Stuur een e-mail naar: communicatie.frt@vu.nl.

HRM

Personeelsadviseur: Marja Horsman
T: 020 59 88573
E: m.p.horsman@vu.nl

HRM servicedesk
T: 020 598 2882 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur)
E: servicedesk.hrm@vu.nl

FINANCIËN

De dienst Financiën ondersteunt FRT bij het beheer van de financiële middelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve werkzaamheden (zoals het verwerken van inkoopfacturen) en de planning & control werkzaamheden (het begroten, bewaken en rapporteren).

Taken

Business controller 

 • begroten, bewaken en rapporteren van de reguliere exploitatie van de faculteit en de afdelingen
 • interne verrekening van kosten binnen de faculteit of de universiteit 
 • autorisatie bestelproces
 • advisering mbt financiële aangelegenheden

Business controller: Hetty de Wilde
E: business.control.frt@vu.nl

Project controller 

 • begroten, bewaken en verantwoorden van extern gefinancierde (subsidie)projecten (2e en 3e geldstroom)

Project controller: Matthijs Wolkenfelt

E: projectcontrol.frt@vu.nl

Administratieve werkzaamheden

 • Financiële boekingen
 • Crediteuren / inkoopfacturen
 • Declaraties niet-personeel
 • BTW
 • Debiteuren / verkoopfacturen en aanmanen
 • Betalingen

E: servicedesk.fsc@vu.nl

Praktische informatie