Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Faculteitsbureau FSW

De ondersteunende afdelingen vormen samen het faculteitsbureau.

Het faculteitsbureau ondersteund van het faculteitsbestuur, de wetenschappelijke afdelingen en de diverse commissies. Aan het hoofd van het faculteitsbureau staat de directeur bedrijfsvoering.

Het faculteitsbureau bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Onderwijsbureau

  Het onderwijsbureau verzorgt de ondersteuning van het onderwijs van FSW, van beleidsvoorbereiding tot onderwijsuitvoering. Het gaat om onderwijs- en examenadministratie, studentendienstverlening, studieadvies en begeleiding, onderwijscoördinatie en -logistiek, ambtelijk secretariaat examencommissie, toelatingscommissies en bindend studieadviescommissie, onderwijskwaliteitszorg en ict & onderwijsontwikkeling en -ondersteuning. 

  Het onderwijsbureau FSW bestaat uit een hoofd onderwijsbureau en de volgende teams:

  Onderwijscoördinatie en -logistiek
  Ambtelijk secretariaat
  Onderwijsbeleids- en ict&o ondersteuning
  Medewerkers studentenzaken
  Studieadviseurs

 • Onderzoeksbureau

  Het onderzoeksbureau is ‘het loket’ waar de wetenschappelijke staf en haar bestuurders met diverse onderzoeksgerelateerde ondersteuningsvragen terecht kunnen. Het bureau draagt bij aan een toekomstbestendige onderzoeksomgeving waarin kwalitatief hoogwaardig onderzoek floreert en de maatschappelijke impact ervan optimaal kan renderen. Wetenschappelijke integriteit en de opleiding van promovendi zijn daarin stevig verankerd. 

  Taken 
  Het onderzoeksbureau heeft primair de volgende taken: 

  • Ambtelijke ondersteuning van de ‘portefeuillehouder onderzoek’ bij de vormgeving en implementatie van het facultaire onderzoeksbeleid en valorisatiebeleid; 
  • Ondersteuning van het facultaire Institute for Societal Resilience; 
  • Adviseren van de wetenschappelijke staf over subsidie- en financieringsmogelijkheden en het bieden van ondersteuning bij het doen van externe onderzoekaanvragen in de tweede en derde geldstroom; 
  • FSW-wetenschappers adviseren over en ondersteunen bij de bevordering van maatschappelijke impact en kennisverspreiding van FSW-onderzoek; 
  • Secretariële ondersteuning van facultaire commissies (Wetenschapscommissie, Ethische Commissie, Facultair Overleg Onderzoekmanagers).

  Team  
  Het onderzoeksbureau bestaat uit de volgende personen:

  Drs. Isjah (I.) Koppejan, Hoofd Onderzoeksbureau
  Drs. Rob (R.A.) Kloppenburg, Beleidsmedewerker Onderzoek
  Rian (R.) van Rossum, Adviseur Onderzoekssubsidie
  Marleen (M.) Golsteijn, Adviseur Onderzoekssubsidie
  Koen (K.) Leuveld, Data Steward en Privacy Officer

  Contact 
  Voor vragen benader onze teamleden direct of via de algemene mailbox: onderzoeksbureau.fsw@vu.nl

 • Communicatie

  De afdeling Communicatie & Marketing (C&M) bestaat uit een team van communicatieprofessionals die breed inzetbaar zijn. 

  In- en externe communicatie
  communicatie.fsw.mc@vu.nl  

  Websites
  webredactie.fsw.mc@vu.nl

  Evenementen
  evenementen.fsw@vu.nl

 • Financiën

  De dienst Financiën ondersteunt de Faculteit der Sociale Wetenschappen bij het beheer van de financiële middelen. 

  De financiële administratie (waaronder debiteuren en crediteuren) wordt gevoerd door het Financieel Service Centrum:

  Voor insturen digitale (pdf) facturen: invoice@vu.nl

  Voor alle vragen en verzoeken op financieel administratief gebied: servicedesk.fsc@vu.nl 

  Het financieel beheren (begroten en rapporteren) van extern gefinancierde (subsidie)projecten wordt uitgevoerd door projectcontrol: projectcontrol.fsw@vu.nl.

  Het financieel beheren (begroten en rapporten) van reguliere exploitatie en interne projecten wordt uitgevoerd door business control: controller.fsw@vu.nl.

 • HRM

  P&O adviseur Judith ten Brink beantwoordt vragen over personeelsaangelegenheden (zoals rechtspositie, salaris, doorstroommogelijkheden en loopbaanbegeleiding) en is beschikbaar voor het bespreken van vertrouwelijke kwesties. 

  Meer informatie: 
  Judith ten Brink
  Phone +31 20 870 14
  Email j.h.h.ten.brink@vu.nl
  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (Hoofdgebouw 1A-79)
  Aanwezig op ma, di, woe (hele dag), do en vrij (tot 13.00 uur). 

  Berg, J. op ten (Janoe)
  Phone + +31 020 59 832 67
  Email j.opten.berg@vu.nl
  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (Hoofdgebouw 1A-79)