Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Examensubcommissie Bewegingswetenschappen

Samenstelling Examensubcommissie Bewegingswetenschappen (EC BW)

Samenstelling

  • De heer prof. dr. J.B.J. Smeets (voorzitter)
  • De heer dr. J.F. Stins (secretaris)
  • De heer dr. G.J. van der Kamp 
  • De heer dr. M. Roerdink
  • Mevrouw dr. G.G.M. Scholten-Peeters 


De examensubcommissie is te bereiken via het ambtelijk secretariaat:
Bea Pleiter (ambtelijk secretaris)
Heleen Knikman-Stoetman
Sifra van der Meulen

T: Het telefonisch spreekuur komt tot nader order te vervallen. Voor vragen kunt u ons mailen op onderstaand adres.
E: examencommissie.fgb@vu.nl

Vergaderdata 2021 (onder voorbehoud)

  • 10 augustus 2021

Regels rondom onderwijs en examens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen. Deze zijn te vinden op VUnet.

Individuele verzoeken

Ben je VU-student, dan dien je een verzoek in via VUnet. Alleen verzoeken ingediend via het digitale formulier worden in behandeling genomen.

Voordat je een verzoek indient, is het raadzaam dit eerst te bespreken met de studieadviseur. Zeker wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden is het van belang eerst contact op te nemen met de studieadviseur.

LET OP: Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering binnen te zijn.
Indien zich omstandigheden voordoen waardoor beantwoording van een verzoek absoluut niet kan wachten tot de eerst volgende vergadering, kan tussentijds contact opgenomen worden met de studieadviseur.

Ben je (nog) geen VU-student, dan maak je gebruik van de bovengenoemde contactgegevens.