Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
De onderzoeksgroep Erfgoedstudies is internationaal toonaangevend. Ze doet interdisciplinair, vernieuwend onderzoek naar de ruimtelijke dimensies van erfgoed in cultuurlandschappen. Historisch geografen, landschapsarcheologen, cultuur- en architectuurhistorici en erfgoedwetenschappers verdiepen zich in de geschiedenis én de toekomst van stad en land.

Onze onderzoekers zijn meermalen bekroond met grote internationale subsidies en leiden of nemen deel aan omvangrijke Europese projecten. We koesteren een uitgebreid netwerk van collega-wetenschappers en werken nauw samen  met ontwerpers, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, maar ook met bestuurskundigen, economen en IT-specialisten. Ons netwerk beslaat daarnaast ook overheden, bedrijven, verenigingen en andere publieke en private partners. Samen onderzoeken we hoe we met erfgoed de wereld duurzamer en socialer kunnen maken.

Onderwijs
De onderzoekers coördineren het erfgoedonderwijs van de master Heritage Studies die in Nederland en internationaal uniek is. Dit is een interdisciplinaire en internationale masteropleiding voor archeologen, architectuurhistorici, (historisch- )geografen, historici, beleidsmakers en ontwerpers (planologen, architecten, landschapsarchitecten en stedebouwkundigen). De opleiding maakt de student vertrouwd met de belangrijkste principes van de historische studie van het landschap en de stad, de hedendaagse erfgoedzorg en de actuele omgang met de cultuurhistorische waarden van object en ruimte in onze omgeving.

Daarnaast coördineren de onderzoekers ook de minor Erfgoed en Ruimte, in samenwerking met de Reinwardt Academie, de Amsterdamse HBO-erfgoedopleiding. Deze interdisciplinaire samenwerking is uniek in Nederland en biedt studenten de kans om al in de bachelorfase kennis te maken met de actuele uitdagingen in het academische en professionele erfgoedveld.

Aandachtsgebieden/methoden
De onderzoeksgroep onderscheidt zich nationaal en internationaal met een uniek profiel, gekenmerkt door de combinatie van innovatief historisch onderzoek en een toekomstgericht ontwerp- en planperspectief.  We kijken in het bijzonder naar de relatie tussen (wereld-)erfgoed en grote maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, migratie, multiculturele samenleving en democratisering. We zetten daarbij in op een veelheid aan concepten, methoden en technieken, van de landschapsbiografie en burgerparticipatie tot digitale, geografische informatiesystemen en 3D.

Institutionele inbedding
Ons onderzoek is ondergebracht binnen het interdisciplinaire, interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+, dat staat voor de geschiedenis en het erfgoed van Cultural Landscape and Urban Environment. Onze groep publiceert en redigeert boeken en artikelen, brengt een eigen wetenschappelijke publicatiereeks uit Landscape and Heritage Studies (Amsterdam University Press) en leidt het Journal for European Landscapes.

Projecten
Hieronder vind je enkele van onze actuele onderzoeksprojecten:

HERILAND. CULTURAL HERITAGE AND THE PLANNING OF EUROPEAN LANDSCAPES. In dit project staat de relatie tussen erfgoedbeheer en ruimtelijke planning en ontwerp centraal. Het project wordt geleid door het erfgoedteam van de Vrije Universiteit (EU H2020 Marie Curie ITN, 4M. EUR, 21 partners, coordinatie prof. dr. Gert-jan Burgers).

FIRESCAPES: Towards an interdisciplinary understanding of wildfire risk mitigation in the Dutch landscape. In dit project brengen we de kennishiaat rondom de preventie, adaptatie en risico’s op natuurbranden in kaart en relateren die aan de aan de ecologische, culturele en politieke betekenissen van Nederlandse landschappen. Onderzoeksteam: Dr. Linde Egberts, Dr. Evelien de Hoop, Assistant Professor Health and Sustainability at the Athena Institute, Dr Marleen de Ruiter, Assistant Professor, Water & Climate Risk, Institute for Environmental Studies (IVM), Dr. Sander Veraverbeke, Associate Professor Climate & Ecosystems Change, Faculty of Science.

Accessing Campscapes. Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage. (iC-ACCESS. HERA Call 'Uses of the Past', 1.2M. EUR, 14 partners, geleid door Prof.dr. Rob van der Laarse) Dit project beschouwt sporen van twintigste-eeuwse massavernietiging en terreur als tastbare herinneringen aan de ‘age of extremes’.

Exploded View
Exploded View
 is een artistiek onderzoeksproject, gefinancieerd door het Mondriaanfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (1,5K Euro, projectleiders Gert-Jan Burgers en Krien Clevis). Het nodigt makers en denkers vanuit verschillende disciplines uit om stedelijke landschappen in transitie te onderzoeken vanuit hun erfgoed geschiedenis.

ME­DE­WER­KERS ERF­GOED­STU­DIES

Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers
Prof. dr. Gert-Jan Burgers, Gert-Jan Burgers is hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens directeur van CLUE+, het interfacultaire onderzoeksinstituut voor Cultuur, Cognitie, Geschiedenis en Erfgoed en projectleider van het pan-europese Innovative Training Network Heriland. Daarvoor was hij directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (2012-2013) en hoofd van de afdelingen Erfgoed en Oudheidkunde van datzelfde instituut (2006-2013). In deze hoedanigheden heeft Burgers de afgelopen decennia een reeks grote erfgoedprojecten ontwikkeld, geleid en gepubliceerd, met financiering van nationale en internationale publieke organisaties, waaronder NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Italiaanse overheidsdiensten en de Europese Unie, en commerciële sponsors.

Dr. Linde Egberts, universitair docent Erfgoed en Ruimte
Linde Egberts is universitair docent Erfgoedstudies aan de VU. Zij is opgeleid als sociaal geograaf en cultuurhistoricus aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij in 2015 haar proefschrift Chosen Legacies verdedigde. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van erfgoed, identiteit, regio's, landschap, toerisme en identiteit. Linde is coordinator van het programma Landschap en Erfgoed van het interfacultaire VU onderzoeksinstituut CLUE+ en heeft diverse internationale onderzoeksprojecten op haar naam staan. Ze combineert haar onderzoeksinspanningen met het coördineren van de master Erfgoedstudies aan de VU, het geven van cursussen over ruimtelijk erfgoed en transformaties en het begeleiden van dissertaties en scripties op hetzelfde terrein.

Marilena Mela (MA), docent en promovendus
Marilena Mela studeerde architectuur in Athene en Florence, en heeft een diploma in Architectural Engineering en een Postgraduate Diploma in Architectural Research van de Nationale Technische Universiteit van Athene. Als praktiserend architecte heeft zij samengewerkt met bekroonde architectuurstudio's in Sevilla en Athene, waarbij zij zich richtte op het ontwerp van culturele en stedelijke projecten. Momenteel promoveert ze als Marie Curie Fellow aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze deelneemt aan het HERILAND onderzoeksproject over de planning van Europese landschappen. Haar promotieonderzoek verkent de politiek van ruimtelijke ordening in meerdere Europese landschappen, voortbouwend op de verwevenheid van officiële en sociale opvattingen over erfgoed.

Prof. dr. Hans Renes 
Hans Renes is emeritus hoogleraar Erfgoed en Ruimte aan de VU. Hij vervulde deze functie aanvankelijk binnen het interuniversitaire onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte, een initiatief van de rijksoverheid. Renes is auteur van talrijke publicaties op het gebied van de historische geografie en erfgoed van Europa

Prof. dr. Nico Roymans, is emeritus hoogleraar Noordwest-Europese archeologie aan de VU. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de sociale organisatie van samenlevingen in de late ijzertijd, de archeologie van Kelto-Germaanse samenlevingen en hun integratie in de Romeinse wereld, etniciteit en etnogenese in het Romeinse rijk, en de archeologie van massaal geweld en genocide in de oudheid. Hij verwierf en leidde 8 grote onderzoeksprojecten, elk met meerdere deelprojecten voor promovendi en/of postdocs.

Bijzonder hoogleraren
Prof.dr. Rob van der Laarse is bijzonder hoogleraar erfgoed van de oorlog (Westerbork leerstoel) aan de geesteswetenschappelijke faculteiten van de VU en de Universiteit van Amsterdam. Rob heeft diverse, toonaangevende nationale en internationale erfgoedprojecten geleid. Momenteel geeft hij leiding aan de afdeling Cultuurwetenschappen aan de UvA.

Promovendi
Alana Castro de Azevedo, Barriers to public participation in memorialization processes. Promotor: prof. G.J. Burgers. Co-promotor: dr. P. Wagenaar.

Marta Ducci, Disappearing Landscapes. Promotor: prof. G.J. Burgers. Co-promotor: dr. R. Jansen.

Marilena Mela, From territories to landscapes. Spatial planning and heritage stories in European lands. Promotor: prof. G.J. Burgers, co-promotor: dr. L. R. Egberts.

Maciej Swiderski, Gamification strategies for collaborative heritage planning. Promotor: prof. G.J. Burgers, co-promotor: dr. N. van Manen

Nana Zheng, The Constraints of Community Heritage Discourse. Promotor: prof. G.J. Burgers, co-promotor: dr. P. Wagenaar.

Buitenpromovendi
Paul van den Brink, Toeristische kartografie, Promotor: Prof dr. Hans Renes, co-promotor: prof. dr. Jan Hein Furnée (Radboud Universiteit Nijmegen).

Thomas van den Brink, Maritime Mindsets, Product-chains and Landscapes, Promotores: prof. dr. Carola Hein (TU Delft), prof. dr. Hans Renes en prof. dr. Ulbe Bosma.

Marc Buise, Linies Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Promotor: prof. dr. J. Renes, co-promotor: prof. dr. A. de Kraker.

Jos Cuijpers, Een methodisch onderzoek naar het historische landschap rond Lith. Promotor: prof. dr. J. Renes, co-promotor: prof. dr. J. Kolen.

Carlo De Mitri, From Coast to Coast: Social and Commercial Networks in the Adriatic Sea. Promotor: prof. G.J. Burgers

Kaylee Good, Comparative Nationalist Narratives Theatricalizing the Parthenon Marbles in the Acropolis Museum and the British Museum. Promotor: prof. dr. G.J. Burgers

Mireille Dosker, Erfgoed en natuurbeheer, Supervisor: prof. J. Renes
Marc Jansen, Functieverandering in de Utrechtse binnenstad. Supervisor: prof. J. Renes; co-supervisors dr. R. de Bruin, dr. C. Lesger (UvA)

Els van der Laan, Legenda van de landschapsstijl, Promotores: Eric Luiten (TU Delft) en prof. dr. Hans Renes, co-promotor: Marie-Therese van Thoor (TU Delft).

David Koren, Koloniaal erfgoed, Promotores: Prof. dr. Jan Kolen (Universiteit Leiden) en prof. dr. Hans Renes.

Karin Stadhouders, Interstitial Wastelands. Promotor: Prof. dr. Jan Kolen (Universiteit Leiden), co-promotores: dr. L.R. Egberts en prof. dr. Joks Janssen.

Ilona Venderbos, Gendered identitities in Italy (9th to 6th century BC). Promotor: prof. G.J. Burgers.

Maarten Vieveen, Paradigm shift heritage, Promotores: prof. dr. J. Janssen (Tilburg University), prof. J. Renes.

Martin Woestenburg, Foodscapes Europe. Promotores: prof. J. Renes, prof. dr. Ir. H. Wiskerke (Wageningen University and Research).

Nan Xiang, Historical geography European deltas, Promotor: prof. J. Renes.