Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Diversity Office

In het Diversity Office is veel expertise verzameld op de thema’s discriminatie en racistische uitingen. Medewerkers en studenten die hiermee worden geconfronteerd kunnen een beroep doen op deze expertise.

Waar houdt het Diversity Office zich mee bezig?

Diversiteit is een speerpunt van de VU. Om daar handen en voeten aan te geven is in 2019 een Diversity Office (DO) ingericht. Vier Diversity Officers zijn in afstemming met een Chief Diversity Officer actief op terreinen waar diversiteit een belangrijke invulling krijgt: onderwijs, onderzoek, HR-beleid en campus & community (studentbeleid). Binnen de dossiers zijn er raakvlakken met gender-, cultureel- en religieus gerelateerde issues die spelen in de context van sociale veiligheid. Het DO werkt nauw samen met de diversiteitsnetwerken van de VU zoals VU Pride en WO&MEN@VU.

Waarmee kan ik bij het Diversity Office terecht?

In het DO is veel expertise verzameld op de thema’s discriminatie en racistische uitingen. Medewerkers en studenten die hiermee worden geconfronteerd kunnen een beroep doen op deze expertise. Meldingen kunnen worden gericht aan divers@vu.nl

Wat kan het Diversity Office doen?

Het DO is niet direct betrokken bij klachtenafwikkeling, daarvoor kent de VU vertrouwenspersonen en een ombudsman. Binnen het DO zijn wel veel informele verbindingen met de onderwijsorganisatie, faculteiten en diensten. Die informele verbindingen kunnen worden aangewend om in samenspraak met de student of medewerker oplossingsrichtingen te bedenken voor ervaringen van discriminatie en/of racistische uitingen. Daarbij kan gedacht worden aan informatie, advies, doorverwijzing naar vertrouwenspersonen e.a. en bemiddeling. Het DO werkt ten slotte eveneens nauw samen met de regiehouders sociale veiligheid van de VU en een Diversity Officer maakt deel uit van het expertteam Sociale Veiligheid van de universiteit.