Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Dissertatie uploaden

Je proefschrift digitaal aanleveren via Hora Finita

Wanneer je gaat promoveren aan de Vrije Universiteit ben je verplicht een digitale versie van je proefschrift ter beschikking te stellen aan de universiteit. Dit doe je via Hora Finita. De Universiteitsbibliotheek publiceert vervolgens je digitale proefschrift online in de VU Research Portal (Pure). Je dissertatie wordt dan ook automatisch in NARCIS geplaatst.

Zes weken voor de datum van je promotie uploaden in Hora Finita  

  • Upload je volledige dissertatie zes weken voor de datum van je promotie via het promovendusvolgsysteem Hora Finita.
  • Let op: je kunt je dissertatie pas in Hora Finita plaatsen nadat het Titelblad is goedgekeurd door Bureau Pedel.
  • Upload alle gevraagde documenten: omslag, inhoudsopgave, en de Engelse (en soms ook Nederlandse) samenvatting(en).
  • Geef aan of er een embargo geldt voor je proefschrift.

Geanonimiseerde versie proefschrift
Bevat je proefschrift privacygevoelige of tot personen herleidbare informatie? Dan kun je een geanonimiseerde digitale versie van je proefschrift uploaden. De UB publiceert dan online deze geanonimiseerde versie.

Geldt er een embargo voor je proefschrift?
Geef in Hora Finita aan wat van toepassing is voor jouw proefschrift.

  • Geen embargo. Voor de volledige dissertatie geldt dat jijzelf in het bezit bent van de intellectuele eigendomsrechten en/of copyright ofwel dat jij (deels) geen intellectuele eigendomsrechten en/of copyright bezit, maar voor dit materiaal de volle toestemming van de rechthebbende hebt om de Vrije Universiteit deze licentie te verlenen.
  • Voorlopig embargo. Je biedt je volledige dissertatie of enkele hoofdstukken daarvan binnenkort ter publicatie aan. In afwachting van acceptatie kan de volledige dissertatie onder een voorlopig embargo worden gesteld van maximaal 18 maanden. Hierna kan het embargo voor nog eens maximaal 18 maanden verlengd worden. Je moet hiervoor wel een reden opgeven. De UB toetst of de reden gegrond is en keurt alleen in dat geval een verlenging goed. Dit gebeurt in overleg met de directeur van de Graduate School, de portefeuillehouder of de decaan (in deze volgorde). Het embargo geldt voor de volledige dissertatie, ook als het embargo één of meer hoofdstukken betreft.
  • Permanent embargo. Alleen als anonimiseren niet mogelijk is of als er sprake is van een patent, komt je dissertatie in aanmerking voor een permanent embargo. Je moet hiervoor toestemming vragen bij de directeur van de Graduate School, de portefeuillehouder of de decaan, in deze volgorde.

Vragen?

  • Neem voor vragen over het embargobeleid of het openbaar maken van je dissertatie contact op met informatie.ub@vu.nl

Problemen met het uploaden van je proefschrift?

Wanneer komt je proefschrift online in de VU Research Portal?

  • De bestanden waarvoor geen embargo geldt, maken we minimaal vier weken vóór je promotiedatum automatisch openbaar in de VU Research Portal en in Narcis.
  • De omslag, het titelblad, de inhoudsopgave, de Nederlandse en Engelse samenvatting, maken we altijd (minimaal vier weken vóór je promotiedatum) openbaar.

Kan ik na het uploaden het embargo nog wijzigen?
Wil je alsnog iets veranderen? Neem dan contact op met: informatie.ub@vu.nl
Kan ik na uploaden nog fouten in titel of naam wijzigen?
Je kunt na uploaden zelf geen wijzigingen meer doorvoeren. Neem contact op met informatie.ub@vu.nl om te overleggen wat mogelijk is.