Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Connected world

Onderzoeksthema Connected World gaat over de invloed van digitalisering en globalisering op mens, cultuur, economie en politiek. Mondiale netwerken bepalen steeds meer onze economie, onze cultuur, onze relaties en onze directe omgeving. De manier waarop we werken verandert, net als de manier waarop we met elkaar communiceren. We uiten onze maatschappelijke zorgen anders, en we gaan anders om met het verleden, onze taal, relaties en religie. Mensen van over de hele wereld zijn dichter bij elkaar gekomen door globalisering en digitalisering: we zijn een Connected World.

De Vrije Universiteit Amsterdam wil onderzoek naar die verbindingen actief stimuleren en met name bijdragen aan het tegengaan van vervreemding en verwijdering: het beter laten samenleven van sociale groepen in grootstedelijke smeltkroezen, het beter gebruiken van digitale middelen om burgers te verbinden en het beter verbinden van wereldburgers om het wederzijds begrip te verbeteren.

Om het Connected World onderzoek nog sterker te profileren, stelt de VU extra financiële middelen ter beschikking voor haar medewerkers, te verkrijgen in de vorm van interne competities (Academy Assistants en Fellowship Program). Daarnaast wordt er een programma van workshops en congressen georganiseerd op het vlak van Connected World.  

Kom 15 december naar de Connected World eindejaarsbijeenkomst!

Meld je aan

Iedereen op aarde is verbonden

Deze video beschrijft het onderzoeksthema Connected World van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat bestuderen de onderzoekers van Connected World? Welke problemen willen zij oplossen?

Over Connected World

 • Onderwijs

 • Onderzoek

  Onderzoek naar de Connected World is bijna per definitie discipline-overstijgend. Binnen het onderzoeksthema staan twee interdisciplinaire onderzoeksinstituten centraal: CLUE+ en het Network Institute.

  Historisch, technisch, theoretisch en sociaal: CLUE+

  Het interfacultaire instituut CLUE+ benadrukt de historische dimensie van globalisering en netwerken en onderzoekt de Connected World als een filosofisch, technisch, theoretisch, sociaal en maatschappelijk vraagstuk.  Daartoe beperken ze zich niet tot het heden. Al in de Oudheid bogen filosofen zich over toenemende connectiviteit; vanaf de vijftiende eeuw groeiden overzeese handelsnetwerken en in de moderne tijd ontwikkelden zich multinationals met vestigingen wereldwijd. Net als in deze historische periodes biedt ook de hedendaagse globalisering kansen en mogelijkheden, maar gaat ze ook gepaard met problemen en conflicten: als er sprake is van groeiende verbondenheid, ligt ook uitsluiting op de loer; als nationale grenzen verdwijnen in een groter Europa of een mondiaal netwerk, spelen thema’s als vervreemding en identiteitsverlies. CLUE+ brengt onderzoekers uit diverse wetenschapsgebieden bijeen om deze thema’s te onderzoeken.

  Ontdek CLUE+ (video)

  Robots, nepnieuws en virtual reality: Network Institute

  Het Network Institute richt zich direct op de digitale samenleving. Digitale technologie – van robots en mobiele apparatuur tot de platformeconomie, spraaktechnologie, virtual reality en autonome wapensystemen – ontwikkelt zich razendsnel en sleept de maatschappij met zich mee. Tegelijkertijd spelen er nieuwe maatschappelijke uitdagingen, zoals de digitale kloof, polarisatie, privacy en de verspreiding van desinformatie, waarbij technologische ontwikkelingen vaak zowel de aanleiding als een deel van de oplossing zijn.

  Ontdek het Network Institute (video)

  Digitale technologie en sociale processen raken dus in toenemende mate met elkaar verweven. Deze ontwikkelingen kun je niet afdoende bestuderen door een monodisciplinaire bril. Daarom faciliteert het Network Institute theoretisch en vraag gedreven onderzoek met interdisciplinaire onderzoeksteams.

  En: juristen en economen

  Ook vanuit recht (migratie- en internetrecht) en economie (ruimtelijke economie, kennis en innovatie) zijn onderzoekers betrokken bij Connected World. Zo bestuderen vervoerseconomen maatschappelijke problemen die voortkomen uit ruimtelijke interacties en onderlinge bereikbaarheid binnen stedelijke gebieden. Ook is er aandacht voor de context van mondiale handel en migratie van individuen en bedrijven.

 • Call for funding

  Om Connected World onderzoek te stimuleren stelt de Vrije Universiteit Amsterdam jaarlijks extra middelen ter beschikking voor haar medewerkers, via interne competities:

  Call for porposals Connected World Academy Assistants

  Call for proposals Connected World Fellowship Program

  Daarnaast verstrekken ook CLUE+ en het Network Institute regelmatig subsidies om onderzoek op het gebied van Connected World te bevorderen, bijvoorbeeld voor het vormen van Academische Werkplaatsen (Academic Living Labs).