Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Cursussen & Trainingen

Op zoek naar een verdiepende cursus voor je werkzaamheden bij de GGZ, in het veld van Geestelijke Verzorging, of als docent levensbeschouwing en godsdienst? Of weet je nog niet zoveel over religie en theologie en start je graag met een beginnerscursus? De Faculteit Religie en Theologie biedt een divers aanbod cursussen, trainingen en consultatie op academisch niveau. Kies uit academische cursussen, publiekscursussen, in-company trainingen of consultatie en advies.

Postacademische cursussen

De Faculteit Religie en Theologie aan de VU begrijpt hoe belangrijk gedegen bijscholing is en biedt daarom een serie relevante postacademische cursussen voor professionals in het veld van geestelijke verzorging, pastoraat en levensbeschouwelijk onderwijs.

Het FRT postacademisch onderwijs onderscheidt zich van het postacademisch onderwijsaanbod van andere universiteiten vanwege de nadruk op reflectie langs lijnen van professionele, levensbeschouwelijke en persoonlijke waarden. Dit vertaalt zich in een drievoudige inzet op vakbekwaamheid, het hermeneutisch experiment en het autobiografische narratief. Deze drieslag vormt de kern van al het postacademisch onderwijs aan de FRT en biedt mogelijkheden voor de reflectie op, en verdere ontwikkeling en inzet van een geïnspireerde, authentieke en doorleefde professionaliteit. Deze doorleefde professionaliteit wordt niet in isolatie geëxploreerd, maar altijd vanuit het relationele perspectief, en dus vanuit de relatie tot de ander, zowel op micro-, meso-, als macro niveau.

Het aanbod van onze cursussen en trainingen onderscheid zich door het interculturele en interreligieuze karakter van de hedendaagse maatschappelijke context. De faculteit kan daarvoor een beroep doen op kennis van en een affiliatie met een grote diversiteit aan geloofsgemeenschappen, religieuze tradities en hedendaagse verschijningsvormen van wat mensen drijft en beweegt. 

Tot slot is het aanbod van de FRT gericht op de existentiële, spirituele, ethische en esthetische dimensie van zingeving en levensbeschouwing. Hierbij worden heel nadrukkelijk niet alleen de cognitieve en verbale uitdrukkingsvormen van zingeving en levensbeschouwing belicht, maar is er nadrukkelijk aandacht voor de verbeelding, zintuiglijkheid en lichamelijkheid.

Blijf jezelf ontwikkelen met onze bij- en nascholing voor docenten, geestelijk verzorgers of voorgangers. Deze cursussen zijn ook toegankelijk en relevant voor een grotere doelgroep geïnteresseerden. Het niveau van alle cursussen is hbo en hbo+.

Cursussen voor geestelijk verzorgers: 

Cursussen Hindoeïsme:

Cursussen Boeddhisme:

Deelnemers betalen per cursus; de kosten verschillen per cursus. Tentaminering is niet verplicht, maar certificering behoort wel tot de mogelijkheden.

Publiekscursussen

De Faculteit Religie en Theologie biedt ook algemene en publiekscursussen aan:

  • ‘Religie voor Dummies’: een spoedcursus religie voor journalisten. We geven deze cursus op aanvraag aan andere doelgroepen en, als dat wenselijk is, op locatie. Lees meer in het artikel van de EO.

In-company trainingen

Wil je meerdere werknemers tegelijkertijd trainen? Dan zijn onze op maat gemaakte in-company trainingen een goede oplossing. Denk hierbij aan trainingen voor docenten en religieuze leiders of trainingen voor lokale politici op het gebied van de-radicalisering. Stuur een e-mail naar Miranda van Holland voor informatie over de mogelijkheden.

Consultatie en advies

Op aanvraag verzorgen we consultatie en advies. Dit kan op allerlei terreinen zijn, zoals religie, levensbeschouwing en onderwijs; zingeving en leiderschap, de juridische status van religieuze gemeenschappen, radicalisering of de interreligieuze dialoog. De verschillende experts binnen onze faculteit zijn in staat hun expertise naar maatschappelijke, religieuze en overheidsinstellingen te vertalen. 

Meer informatie? Neem contact op met Miranda van Holland via c.r.van.holland@vu.nl.

Eerder aangeboden trainingen

Hieronder enkele voorbeelden van eerder aangeboden trainingen:

Publiekscursus Knippen en plakken aan de volgende generatie

In samenwerking met Dagblad Trouw en VUmc ontwikkelde de faculteit Religie en Theologie een korte publiekscursus over genetische modificatie, de techniek van kiembaanmodificatie en de gevolgen voor het nieuwe leven genaamd ‘Knippen en plakken aan de volgende generatie’. Deze cursus werd aangeboden door Matthias Smalbrugge, Hoogleraar Europese Cultuur en Christendom aan de VU, Hanne Meijers-Heijboer, Hoogleraar Klinische Genetica bij AMC-UvA en Martina Cornel, Hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics bij VUmc.

Intensive Program Teaching Staff Australian Catholic Primary Schools

Gedurende tien dagen hebben een twintigtal basisschool directeuren en leraren van Katholieke basisscholen rond Melbourne een intensieve training in omgang met religieuze diversiteit en de ontwikkeling van de interreligieuze dialoog binnen de praktijk van de identiteit van de Katholieke basisschool. Deze meerdaagse training werd ontwikkeld door Marianne Moyaert (Comparative Theology and Hermeneutics of Interreligious Dialogue) in samenwerking met Gerdien Bertram Troost (professor of Buddhist philosophy and interreligious dialogue), Andre van de Braak (Buddhist philosophy and interreligious dialogue) en Laurens Minnema (Comparative Philosophy of Religion). 

VU-Masterclass Mens & Religie voor Gereformeerd Indentiteits Platform (Grip)

De faculteit heeft in het kader van de cursus Mens & Religie, een masterclass voor VWO scholieren ontwikkeld rondom het thema ‘religieuze feesten’ en ‘religieus vieren’. Voor de scholieren vormde deze masterclass tevens een kennismaking met religiewetenschappelijk onderzoek op de universiteit. Deze masterclass werd verzorgd door Gerdien Bertram-Troost, universitair hoofddocent Verus-VU onderzoeksplaats ‘religieuze educatie’, Lourens Minnema, universitair hoofddocent vergelijkende religiewetenschappen en Johan Roeland, universitair docent Media, Religie & Populaire Cultuur.