Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Corona - veelgestelde vragen

Welke lijn volgt de VU met betrekking tot de corona crisis in Nederland?

De VU volgt de adviezen van het RIVM voor de volksgezondheid en de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De VU houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten en communiceert via deze pagina als er updates voor studenten, medewerkers en bezoekers zijn.

Meer informatie over de campus in coronatijd vind je op:

Het kabinet heeft voor vanaf 25 september verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voor het onderwijs aangekondigd.

Zie voor meer informatie de flyer met basis- en campusregels. Voor studenten en docenten is er ook een beslisboom om te beoordelen of ze naar de VU campus mogen komen.

Corona informatie - Algemeen en contact

 • Maatregelen op de campus

  Op de campus gelden vanaf 25 september de volgende maatregelen: 

  Het rijk heeft diverse algemene maatregelen gegeven die ook voor de VU van kracht zijn. De basisregels die daar worden gegeven, zijn ook voor medewerkers en studenten van VU van toepassing. Een aantal onderdelen uit de basisregels gelden ook specifiek voor de campus:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. 
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was je handen.
  • Schud geen handen en was vaak je handen.  Bij binnenkomst wordt iedereen de mogelijkheid geboden om de handen schoon te maken. Binnen onderzoekomgevingen kunnen aanvullende instructies gelden.
  • Houd zoveel mogelijk afstand en geef ruimte aan de ander waar dat mogelijk is; maar 1.5m is niet langer verplicht op de campus

  Op de campus gelden de volgende afspraken: 

  • Bij binnenkomst heb je de mogelijkheid om je handen te desinfecteren. 
  • Volg de instructies en looplijnen. Bij passeren: houd rechts, loop door en voorkom onnodig contact. 
  • Vanaf 25 september verandert het thuiswerkadvies. Hiermee komen we in een overgangssituatie naar hybride werken. Je maakt met je leidinggevende afspraken over hybride werken, afgestemd met je directe collega’s.
 • Hoe zorgen we voor een goed verloop op de campus?

  De volgende zaken zijn ingeregeld voor een goed verloop :  

   • Meerdere ingangen zijn opengesteld zodat we geen onnodige opstoppingen bij binnenkomst hebben, en met hygiëne maatregelen voorzien
   • Routing is waar nodig bijgesteld op optimale doorstroming.
   • Registratie aanmelding voor medewerkers en telling studenten vervalt. Bij de ingangen wordt wel gewerkt met anoniem bijhouden van drukte beelden in het gebouw, middels infrarood tellers van in- en uitgaande bewegingen
   • Communicatie over ventilatie wordt geïntensiveerd. 
   • Reguliere schoonmaakprogramma in gebouwen zijn ingeregeld, met een verhoogde aandacht voor o.a. toiletten. 
   • Diverse communicatie uitingen over maatregelen: flyers, berichten op koffie automaten, toiletten, sticker, etc.
   • Uitbreiding van aantal stewards voor begeleiding en geven van informatie.
   • Monitoring van drukke punten in de gebouwen (en ter plekke inzetten van stewards waar nodig).
  • De gebruikelijke veiligheidsregels van de campus gelden aangevuld met de coronamaatregelen (zie Bedrijfsnoodplan en instructies). Bij nood bel 22222 of 020 - 5982222.
 • Kan ik weer bij de collecties en dienstverlening van de UB?

  Ja, dat kan. Kijk hier voor actuele informatie over de dienstverlening van de UB.

 • Gaan alle bijeenkomsten op de VU door?

  Activiteiten die aan VU gelieerd zijn (onderwijs en onderzoek)

  Voor deze activiteiten geldt geen maximale groepsgrootte en geen coronatoegangsbewijzen. Voor banqueting geldt het staande beleid.

  Activiteiten die niet aan VU gelieerd zijn / publieke gelegenheden

  Voor deze activiteiten gelden andere richtlijnen dan voor het hoger onderwijs (evenementen): maximum capaciteit is dan afhankelijk van wel/geen vaste zitplekken en voor toegang geldt met coronatoegangsbewijzen.

  De fysieke ruimte zelf is daarmee niet het uitgangspunt, maar de activiteit die daar plaatsvindt. Kern van het verschil zit mede in: groepsgrootte en wel/geen specifiek toegangsprotocol (zoals coronatoegangsbewijzen).

 • Wat zijn de richtlijnen rond het reizen?

  De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel: 

  “Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Naar welk land je ook gaat, je kunt er te maken krijgen met coronamaatregelen zoals mogelijke eisen rond inreizen, een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten.” Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid.  

  De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen.  Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuiswerkt. Kom niet naar de campus. Kun je je werk niet of niet volledig thuis verrichten? Dan kan, wanneer er geen oplossing gevonden wordt door jou en je leidinggevende, aan je gevraagd worden om vakantieverlof op te nemen. Je leidinggevende wordt geadviseerd om contact op te nemen met de HR-adviseur wanneer deze situatie aan de orde is. 

 • Zelftesten en vaccineren

  Wat houdt zelftesten in voor studenten en medewerkers aan de VU?

  Alle studenten en medewerkers kunnen kosteloos op www.zelftestonderwijs.nl zelftesten bestellen. Met de inzet van zelftesten wil de overheid inzetten op het sneller opsporen van besmettingen om zo zoveel mogelijk corona-uitbraken te voorkomen. Voor je bestelling kun je gebruik maken van je bestaande instellingsaccount. Mocht dat niet lukken, dan kun je contact opnemen met servicedesk.fco@vu.nl. Het afnemen van een zelftest is vrijwillig. Het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor studenten of medewerkers voor toegang tot het onderwijs. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een negatieve test te laten zien om toegang te krijgen tot de VU.

  Is vaccineren verplicht of een voorwaarde om naar de VU te komen?

  Nee, dat is geen voorwaarde. Vaccineren is in Nederland vrijwillig en eenvoudig te regelen. Het openen van Nederland is gebaat bij een hoge vaccinatiegraad. We moedigen onze medewerkers en studenten dan ook van harte aan om aan de rijksoproep gehoor te geven en je te laten vaccineren. Daarmee help je niet alleen jezelf, maar ook anderen.

  Vaccineren is eenvoudig te regelen. Bij de GGD Amsterdam kun je op een aantal locaties zonder afspraak een coronavaccin krijgen. De RAI is vanuit de VU dichtbij en goed bereikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Amsterdam. Wil je meer weten over vaccineren? Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

  Weet de VU welke studenten of medewerkers gevaccineerd zijn?

  Nee. Op grond van privacywetgeving mag de VU niet registreren wie gevaccineerd is en wie niet. Strikt genomen mag de VU het zelfs niet aan deelnemers vragen.

  Gebruikt de VU “Coronatoegangsbewijzen” voor onderwijsactiviteiten?

  Nee, VU gebruikt in lijn met rijksbeleid geen Coronatoegangsbewijzen. Hoewel de recente wijziging van de Wet publieke gezondheid het in beginsel mogelijk maakt om toegangsbewijzen in te zetten in het hoger onderwijs, heeft de regering daar bij de huidige versoepelingen niet voor gekozen. Gebruik van toegangsbewijzen in het HO is wettelijk gezien pas mogelijk als dit bij ministeriële regeling is bepaald, en als vervolgens de universitaire medezeggenschap met toepassing heeft ingestemd. Dit is op dit moment nu niet aan de orde.
   

 • Wat moet ik doen als ik positief getest ben op Covid-19?

  Als je na een test te horen krijgt dat je positief bent getest, dan dien je de instructies van de GGD nauwgezet op te volgen. De belangrijkste maatregel is dat je in thuisisolatie gaat. Als de GGD een bron- en contactonderzoek uitvoert, is het belangrijk dat je hieraan meewerkt. Het kan ook zijn dat de GGD je vraagt om zelf mensen te informeren met wie je contact hebt gehad. Zie de website van de GGD voor de meest actuele informatie.

  Wat doet de VU als een student of medewerker positief is getest op Covid-19?

  In de landelijke aanpak van de coronapandemie is bepaald dat de GGD’s de leiding hebben bij de regionale aanpak van Covid-19 besmettingen. Dit doen zij uiteraard in nauwe afstemming met het RIVM en de Veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de GGD bepaalt wat er gebeurt als er een besmetting wordt geconstateerd bij een student of medewerker op de VU. 

  In de duiding hiervan is vastgesteld dat we net als afgelopen jaar niet op individueel niveau (mogen) uitvragen of registreren op besmettingen.  Maar bij opvallende ontwikkelingen en of signalen — bv. een groot aantal cursusdeelnemers meldt zich opeens af — zullen we de GGD Amsterdam  daarover informeren. Dat contact verloopt via AMD en crisisorganisatie VU.
  Voor meer informatie over de werkwijze van de GGD kun je terecht op de website van de GGD
   
  VU heeft geen directe rol, tenzij dit aan haar gevraagd wordt. We verzoeken medewerkers en studenten zich te houden aan de rijks richtlijnen en instructies van GGD.

  Moet ik zelf iets doen als ik van een (mede)student, collega, medewerker hoor dat hij of zij positief is getest op Covid-19?

  Het meest belangrijke is dat de persoon die positief is getest zich aan de voorschriften van de GGD houdt en in thuisisolatie gaat. De GGD bepaalt in het bron- en contactonderzoek of anderen, zoals bv. medestudenten of collega’s, mogelijk risico hebben gelopen en maatregelen moeten treffen. Zoals afgelopen corona periode al het geval was wordt elke persoon gevraagd zelf de beoordeling of afweging te maken. Dat is nu niet anders geworden met de nieuwe maatregelen. 

  Op dit moment is de richtlijn dat : indien een hoog-risicocontact zelf (nog) niet is gevaccineerd, dient deze in quarantaine te gaan en zich bij de GGD te laten testen. Indien de persoon wel is gevaccineerd, hoeft deze niet in quarantaine. Wel moet men zich uiteraard onmiddellijk laten testen mochten alsnog klachten ontstaan. Gebruik de quarantainecheck van de rijksoverheid om te beoordelen of je in quarantaine moet.

  Thuisblijven
  Het kan zijn dat je uit voorzorg toch wilt thuisblijven als je contact hebt gehad met de positief geteste persoon, ook als de GGD dat niet volgens de criteria niet als een risico beschouwt en je niet expliciet de oproep krijgt om in quarantaine te gaan. Bespreek in dat geval met je docent, resp. leidinggevende dat je uit voorzorg wilt thuisblijven, en wat de mogelijkheden zijn om thuis te studeren/werken.

  Richtlijnen
  Voor docenten en leidinggevenden geldt dat zij de instructies en richtlijnen van de GGD en het RIVM dienen te volgen, voor zover deze worden gegeven, en hun studenten/medewerkers in staat moeten stellen de instructies te volgen. Het is essentieel dat een positief geteste persoon in isolatie gaat en dus niet naar de VU komt. 
   

 • Hoe gaat de VU om met het ventileren van de gebouwen op de Campus?

  De VU volgt de discussie over de mogelijke verspreiding van Corona via ventilatiesystemen in gebouwen nauwgezet en ontvangt ook vragen over hoe de ventilatiesystemen op de VU werken. 

  We vinden het belangrijk om toe te lichten hoe de systemen op de VU werken, hoe de richtlijnen van het RIVM worden toegepast en of aanvullende maatregelen voor de VU nodig zijn. De VU neemt alle mogelijke maatregelen om de ventilatiesystemen in onze gebouwen maximaal in te zetten voor luchtverversing. We houden ons aan de adviezen over en regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en de instructies van het RIVM en hebben regelmatig overleg met de GGD. Met het adequaat opvolgen van deze adviezen en richtlijnen doen we wat er van ons mag worden verwacht en dragen we bij aan het minimaliseren van het risico op besmetting via ventilatie. De VU is afhankelijk van de laatste beschikbare wetenschappelijke kennis over de mogelijke verspreiding van het virus via ventilatie. Garanties dat iemand 0% risico loopt kunnen we dan ook niet afgeven. Wel dat we de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van de GGD nauwgezet volgen en bij nieuwe inzichten snel onze aanpak aanpassen.

  Ventilatiesystemen op de VU
  Onze systemen voldoen aan regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en tevens aan de richtlijnen van het RIVM. De VU-gebouwen zijn niet allemaal hetzelfde. Het ene gebouw is ouder dan het andere; het ene gebouw is geheel aangesloten op een luchtbehandelingssysteem, het andere is gedeeltelijk aangesloten op een luchtbehandelingssysteem. In laboratoria en specifieke onderzoeksomgevingen zijn andere luchtbehandelingssystemen (o.a. in combinatie met zuurkasten) van toepassing dan in kantoren en onderwijsomgevingen.

  In de bedrijfsvoering worden de systemen zodanig ingeregeld dat de luchtverversing in de gebouwen, oud en nieuw, zo goed mogelijk is. Alle ventilatiesystemen in de gebouwen van de VU worden door goed, terzake kundig personeel onderhouden en gecontroleerd op de actuele werking van deze systemen. De aanwezige luchtbehandelingssystemen worden up-to-date onderhouden en in goede conditie gehouden. Hiervoor is de afdeling Vastgoedbeheer van FCO verantwoordelijk. Deze afdeling verzorgt onderhoud en bedrijfsvoering met eigen technische mensen en in samenwerking met contractpartners. We hechten waarde aan het goed functioneren en voeren dagelijks extra controles uit. 

  Wordt de luchtkwaliteit gemonitord?

  Er is met de gebouw beheersystemen van de VU actieve monitoring op de luchtkwaliteit (CO2) . Deze monitoring laat zien dat de luchtkwaliteit conform de RIVM normen op orde is. We hebben diverse geautomatiseerde meetsystemen in de gebouwen die realtime de luchtkwaliteit monitoren. Zodra een kritische grens wordt bereikt vindt er direct een melding plaats. Die wordt direct opgepakt en ter plaatse beoordeeld op het eventueel nemen van maatregelen. Daarnaast worden er dagelijks in de diverse gebouwen handmetingen gedaan. Er is verhoogde alertheid en snelheid in reageren en afhandeling op meldingen (vragen en klachten) t.a.v. klimaat en ventilatie. Klimaatklachten worden ook weleens verward met klachten over ventileren. Dat het te warm /  te koud is wil niet zeggen dat het ventileren niet in orde is.

  Op welke capaciteit draaien de ventilatiesystemen op de VU?

  De ventilatiecapaciteit is ingesteld voor 100% gebruik. Dit houdt in dat we de maximale ventilatie-capaciteit benutten. Deze maximale ventilatie-capaciteit is toereikend ok bij volledig gebruik van de campus. Daarbij is het belangrijk dat het maximale aantal personen in een ruimte niet wordt overschreden. 
   
  Er zijn wel verschillen tussen gebouwen in de installatie-opzet. Niet alle gebouwen van de VU zijn voorzien van volledig mechanische ventilatie-systemen. Soms is er sprake van topkoeling (topkoeling is dat er max. 2-3 graden gekoeld wordt ten opzichte van de buitenlucht), soms van te openen ramen, of combinaties van systemen. Zo is er bijvoorbeeld in W&N gebouw in de T en U vleugel en de gang P 4e verdieping aan de zuidzijde geen of deels sprake van mechanisch ventilatiesysteem. Daar zijn andere mogelijkheden om verse lucht naar binnen te halen via het openen van ramen en of ventilatie roosters. Ook voor de kleinere gebouwen zoals BelleVUe en Filosofenhof is dit van toepassing. In Gebouw MF zijn ook verschillende combinaties van systemen aanwezig.

  Wordt er gebruikgemaakt van verse lucht of recirculatie? 

  Eén van de onderwerpen in de discussie over ventilatie is de vraag in welke mate verse lucht wordt gebruikt dan wel aanwezige lucht wordt gerecirculeerd. Recirculatie is een techniek waarbij een deel van de aanwezige lucht in het gebouw, die nog voldoet aan de luchtkwaliteit, wordt gerecirculeerd waardoor de luchtbehandelingsinstallaties niet steeds 100% van de buitenlucht hoeven te bewerken (zoals koelen, verwarmen, ontvochtigen).

  Voor de VU hebben we op dit moment de installaties zodanig ingesteld dat er zoveel als mogelijk verse buitenlucht wordt gebruikt voor de ventilatie. De recirculaties zijn uitgezet. Daardoor wordt nu de afgezogen lucht uit de gebouwen rechtstreeks naar buiten geblazen.

  Aanvullend op de normale bedrijfsvoering starten we de installaties van de gebouwen al twee uur voor de opening van de gebouwen op en laten we ze twee uur na sluiting van de gebouwen doordraaien voordat ze worden geschakeld naar de nachtstand (met minder ventilatie).

  Installaties hebben recirculatie vaak ook nodig om in extremere weersomstandigheden te kunnen functioneren, vanuit een oogpunt van duurzaam energieverbruik. Als de buitentemperatuur gaat zakken kan het voorkomen dat niet in alle gebouwen aan de normen voor de temperatuur of vochtigheid voldaan kan worden. Ook bij de warmere dagen trekken we meer warme buitenlucht naar binnen waardoor de binnen temperatuur hoger kan zijn dan normaal. 
  Als zich situaties voordoen waarin dit een probleem kan gaan vormen, wordt in samenspraak met het Operationeel Crisisteam en vervolgens Strategisch Beleidsteam beoordeeld of en zo ja wat de te nemen acties zijn. Bijvoorbeeld als de temperatuur in het gebouw te koud of te warm wordt.

  Op sommige locaties op de Campus zijn al standaard andere ventilatieregels, blijven deze hetzelfde?

  In bepaalde (onderzoeks-)ruimten, zoals labs (bv zuurkasten), de snijzaal, de loopzaal MF en het Human Performance lab op de Medische Faculteit gelden in de ‘normale bedrijfsvoering’ al aanvullende of aparte eisen. Deze situaties hebben voor hun omgevingen al een afwijkende opzet wat betreft de ventilatie. Hier zijn momenteel geen extra maatregelen noodzakelijk.

  Ik wil meer weten over de ventilatie op de VU

  Met deze informatie willen we aangeven welke maatregelen VU heeft genomen in de ventilatie van gebouwen. Vastgoedbeheer en het crisisteam volgen de ontwikkelingen, de discussies en de adviezen van Rijk (en dus RIVM) nauwgezet en nemen indien nodig vervolgmaatregelen. Al het mogelijke in goed onderhouden van, en het goed inregelen van de installatie gegeven deze bijzondere omstandigheden, zijn door ons gedaan. 

  Voor nadere informatie of specifieke informatie in een gebouw of lab kan contact worden gezocht via het On-Site Campusteam On-site-campusteam@vu.nl.

 • Contact studenten

  Studentenbalie 
  Heb je vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma? Kijk eerst of je vraag in de FAQ ’s staat. Vraag niet beantwoord, neem dan contact op met de studentenbalie. Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot doorstroom, inschrijving en toelating kun je ook vinden op deze webpagina.  

  studentenbalie@vu.nl | +31 (0)20 598 5020  

  • Bereikbaarheid per mail: ma t/m vr van 09:00 tot 17.00 uur  
  • Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur  
  • Bereikbaarheid fysieke balie: alleen op afspraak 

  Studentenwelzijn 
  We weten dat deze tijd ook met versoepelingen voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken via studentenpsychologen@vu.nl of via VUweb. Kijk op dit platform voor een overzicht van de ondersteuning die de VU biedt.

  International Support Services 
  If you have practical questions about your stay in the Netherlands or if you would just like to talk to someone from the International Office, you can come by the Global Room on Tuesday or Thursday between 13:00 and 15:00. The Global Room is located in the Main Building (HG-1A36).
   
  If you have specific questions regarding your study abroad, housing or visa, please find the contact or appointment details of our specific Internationational Support Services. For questions regarding full-time enrolment and tuition fees or to collect a student card, please visit the Student Desk.

 • Contact medewerkers en studenten van de Faculteit der Geneeskunde

  Ben je student aan de Faculteit der Geneeskunde VU? Kijk dan op deze pagina. Voor masterstudenten en medewerkers van de Faculteit der Geneeskunde VU gelden de richtlijnen en informatie van Amsterdam UMC op Tulpintranet (onder de tegel Coronavirus: Informatie en veelgestelde vragen).


  Contact medewerkers en studenten ACTA

  Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet.