Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Contractonderwijs FRT

Voor diegenen die zich niet willen of kunnen inschrijven als student voor een reguliere opleiding, is het bij de Faculteit Religie en Theologie mogelijk als contracttoehoorder deel te nemen aan het bachelor- en masteronderwijs. Verder is het mogelijk, wanneer je bent toegelaten voor een premaster van meer dan 30 punten, om de aanvullende punten via het contractonderwijs te volgen (zie ook aanmeldformulieren).

Ook voor contractonderwijs is een bepaald denkniveau vereist. Om aan bachelorvakken (waarvoor geen specifieke entreevoorwaarden zijn gedefinieerd) mee te mogen doen wordt kennis op eindexamen vwo-niveau verwacht. Tenzij je de beschikking over dit niveau op andere wijze kunt aantonen, dien je bij inschrijving als contracttoehoorder daarom een kopie van je vwo-diploma (of van het diploma van een hbo-propedeuse) in te leveren. Voor deelname aan mastervakken geldt dat je een kopie van een wo-bachelordiploma dient te overleggen. Voor alle vakken is de toestemming van de docent vereist.

VAK­KEN­AAN­BOD

De docent van een vak bepaalt of dat vak al dan niet opengesteld wordt voor contracttoehoorders. Je kunt er dus niet zonder meer vanuit gaan dat alle bachelor- en mastervakken voor jou toegankelijk zijn. Een omschrijving van de vakken vind je in de online studiegids. Het collegerooster is per vak te raadplegen op de roosterwebsite van de VU: rooster.vu.nl.

Je dient de docent via email om toestemming te vragen om het vak te volgen. Deze schriftelijke toestemming is noodzakelijk om ingeschreven te worden voor het vak.

TEN­TA­MENS

Na afloop van de onderwijsperiode kan worden deelgenomen aan het tentamen en later in het studiejaar aan de (eventuele) herkansing. De toetsopgaven en de beoordeling zijn gelijk aan die van de studenten die het vak binnen hun opleiding volgen. Wordt het vak op een andere wijze dan via een schriftelijk tentamen getoetst, bijvoorbeeld via een of meer werkstukken en presentaties, dan gelden die toetsvormen uiteraard ook voor contractstudenten.

De uitslag van het tentamen kun je inzien via VUnet. Wanneer je een uitdraai van het cijfer of cijfers nodig hebt, dan kun je deze aanvragen via de Centrale Studentenbalie.

VRIJ­STEL­LING BIJ IN­STROOM IN DE RE­GU­LIE­RE OP­LEI­DING

Vakken behaald via contractonderwijs kunnen leiden tot vrijstellingen binnen de reguliere opleidingen. Hier is echter wel een maximum aan verbonden. Je kunt maximaal drie vakken vrijgesteld krijgen.

KOS­TEN

De kosten voor regulier contractonderwijs bedragen €100,- per studiepunt zowel voor een bachelor- als voor een mastervak.

Voor informatie over de kosten voor premaster-studenten verwijzen wij je naar deze pagina. Toestemming volgt via de toelatingscommissie.

Het merendeel van de vakken omvat 6 studiepunten. Eén studiepunt staat voor een studiebelasting van ca. 28 uur. Hoeveel studiepunten een vak omvat, kan je terugvinden in de studiegids. De te bestuderen literatuur is niet bij de prijs inbegrepen en dient zelf via bijvoorbeeld de VU-boekhandel te worden aangeschaft.

De kosten voor het vak dienen te zijn voldaan op het moment dat het vak start. Annuleren kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de periode waarin het vak plaatsvindt. Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt wel € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

FA­CI­LI­TEI­TEN

Als contractstudent krijg je toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) voor de duur van de cursus. Als deelnemer van contractonderwijs kan je zonder bijkomende kosten gebruikmaken van de facultaire computerfaciliteiten. Voor € 20,00 per jaar kan je lid worden van de Universiteitsbibliotheek (legitimatie verplicht.) Let op: een lenerspas verleent geen toegang tot digitale gegevensbestanden. Deze mogen alleen aan reguliere studenten worden aangeboden.

TOE­LA­TING

Toelating geschiedt na schriftelijke toestemming (per e-mail) van de docent. Stuur de e-mail van de schriftelijke toestemming samen met het aanmeldformulier per mail naar het onderwijsbureau van de faculteit. Het mailadres vindt u in het aanmeldformulier.

AAN­MEL­DEN CON­TRACT­ON­DER­WIJS

Aanmelden voor een of meerdere contractvakken kan tot uiterlijk twee weken vóór de week waarin het vak start. Je inschrijving is pas volledig wanneer de volledige cursusprijs is voldaan. Dit bedrag betaal je per factuur. Je krijgt deze per mail toegestuurd. Wij raden je aan om de betaling minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te voldoen, zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

Aanmeldformulier
Gebruik het onderstaande document om je in te schrijven. Met het formulier dien je een kopie van de mailcorrespondentie met de docent af te geven. Zonder deze documenten kan je verzoek tot aanmelding helaas niet in behandeling worden genomen.