Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Contractonderwijs Bèta

Contractonderwijs

Contractonderwijs houdt in dat u als niet-student bepaalde vakken kunt volgen. Hebt u geen tijd om een volledige studie te beginnen, maar wilt u wel meer leren over onderwerpen die bij de Faculteit der Bètawetenschappen aan bod komen? Dan kunt u zich aanmelden voor contractonderwijs. 

Indien u een inschrijving hebt bij een andere instelling verwijzen wij u naar de pagina voor bijvakstudenten.

AANMELDEN
Middels het aanmeldformulier kunt zich aanmelden voor één of meerdere vakken. Om zeker te zijn van tijdige toegang tot de digitale leeromgeving willen we u verzoeken zich uiterlijk 6 weken voor aanvang van het vak aan te melden. 

Als u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, ontvangt u een factuur voor het contractonderwijs. Het onderwijsbureau van Bèta zorgt ervoor dat u toegang krijgt tot de digitale leeromgeving van het vak.

Let vóórdat u zich aanmeldt goed op de volgende zaken:

1. Check in de studiegids of het vak van uw interesse beschikbaar is voor contractonderwijs. Voorbeeld: In de studiegids ziet u links bij het vak onder het kopje “Doelgroepen” contractonderwijs vermeld staan. Dat betekent dat dit vak via contractonderwijs gevolgd kan worden. Bij het ontbreken van de vermelding contractonderwijs onder het kopje “Doelgroepen” of bij het ontbreken van het kopje “Doelgroepen” als geheel, is het betreffende vak niet beschikbaar voor contractonderwijs.

2. Voor vakken waarvoor een maximum aantal deelnemers is bepaald, geldt dat reguliere studenten voorrang krijgen. Hetzelfde geldt voor vakken met een practicum waaraan een beperkt aantal studenten kan deelnemen.

3. De faculteit behoudt zich het recht voor aangemelde contractonderwijsstudenten niet toelaatbaar te verklaren, op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contractonderwijs.

KOSTEN EN BETALING
De kosten bedragen 185 euro per studiepunt. U ontvangt een factuur voor de vakken waarvoor u zich heeft opgegeven. Na ontvangst van de factuur dient de betaling binnen 30 dagen te worden voldaan. Indien na 30 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden wordt u uitgeschreven en kunt u niet deelnemen. De verplichting tot betaling blijft echter bestaan.

Het is niet mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen. Doet u vakken in verschillende periodes en wilt u de kosten spreiden, dan kunt u ervoor kiezen om iedere periode opnieuw aan te melden voor de gewenste vakken.

In de kosten zijn inbegrepen: deelname aan colleges, begeleiding van een docent, gebruik van computerfaciliteiten, het afleggen van een tentamen, deeltentamens of hertentamen(s) leidend tot één eindresultaat. 

Bij het afronden van het vak(ken) kunt u een certificaat opvragen via onderwijsbureau.beta@vu.nl. Er worden geen certificaten met deelcijfers afgegeven.

U ontvangt als contractstudent geen studentenkaart en bewijs van inschrijving.

Het contract geldt voor het onderwijsjaar waarin het vak wordt aangeboden. Wanneer een contractant het vak in een nieuw studiejaar wil herkansen om tot een voldoende eindresultaat te komen dient hiervoor een nieuw contractaanmelding gedaan te worden met bijbehorende kosten. Annuleren kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het vak. Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

* Een minor van 30 ECTS studiepunten kost € 5500 via contractonderwijs

VAKAANBOD EN ROOSTEROVERZICHT
Informatie over alle vakken die door de Faculteit der Bètawetenschappen worden aangeboden alsmede de ingangseisen per vak, staan vermeld in de Studiegids. Let op dat u het juiste academisch jaar selecteert. 

Op de roosterpagina van de VU kunt u een overzicht raadplegen van specifieke college- en tentamendata, tijden en locaties. In het rooster kunt u op vaknaam zoeken.

CERTIFICAAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Na het afleggen van het tentamen verschijnt het resultaat in de regel binnen 15 werkdagen op VU.nl. Vanaf dat moment kunt u een cijferlijst opvragen via onderwijsbureau.beta@vu.nl. Een certificaat kunt u opvragen indien alle resultaten van de gevolgde vakken in vu.nl zijn geregistreerd.

VOOR VRAGEN
Onderwijsbureau Faculteit der Bètawetenschappen.
E-mail: onderwijsbureau.beta@vu.nl