Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Collectie seminariebibliotheek Hoeven

Deze collectie bestaat uit circa 6.000 werken uit de 14e-20e eeuw die tot 1969 de bibliotheek van het Groot Seminarie in Hoeven vormden. Dat was een algemene opleidingsbibliotheek waarin publicaties op alle humanioragebieden waren opgenomen.

In deze bibliotheek waren in de loop van de tijd al oudere bibliotheken opgenomen. De belangrijkste daarvan is de bibliotheek van het Wilhelmietenklooster Baseldonk te ‘s-Hertogenbosch. Daarin zitten onder meer enkele handschriften uit de 14e-17e eeuw. Deze restanten van een tot de middeleeuwen teruggaande kloosterbibliotheek zijn van belang als cultureel erfgoed.

De boeken van deze collectie zijn te herkennen aan het stempel van de seminariebibliotheek op het titelblad.
De boeken uit de collectie seminariebibliotheek Hoeven zijn te vinden in Libsearch.

Secundaire literatuur

M.H.G. Clement-van Alkemade, ‘Bijzondere kaarten in de verzameling’. In: J. Stellingwerff, Een vrije universiteitsbibliotheek: studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit. Assen, 1980.
W. Heijting, ‘Het Wilhelmietenklooster Baseldonk te 's-Hertogenbosch’. In: J. Stellingwerff, Een vrije universiteitsbibliotheek: studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit. Assen, 1980.
W. Heijting, ‘De boeken uit het klooster van de Wilhelmieten te 's-Hertogenbosch’. In: A.R.A. Croiset van Uchelen en E. Braches, Hellinga Festschrift/feestbundel/mélanges: forty-three studies in bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the chair of neophilology in the University of Amsterdam at the end of the year 1978. Amsterdam, 1980.

Uit de collectie van de seminariebibliotheek Hoeven

Uit de collectie van de seminariebibliotheek Hoeven

Pagina 12 en 13 uit Quintus Septimius Florens Tertullianus, Opera. Basileae, 1528. Signatuur: XC.05341.-

Meer weten over de collectie Handschriften & oude drukken?

Neem contact op met Willemien van Dijk, conservator van de Universiteitsbibliotheek

t.w.f.van.dijk@vu.nl