Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Centrum voor Islamitische Theologie

Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) is een jonge sectie en is sinds haar oprichting in 2005 volop in ontwikkeling.

Het CIT richt zich op de studie van de islam als praxis en wetenschappelijke discipline. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van de islam, waaronder de hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie, traditie en islam in context. Daarbij is bijzondere aandacht voor de plaats en functie van de islam in Nederland en Europa. Het CIT staat open voor studenten van alle gezindten en achtergronden.

Er staan drie thema's centraal in het werk van het centrum:

  • de verdieping in de islam;
  • bezinning op de islam in de moderne tijd;
  • de context waarin moslims in Nederland leven.

Coördinator:
dr. Yaser Ellethy (y.ellethy@vu.nl)

Onderwijs

Het CIT biedt studenten de mogelijkheid om op academisch niveau opgeleid te worden in de islamitische theologie.

Bacheloropleiding
Het CIT biedt een traject aan binnen de bacheloropleiding Religiewetenschappen: Islam. De bachelor Islamitische Theologie is de eerste officieel erkende universitaire opleiding voor islamitische theologie in Nederland. Het programma bestaat uit 4 delen:

  1. de Arabische taal;
  2. islam en islamitische theologie;
  3. godsdienstwetenschappen en kennis van andere religieuze en seculiere levensbeschouwingen;
  4. voorbereiding op scriptie en scriptie schrijven.

Bijzonder aan dit programma is dat er gewerkt wordt vanuit een binnenperspectief op de islam. Dit houdt onder meer in dat de theologische vakken door docenten met een moslimachtergrond gedoceerd worden. Deze docenten hebben tevens hun studie voltooid aan een islamitische universiteit. De bacheloropleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. Aan bachelorstudenten biedt het centrum ook een minor Islam aan.

Masteropleiding
Het CIT biedt ook het eenjarig masterprogramma Islamitische Geestelijke Zorg aan binnen de masteropleiding Theology & Religious Studies: Spiritual Care. Dit programma leidt studenten specifiek op tot islamitisch geestelijk verzorger. Niet alleen de benodigde academische beroepsvaardigheden komen aan bod, maar ook een verdieping in de theologische vakken en het lopen van een stage in een moskee, gevangenis of zorginstelling. Na het afronden van het bachelor- en masterprogramma kunnen studenten aan de slag als imam binnen het publieke domein.

Bovendien is het mogelijk om de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies: Research bij het CIT te volgen. De masteropleiding en -specialisaties kunnen zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Postacademische opleiding
Studenten die het masterprogramma Theology & Religious Studies: Spiritual Care (accent Islamitische Geestelijke Zorg) hebben gedaan, kunnen de eenjarige Islamitische Postacademische Ambtsopleiding tot moskee-imam volgen. In dit programma (60 EC) werken de studenten aan de verdere ontwikkeling van de kennis en vaardigheden die aansluiten op de rol van de imam waaraan in Nederland behoefte is.

Docenten

Onderzoek

Het onderzoek van het CIT heeft betrekking op de beschrijving van teksten, opvattingen en feiten, maar heeft steeds ten doel de traditie in de huidige context verder te ontwikkelen. Dit onderzoek is academisch uitdagend, vernieuwend en maatschappelijk urgent.

Leerstoelen

Het CIT heeft twee leerstoelen; de leerstoel Arabisch en Islamstudies, die bekleed wordt door prof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts en een bijzondere leerstoel Dialoog Christendom en Islam, bekleed door prof. dr. P.A. van Doorn-Harder.

SamenwerkingA­MEN­WER­KING

Het CIT heeft intensieve contacten opgebouwd met instellingen in Egypte, Marokko, Turkije, Indonesië en andere instellingen binnen en buiten de islamitische wereld, waardoor het ook mogelijk is om stage in het buitenland te lopen.

Een prominente samenwerkingspartner is de befaamde en oudste islamitische universiteit al-Qarawiyyin in Fes (Marokko).

Daarbij werkt het CIT samen met de Liga van Islamitische Universiteiten ofwel League of Islamic Universities.