Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Centrum voor boeddhisme en dialoog

Het Centrum voor boeddhisme en dialoog richt zich op de studie van het boeddhisme als praxis en wetenschappelijke discipline.

Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van de verschillende tradities en stromingen van het boeddhisme in hun maatschappelijke context, en de dialoog die zij aangaan met o.a. christendom, secularisme, geestelijke verzorging, psychologie en medische wetenschappen. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de plaats en functie van het boeddhisme in Nederland en Europa.

Onderzoek
Het onderzoek van het CBD heeft betrekking op de ontmoeting van het Aziatisch boeddhisme met de westerse moderniteit, en heeft tot doel om de maatschappelijke integratie van het boeddhisme in de Nederlandse samenleving verder te ontwikkelen. Dit onderzoek is academisch uitdagend, vernieuwend en maatschappelijk urgent.
De onderzoekers van het CBD zijn betrokken bij de volgende onderzoeksprojecten:

  • The meeting of Asian Buddhism with Western modernity. Dit project bestaat uit de subprojecten van André van der Braak (Reimagining Zen in a Secular Age: Zen Buddhism in Charles Taylor’s Immanent Frame) en Henk Blezer & André van der Braak (Polderboeddhisme or Tulpenboeddhisme: The Emergence of Buddhism in the Netherlands).
  • Multiple Religious Belonging. Dit NWO project loopt van 1 december 2013 tot 1 december 2018, en bestaat uit de subprojecten van Joantine Berghuijs (Empirical Explorations of MRB in the Netherlands) and Daan Oostveen (Hermeneutical Explorations of Religious Hybridity). 
  • Religion and Social Cohesion in China and the West. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Renmin University in Beijing, China, en het Cross-Cultural Human Rights Center (CCHRC)

Samenwerkingspartners
Het CBD heeft intensieve contacten opgebouwd met instellingen binnen en buiten de boeddhistische wereld in China, Japan, VS, Canada, en Duitsland,  waardoor het onder andere mogelijk is voor studenten om stages en minors in het buitenland te doen.

Prominente academische samenwerkingspartners zijn Renmin UniversityRadboud Universiteit, Universiteit Leiden, McGill University. Binnen de faculteit wordt samengewerkt met het CCHRC.

Prominente boeddhistische samenwerkingspartners zijn de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), de Boeddhistische Zendende Instantie (BZI), Longquan Temple (Beijing en Utrecht).

Contact
André van der Braak, a.vander.braak@vu.nl; tel. 020-5983066