Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Biologisch-psychologische invloeden op ontwikkelingspsychopathologie

Het onderzoeksprogramma van Anja Huizink betreft onderzoek naar de rol die biopsychologische factoren spelen bij het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen van kinderen en jongeren.

Via het Amsterdam Stress Lab  – een expertisecentrum op het gebied van stress – wil zij deze expertise delen met de maatschappij. Het programma bouwt voort op haar opleiding in de fysiologische psychologie en neuropsychologie (VU) en haar promotie-onderzoek naar de relatie tussen prenatale stress en de ontwikkeling van het kind (UMC Utrecht, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

Biologisch-psychologische invloeden

 • Overzicht lopende projecten

  • Prenatale maternale invloeden op ontwikkeling van het (on)geboren kind
   In deze onderzoeklijn houden we ons bezig met verschillende maternale invloeden tijdens de zwangerschap, zoals stress en angst, maar ook middelengebruik (roken, drinken, cannabis) van de moeder, en hoe deze de ontwikkeling en het gedrag van het kind kunnen veranderen. Voor deze onderzoekslijn wordt er samengewerkt met grote geboortecohorten, zoals Generaties2 (VU), ABCD studie (AMC), FinnBrain (Turku University, Finland), en met verloskundige onderzoekers in Zweden (University of Skövde). Daarnaast hebben we een aantal interventiestudies opgezet, waarbij we met HRV-biofeedback en actieve coping strategieën de stress en angst bij zwangere vrouwen willen verminderen. In een nieuwe studie richten we ons op het verminderen van roken en stress bij zwangere vrouwen met een app, waarbij naast een stoppen met roken plan ook met HRV-biofeedback training wordt gewerkt. In deze interventiestudies werken we onder andere samen met het Trimbos instituut en het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.
  • Biologisch-psychologische risicofactoren voor riskant gedrag van adolescenten, m.n. gericht middelenmisbruik en comorbide problemen
   De studies op dit terrein richten zich op het voorspellen van middelenmisbruik bij adolescenten, vanuit een biologisch-psychologisch perspectief in samenwerking met grote epidemiologische studies: o.a. gen-omgevingsfactoren met tweelingstudies (FinnTwin), stress fysiologische factoren (TRAILS, JOIN), beloningsgevoeligheid patronen in het brein (i.s.m. Ingmar Franken, Erasmus), en psychopathologie. De interesse ligt dan vooral in het begrijpen van onderliggende biologisch-psychologisch mechanismen die maken dat sommige jongeren kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van riskant middelengebruik dan anderen. Naast onderzoek binnen (bestaande) epidemiologische datasets, is er ook intensiever stress-experimenteel onderzoek toegevoegd in deelsamples, en bijvoorbeeld ook een high-risk sample geworven bestaande uit adolescenten met een verslaafde ouder en onderzoek gedaan naar middelengebruik van jongeren van niet-westerse afkomst in Nederland. Recentelijk is er een studie gestart waarbij de effectiviteit van een online interventie op alcoholmisbruik en co-morbide depressieve klachten van studenten en jongvolwassenen wordt onderzocht. Daarnaast zal een interventiestudie worden uitgevoerd bij MDMA verslaafden in Indonesië, waarbij gekeken wordt of de interventie tot verslavingsvermindering en tot stressreductie leidt.
 • Betrokken medewerkers

  • Dr. S.R. (Susanne) de Rooij, postdoc
  • I. Lemmers-Jansen, postdoc
  • W. Van Dijk, PhD student
  • I. Firdaus, PhD student
  • E.S. Susanty, PhD student
 • In de media