Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Ben je student aan de Rechtenfaculteit en wil je een extra vak volgen?

In de vakomschrijving in de studiegids kun je lezen of een vak aangeboden wordt als bijvak/keuzevak. Het besluit van de faculteit over toelating tot het vak is bindend.

Eerstejaarsvakken:
De vakken van het eerste jaar zijn, behalve Inleiding Rechtswetenschap, niet als bijvak te volgen.

Tweede- en derdejaarsvakken:
Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.

Mastervakken:
Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende master/afstudeerrichting en als je ingeschreven staat in een master. Lees de toelatingseisen van de masteropleidingen.

Voor de bijvakken van de master Criminologie geldt dat er soms aanvullende toelatingseisen worden gesteld, lees daarom altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids.

Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Ben je VU-student van een andere faculteit dan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid?

 1. Check of het vak openstaat voor bijvakstudenten in de Studiegids en of er aanvullende eisen worden gesteld. Controleer de ingangseisen voor het vak in de Onderwijs- en examenregeling. Voor de MA Criminologie geldt dat je ook de vakomschrijving met eventueel aanvullende eisen in de Studiegids moet controleren.
 2. Mail het onderwijsbureau van de faculteit (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl) en geef de volgende informatie:
  • je studentnummer
  • welke studie je doet
  • hoe ver je met je studie bent
  • welk bijvak je wil doen
 3. Je ontvangt een mail van het onderwijsbureau als je aanmelding in behandeling is genomen.
 4. Wanneer je te laat bent met de aanvraag en de intekentermijn voor het vak gesloten is, kun je niet meer deelnemen aan het vak. Je verzoek wordt afgewezen.

Heb je een inhoudelijke vraag over het vak? Dan kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.