Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Back to Campus

Met ingang van 6 september vinden de meeste onderwijsactiviteiten na lange tijd weer plaats op de campus. Daar zijn we erg blij mee!

De leerzame ervaringen van het huidig academisch jaar nemen we ook mee. We hebben ervaren hoe digitale innovaties ons helpen ons onderwijs beter in te richten. We groeien verder in het activerend onderwijs met de inzet van blended learning. Een deel van het onderwijs zal daarom ook volgend jaar online gegeven worden, ondersteund met digitale tools. Als universiteit kunnen we op deze wijze hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs bieden aan onze huidige én toekomstige studenten.  

Omdat er bij de onderwijsactiviteiten niet meer dan 75 studenten in een zaal plaats mogen nemen, zal een deel van de onderwijsactiviteiten hybride plaatsvinden: max 75 studenten kunnen het college op de VU bijwonen, de overige studenten volgen dit online. Kijk op rooster.vu.nl en op Canvas voor informatie over jouw opleiding en je vakken.  

Houd je aan de landelijke- en campusregels rond corona  

Blijf je houden aan de basisregels, ook als je op de VU bent. Heb je klachten? Kom dan niet naar de campus en laat je testen. Blijf thuis als je wacht op de uitslag van een coronatest (van jezelf of een huisgenoot) of als je in isolatie bent na een positieve test. Kom je uit het buitenland of ben je in contact geweest met iemand die corona heeft? Gebruik dan de quarantainecheck van de rijksoverheid om te beoordelen of je in quarantaine moet.  

Let op: Het kabinet heeft voor vanaf 25 september verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voor het onderwijs aangekondigd. In aanloop naar 25 september toe worden de veelgestelde vragen aangepast. Het laatste nieuws kan je ook volgen op vu.nl/corona. Daarop wordt kenbaar gemaakt wat de maatregelen voor VU betekenen.

Beslisboom voor studenten

Via deze beslisboom kan je snel beoordelen of we elkaar mogen ontmoeten op de campus.

Bekijk voor meer informatie ook de flyer met basis- en campusregels.

Onderwijs

 • Ben je verplicht om naar de campus te komen voor het volgen van fysiek onderwijs?

  In het nieuwe collegejaar is elke student weer welkom op de campus. We verwachten dus ook dat je voor onderwijsactiviteiten die gepland zijn op de campus aanwezig bent. 

  Met ingang van 30 augustus gelden de normale regels voor studenten. Dat is: als in het Onderwijs- en Examenreglement (OER)/studiehandleiding is vastgelegd dat een student aanwezig moet zijn, dan word je geacht aanwezig te zijn. Is er geen aanwezigheidsverplichting vastgelegd in de OER, dan word je niet verplicht om aanwezig te zijn, maar verwachten we dat wel. Goed om te weten dat veel onderwijs dat volledig op de campus gegeven wordt, niet ook online wordt aangeboden.

  Zijn er persoonlijke of medische redenen waarom je niet naar de campus kunt komen en heeft dit gevolgen voor het volgen van onderwijs? Bespreek dit dan met je studieadviseur. 

 • Online en hybride onderwijs volgen

  Ondanks dat de campus centraal staat bij het onderwijs aan de VU, vindt een deel van het onderwijs online plaats, ondersteund met digitale tools. Afgelopen jaar hebben we ervaren hoe digitale innovaties ons helpen ons onderwijs verder te ontwikkelen. Zo groeien we verder in het activerend onderwijs met de inzet van blended learning. Daarnaast kunnen we met de corona maatregelen momenteel maximaal 75 studenten per zaal toelaten. Onderwijsactiviteiten met meer dan 75 studenten worden daarom volledig online of hybride aangeboden.

  Online onderwijs 

  In Canvas vind je bij de ‘courses’ de informatie die je nodig hebt om aan het online onderwijs deel te nemen, ook de link om deel te nemen aan de colleges.  Op de VU Canvas Student Guide vind je onder andere meer informatie over hoe je moet inloggen op Zoom.

  Hybride onderwijs

  Bij deze activiteiten kunnen maximaal 75 studenten in de zaal aanwezig zijn. De overige studenten nemen online deel. Wil je de hybride onderwijsactiviteiten op de campus volgen? Teken je dan in via Canvas bij de betreffende course.

 • Kan ik op de campus online onderwijs volgen?

  Ja, dat kan. Op de campus zijn studieplekken beschikbaar voor zelfstudie en het volgen van online onderwijs. 

 • Als je door Corona-gerelateerde omstandigheden (bijvoorbeeld: als je positief bent getest, in quarantaine moet of tot de risicogroep behoort) geen onderwijs en toetsen op de campus kunt volgen, wordt er dan een alternatief geboden?

  Met ingang van 30 aug gelden de gebruikelijke afspraken, die in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) zijn vastgelegd. Meestal kan een vervangende opdracht of een hertentamen afgelegd worden. Ben je langdurig niet in staat onderwijs op de campus te volgen, neem dan contact op met je de studieadviseur om te bekijken of een alternatieve studieplanning kan worden opgesteld.  

  We beseffen dat er niet altijd een (volwaardig) alternatief voor handen is om studenten – met klachten thuis / persoonlijke omstandigheden - op afstand te betrekken bij het onderwijs dat op de campus plaatsvindt. 

 • Ik heb problemen met het aanmaken van een VUnet-ID of VU e-mailadres

  Heb je problemen met het aanmaken van een VUnet-ID of een VU e-mailadres? Neem dan contact op met de IT Servicedesk

 • Studie- en tentamenplekken

  Mag ik weer studeren op de campus? 

  Studeren 
  Studeren op de campus is ook weer mogelijk. Voor de ruimtes die hiervoor beschikbaar worden gesteld, geldt een maximum capaciteit van 75. Het aantal plekken is uitgebreid, maar is vanzelfsprekend niet onbeperkt. Heb je een dag geen onderwijs op de VU? Dan adviseren we je om thuis of elders te studeren. Dan kunnen de beschikbare plekken door de studenten op de campus gebruikt worden.  

  De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan online via diverse mogelijkheden. In dit overzicht zie je hoeveel studieplekken er nog vrij zijn op welke verdieping in het VU Hoofdgebouw. Kom je studeren op campus? Houd je dan aan de basisregels en blijf thuis bij klachten. 

  Het kan voorkomen dat je voorafgaand of aansluitend aan een fysiek college een online college hebt. Niet iedere student is i.v.m. reistijd in staat om het online college thuis te volgen. Voor die studenten zijn er aanvullende studieplek-omgevingen om het online college te volgen. Op de zesde verdieping van het WN-gebouw zijn daarvoor extra studieplekfaciliteiten beschikbaar. Deze plekken zijn niet bedoeld voor reguliere studieactiviteiten. 

  Tentamens 
  Omdat ook voor tentamens voorlopig een maximum van 75 geldt, zullen de meeste tentamens in september en oktober (periode 1) online op afstand plaatsvinden. Voor tentamens voor groepen met minder dan 75 studenten worden de mogelijkheden onderzocht om deze zoveel mogelijk op de campus plaats te laten vinden. Binnenkort vind je hier meer informatie over in je rooster.  

  Heb je een online tentamen en wil je dit liever op de campus maken? Dan kun je gebruik maken van een tentamenplek. Reserveren kan tot drie dagen voor het tentamen via dit formulier.
  Het is nog steeds noodzakelijk om je in te tekenen voor je tentamens. Daarvoor geldt de normale termijn van intekenen voor tentamens, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamendatum. Zorg er dus voor dat je je op tijd intekent.  

  De Rijksoverheid neemt vrijdag 10 september een beslissing of het overschrijden van de groepsgrootte van 75 met anderhalve meter voor tentamens vanaf 20 september komt te vervallen. Zodra hier meer over bekend is, volgt hier meer informatie over.

 • Ik kan door de coronacrisis mijn kosten voor levensonderhoud en collegegeld niet meer betalen, wat te doen? 

  We begrijpen dat deze onzekere tijd van invloed kan zijn op je financiële situatie. Als je financiële problemen hebt die voortkomen uit de coronacrisis omdat je bijvoorbeeld geen bijbaan meer hebt, dan adviseren we je om de informatie op VUweb/student te raadplegen. 

  Behaalde je door de coronamaatregelen later dan gepland je diploma? En moest je hierdoor langer lesgeld of collegegeld betalen? Dan heb je misschien recht op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Meer informatie vind je op VUweb/student

 • Kom ik in aanmerking voor de halvering van het collegegeld, zoals aangekondigd door het Ministerie van OCW?

  Het kabinet heeft besloten om het wettelijk collegegeld in het academisch jaar 2021-2022 te halveren in verband met de gevolgen van COVID-19. De halvering geldt voor allen die het reguliere wettelijk collegegeld betalen in 2021-2022 en voor degenen die een premastervergoeding betalen. 

  Voor studenten die instellingscollegegeld betalen of verhoogd wettelijk collegegeld betalen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan alle hoger onderwijsinstellingen verzocht om een korting toe te passen van 1084 euro. De VU heeft dit ook gedaan. Op deze pagina zijn alle tarieven te vinden voor 2021-2022 (en voor het huidige collegejaar). 

 • Ik heb een (buitenlandse) stage gepland, zijn er nog beperkingen door het coronavirus? 

  De regels die gelden voor de sector/branche/werkgever zijn hierin leidend. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan. 

  Voor buitenlandse stages geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code oranje toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed. 

 • Wat zijn de richtlijnen rond het reizen? 

  De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel: “Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Naar welk land je ook gaat, je kunt er te maken krijgen met coronamaatregelen zoals mogelijke eisen rond inreizen, een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten.” Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid.  

  De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen. Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuis blijft. Kom niet naar de campus. 

  Medewerkers en studenten dienen bij terugkeer de overheidsrichtlijnen op te volgen. Kijken op deze pagina of en welke maatregelen er gelden bij terugkreeg, bijvoorbeeld een negatieve Covid-test.  

 • Ik reis binnenkort voor de VU naar het buitenland. Zijn er beperkingen door het coronavirus? Moet ik mijn reis annuleren? 

  In de context van corona zijn vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle  veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie. Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code oranje toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed. 

  Voor uitwisselingsprogramma’s voor het 1e semester 2021-2022 blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. Studenten zijn hier door het International Office rechtstreeks over geïnformeerd . Voor vragen: outgoing@vu.nl

  Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office.  

 • Ik doe nu een hbo-bachelor en wil in september starten met een premasterprogramma. Kan ik starten als ik door de coronacrisis mijn hbo-bachelor niet volledig heb afgerond?

  Ja. Ook hier geldt dat studenten met beperkte studievertraging door de coronacrisis wel in september mogen starten met het premasterprogramma. Per premasterprogramma wordt vastgesteld wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten.  

  Per opleiding wordt bepaald wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten. Kijk hiervoor op de opleidingspagina via masters.vu.nl onder het kopje ‘Coronavirus: extra informatie toelating'. 

 • Zijn de toetsen op de campus of online?

  Ook voor toetsen geldt dat we ons aan een aantal beperkingen moeten houden. Slechts een deel van de toetsen kan daarom in deze periode (sept – okt) op de campus of onze externe locaties plaatsvinden. Overige toetsen vinden online plaats. Binnenkort vind je in het rooster wat dit voor jouw toetsen betekent.

 • Ik moet mijn bachelor in het buitenland nog afronden. Kan ik in september starten met een master aan de VU? 
  • Alle EER-studenten worden onder dezelfde voorwaarden toegelaten. Het afronden van een bachelor in het land van herkomst en de start van een intensieve opleiding aan de VU is slecht werkbaar. We raden het daarom af.  
  • Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden, blijft de ‘harde knip’ gelden. Neem voor vragen contact op met het International Office: international@vu.nl
 • Ventilatie in de gebouwen

  Op de pagina Corona - veelgestelde vragen wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Zie de pagina veelgestelde vragen. 

 • GGD informatie voor studenten 

  De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Ze hebben hier ook speciale aandacht voor hoe je om moet gaan met testen en een coronavirus besmetting binnen een studentenhuis. 

 • Voor internationale studenten

  Voor internationale studenten is er een aparte FAQ over praktische zaken, visums, gezondheid en welzijn.

 • Hoe gaat de VU om met mijn privacy nu ik tentamens met online toezicht moet maken? 

  Wanneer de Examencommissie oordeelt dat het toetsen op afstand met online toezicht (online proctoring) noodzakelijk is, dan heeft de VU een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de studenten te verwerken. In dat geval hoef je daarvoor geen toestemming te geven, maar uiteraard word je wel hierover geïnformeerd. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  We vinden privacy belangrijk en daarom hebben we alle mogelijke stappen genomen om ieders privacy te beschermen. Onze privacyjuristen hebben geadviseerd over de procedures en de functionaliteiten en blijven dat doen, zodat alle dataopslag en de procedures voldoen aan de AVG. Daarnaast heeft IT de gebruikte software gereviewd en duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de strenge veiligheidseisen van de VU.  

  Alles over het maken van tentamens met online proctoring vind je op deze pagina. Deze site bevat gedetailleerde instructies over te volgen procedures, het doen van een proefexamen, te gebruiken apparatuur, wat je kan doen als er problemen zijn en privacy. 

 • Welke activiteiten van VU-verenigingen mogen op de VU Campus plaatsvinden?

  Het protocol Activiteiten studie- en sportverenigingen VU is nog steeds leidend voor activiteiten van de VU-verenigingen. De lijn uit dat protocol t.a.v. bijeenkomsten is : De onderwijsactiviteiten op de VU Campus die (mede) worden georganiseerd door studieverenigingen en gericht zijn op het onderwijs vallen onder de categorie onderwijsactiviteit. Activiteiten waar de ontmoeting/vermaak centraal staat kunnen niet worden georganiseerd op de campus.
  Voor deze onderwijsactiviteiten gelden net als voor opleidingen de volgende criteria: zonder 1,5m met maximaal 75 studenten.

  Activiteiten van verenigingen buiten de VU Campus

  Voor de activiteiten die VU-verenigingen buiten de VU organiseren is het advies aan studie- en sportverenigingen om te allen tijde de (rijks)regels te volgen en bewust te zijn van het VU ambassadeurschap. Bedenk dat activiteiten buiten de campus ook kunnen worden gezien als activiteiten van de VU.

 • Virtuele Campus Tour

  De VU campus vernieuwt en is blijvend aan het veranderen. De komende jaren wordt dit steeds meer zichtbaar. Er worden nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten ontwikkeld en er zijn levendige ontmoetingsplekken zoals de Botanische Tuin, het Science café en Eat Meet Work in het O|2 Labgebouw en 3D@VU.
  Ontdek de campus in 360 graden

Contact

 • Studenten

  Studentenbalie
  Heb je vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma? Kijk eerst of je vraag in de FAQ’s staat. Vraag niet beantwoord, neem dan contact op met de studentenbalie. Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot doorstroom, inschrijving en toelating kun je ook vinden op deze webpagina.

  studentenbalie@vu.nl | +31 (0)20 598 5020
  - Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
  - Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur
  - Bereikbaarheid fysieke balie: de fysieke balie is tot nader orde gesloten. Zodra de coronamaatregelen op de VU het toelaten, zal de balie heropend worden en zullen wij dat hier aangeven.

  Studievoortgang
  Maak je je zorgen over je studievoortgang? Heb je vragen over welk effect deze periode kan hebben op je studie? Of zit je met andere vragen waar je zelf niet uitkomt? De studieadviseurs zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken. Op VUweb vind je de juiste gegevens voor jouw opleiding.

  Studentenwelzijn
  We weten dat deze tijd ook voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken via studentenpsychologen@vu.nl of via VUweb. Kijk op dit platform voor een overzicht van de ondersteuning die de VU biedt.

 • Studenten buitenland

  International Support Services
  Contactinformatie voor internationale studenten (of studenten die naar het buitenland gaan) en medewerkers vind je hier. Informatie voor internationale studenten vind je op deze webpagina van International Office.