Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Back to Campus

Met ingang van het academisch jaar vinden de meeste onderwijsactiviteiten weer plaats op de campus. Daar zijn we erg blij mee!

We hebben door de coronacrisis ervaren hoe digitale innovaties ons helpen ons onderwijs beter in te richten. We groeien verder in het activerend onderwijs met de inzet van blended learning. Een deel van het onderwijs zal daarom ook online gegeven worden, ondersteund met digitale tools. Als universiteit kunnen we op deze wijze hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs bieden aan onze huidige én toekomstige studenten. 

Daarnaast zijn we gedurende de coronacrisis steeds flexibeler geworden. We zijn een campusuniversiteit waar we elkaar kunnen ontmoeten. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van studenten. Maar als de maatregelen het noodzakelijk achten, zijn we in staat om het onderwijs ook hybride, of waar nodig online, aan te bieden.  

Houd je aan de landelijke- en campusregels rond corona  

Houd het veilig voor jezelf en voor elkaar, dus houd je aan de campus- en de basisregels als je op de VU bent. Heb je klachten? Kom dan niet naar de campus en laat je testen. Blijf thuis als je wacht op de uitslag van een coronatest (van jezelf of een huisgenoot) of als je in isolatie bent na een positieve test. Kom je uit het buitenland of ben je in contact geweest met iemand die corona heeft? Gebruik dan de quarantainecheck van de rijksoverheid om te beoordelen of je in quarantaine moet.  

Beslisboom voor studenten

Via deze beslisboom kan je snel beoordelen of we elkaar mogen ontmoeten op de campus. Bekijk voor meer informatie ook de flyer met basis- en campusregels. Het laatste nieuws kan je ook volgen op vu.nl/corona. Daarop wordt kenbaar gemaakt wat de maatregelen voor VU betekenen.

Vind antwoord op jouw vragen over ons onderwijs in coronatijd

 • Veelgestelde vragen over online, hybride en fysiek onderwijs

  Online, hybride en fysiek onderwijs vanaf november 2021
  Als universiteit zetten we in op activerend blended onderwijs waarbij we de digitale vernieuwingen verder zullen inzetten, maar met de campus als basis voor het onderwijs.  Daarnaast volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat betekent dat miv 15 november de colleges op de campus door kunnen gaan met een beperking van maximaal 75 studenten in een collegezaal. Grotere colleges worden door de beperking van groepsgrootte in periode 2 online of hybride aangeboden. Kijk op Canvas hoe dit voor jouw vakken wordt geregeld. Deze informatie is leidend. De maximale groepsomvang geldt niet voor (deel)toetsen en herkansingen. Alle toetsen die op of om de campus op fysieke locaties plaatsvinden, kunnen gewoon doorgaan.

  Ben ik verplicht om naar de campus te komen voor het volgen van fysiek onderwijs?  
  Elke student is welkom op de campus. We verwachten dus ook dat je voor onderwijsactiviteiten die gepland zijn op de campus aanwezig bent. Volg de aanwijzingen op Canvas als je hybride onderwijsactiviteiten op de campus wilt volgen. Daar vind je ook de informatie om hybride colleges online te volgen.

  Als in het Onderwijs- en Examenreglement (OER)/studiehandleiding is vastgelegd dat een student aanwezig moet zijn, dan word je geacht aanwezig te zijn. Is er geen aanwezigheidsverplichting vastgelegd in de OER, dan word je niet verplicht om aanwezig te zijn, maar verwachten we dat wel. 

  Zijn er persoonlijke of medische redenen waarom je niet naar de campus kunt komen en heeft dit gevolgen voor het volgen van onderwijs? Bespreek dit dan met je studieadviseur.

  Kan ik op de campus online onderwijs volgen? 
  Ja, dat kan zeker. Op de campus zijn studieplekken beschikbaar voor zelfstudie en het volgen van online onderwijs, bijvoorbeeld als je door reistijd in de knel komt met aansluitende online en fysieke onderwijsactiviteiten. De studieplekken zijn verspreid over de campus en deze zalen hebben een capaciteit < 75.

 • Als je door Corona-gerelateerde omstandigheden (bijvoorbeeld: als je positief bent getest, in quarantaine moet of tot de risicogroep behoort) geen onderwijs en toetsen op de campus kunt volgen, wordt er dan een alternatief geboden?

  Voor de onderwijsactiviteiten die volledig op de campus plaatsvinden wordt in principe geen (online) alternatief geboden, tenzij de docent hier maatregelen voor heeft getroffen. Deze vind je op Canvas. Alternatief is mede-studenten om ondersteuning te vragen als je onderwijs niet bij kunt wonen als gevolg van Corona-gerelateerde omstandigheden.

  Voor toetsen gelden met ingang van 30 augustus de gebruikelijke afspraken, die in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) zijn vastgelegd.  Je kunt gebruik maken van de herkansing als je niet aan de toetsen op de campus deel kunt nemen.Je kunt gebruik maken van de herkansing als je niet aan de toetsen op de campus deel kunt nemen.

  Ben je langdurig niet in staat onderwijs op de campus te volgen? Neem dan contact op met je de studieadviseur om te bekijken of een alternatieve studieplanning kan worden opgesteld. 

  We beseffen dat er niet altijd een (volwaardig) alternatief voor handen is om studenten – met klachten thuis / persoonlijke omstandigheden - op afstand te betrekken bij het onderwijs dat op de campus plaatsvindt.

 • Informatie over studie- en tentamenplekken

  Studeren
  Studeren kan gelukkig nog steeds op de campus. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan online via diverse mogelijkheden. In dit overzicht zie je hoeveel studieplekken er nog vrij zijn op welke verdieping in het VU Hoofdgebouw. Kom je studeren op campus? Houd je dan aan de campus- en basisregels en blijf thuis bij klachten.

  Het kan voorkomen dat je voorafgaand of aansluitend aan een fysiek college een online college hebt. Niet iedere student is i.v.m. reistijd in staat om het online college thuis te volgen. Voor die studenten zijn er aanvullende studieplek-omgevingen om het online college te volgen. Op de zesde verdieping van het WN-gebouw zijn daarvoor extra studieplekfaciliteiten beschikbaar. Deze plekken zijn niet bedoeld voor reguliere studieactiviteiten. Alle zalen met studieruimtes hebben een capaciteit < 75.

  Tentamens
  De tentamens vinden weer fysiek op de campus plaats en in de externe locaties (RAI, Emergo, Sportcentrum VU). Zie voor meer informatie je rooster. De maximale groepsomvang van 75 geldt niet voor (deel)toetsen en herkansingen. Alle toetsen die op of om de campus op fysieke locaties plaatsvinden, kunnen gewoon doorgaan, zowel in de tentamenweken als tijdens de onderwijsweken.

  In uitzonderlijke situaties worden tentamens via online proctoring afgelegd. Heb je een online tentamen en wil je dit liever op de campus maken? Dan kun je gebruik maken van een tentamenplek. Reserveren kan tot drie dagen voor het tentamen via dit formulier.

  Het is nog steeds noodzakelijk om je in te tekenen voor je tentamens. Daarvoor geldt de normale termijn van intekenen voor tentamens, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamendatum. Zorg er dus voor dat je je op tijd intekent. 

 • Veelgestelde vragen over tentamens

  Zijn de toetsen op de campus of online?
  De toetsen vinden weer op de campus en de externe locaties plaats. Zowel in de tentamenweken als in de onderwijsweken. Externe locaties zijn RAI, Emergo en Sportcentrum. De maximale groepsomvang van 75 geldt niet voor (deel)toetsen en herkansingen. Alle toetsen die op of om de campus op fysieke locaties plaatsvinden, kunnen gewoon doorgaan, zowel in de tentamenweken als tijdens de onderwijsweken.

  Ik heb corona gerelateerde klachten en kan daardoor niet naar de campus komen voor mijn tentamen. Wat betekent dat voor mij?
  Kun je niet aan de toets op locatie deelnemen, omdat je corona -of griepgerelateerde klachten hebt? Dan gelden de bestaande afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het examenreglement en kun je gebruik maken van de herkansing. Het is niet mogelijk om in een dergelijke situatie het tentamen online of op afstand af te nemen. In sommige gevallen is het ook mogelijk om bij de examencommissie een extra tentamengelegenheid aan te vragen.

  Hoe gaat de VU om met mijn privacy als ik tentamens met online toezicht moet maken? 
  Wanneer de Examencommissie oordeelt dat het toetsen op afstand met online toezicht (online proctoring) noodzakelijk is, dan heeft de VU een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de studenten te verwerken. In dat geval hoef je daarvoor geen toestemming te geven, maar uiteraard word je wel hierover geïnformeerd. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  We vinden privacy belangrijk en daarom hebben we alle mogelijke stappen genomen om ieders privacy te beschermen. Onze privacyjuristen hebben geadviseerd over de procedures en de functionaliteiten en blijven dat doen, zodat alle dataopslag en de procedures voldoen aan de AVG. Daarnaast heeft IT de gebruikte software gereviewd en duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de strenge veiligheidseisen van de VU. 

  Alles over het maken van tentamens met online proctoring vind je op deze pagina. Deze site bevat gedetailleerde instructies over te volgen procedures, het doen van een proefexamen, te gebruiken apparatuur, wat je kan doen als er problemen zijn en privacy.

 • Veelgestelde vragen over reizen naar het buitenland en (buitenlandse) stages

  Wat zijn de richtlijnen rond het reizen?  
  De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt : “Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Naar welk land je ook gaat, je kunt er te maken krijgen met coronamaatregelen zoals mogelijke eisen rond inreizen, een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten.” Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid. 

  De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen. Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuis blijft. Kom niet naar de campus.

  Medewerkers en studenten dienen bij terugkeer de overheidsrichtlijnen op te volgen. Kijken op deze pagina of en welke maatregelen er gelden bij terugkreeg, bijvoorbeeld een negatieve Covid-test. 

  Ik reis binnenkort voor de VU naar het buitenland. Zijn er beperkingen door het coronavirus? Moet ik mijn reis annuleren?
  In de context van corona zijn vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle  veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie. Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code oranje toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed.

  Voor uitwisselingsprogramma’s voor het 1e semester 2021-2022 blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. Studenten zijn hier door het International Office rechtstreeks over geïnformeerd. Voor vragen: outgoing@vu.nl.

  Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office. 

  Ik heb een (buitenlandse) stage gepland, zijn er nog beperkingen door het coronavirus? 
  De regels die gelden voor de sector/branche/werkgever zijn hierin leidend. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan. 

  Voor buitenlandse stages geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code oranje toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed.

 • Veelgestelde vragen over collegegeld en studiekosten

  Kom ik in aanmerking voor de halvering van het collegegeld, zoals aangekondigd door het Ministerie van OCW?
  Het kabinet heeft besloten om het wettelijk collegegeld in het academisch jaar 2021-2022 te halveren in verband met de gevolgen van COVID-19. De halvering geldt voor allen die het reguliere wettelijk collegegeld betalen in 2021-2022 en voor degenen die een premastervergoeding betalen.

  Voor studenten die instellingscollegegeld betalen of verhoogd wettelijk collegegeld betalen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan alle hoger onderwijsinstellingen verzocht om een korting toe te passen van 1084 euro. De VU heeft dit ook gedaan. Op deze pagina zijn alle tarieven te vinden voor 2021-2022 (en voor het huidige collegejaar).

 • Ventilatie in de gebouwen

  Op de pagina Corona - veelgestelde vragen wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Zie de pagina veelgestelde vragen.

 • GGD-informatie voor studenten

  De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Op de pagina wordt ook speciaal aandacht besteed aan hoe je om moet gaan met testen en een coronavirusbesmetting binnen een studentenhuis

 • Informatie voor internationale studenten

  Voor internationale studenten is er een aparte FAQ over praktische zaken, visums, gezondheid en welzijn.

 • Virtuele Campus Tour

  De VU-campus vernieuwt en is blijvend aan het veranderen. De komende jaren wordt dit steeds meer zichtbaar. Er worden nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten ontwikkeld en er zijn levendige ontmoetingsplekken zoals de Botanische Tuin, het Science café en Eat Meet Work in het O|2 Labgebouw en 3D@VU.
  Ontdek de campus in 360 graden

Contact

 • Studenten

  Studentenbalie
  Heb je vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma? Kijk eerst of je vraag in de FAQ’s staat. Vraag niet beantwoord, neem dan contact op met de studentenbalie. Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot doorstroom, inschrijving en toelating kun je ook vinden op deze webpagina.

  studentenbalie@vu.nl | +31 (0)20 598 5020
  - Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
  - Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur
  - Bereikbaarheid fysieke balie: de fysieke balie is tot nader orde gesloten. Zodra de coronamaatregelen op de VU het toelaten, zal de balie heropend worden en zullen wij dat hier aangeven.

  Studievoortgang
  Maak je je zorgen over je studievoortgang? Zit je met andere vragen waar je zelf niet uitkomt? De studieadviseurs zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken. Op VUweb vind je de juiste gegevens voor jouw opleiding.

  Studentenwelzijn
  We weten dat deze tijd ook voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken via studentenpsychologen@vu.nl of via VUweb. Kijk op dit platform voor een overzicht van de ondersteuning die de VU biedt. Of neem contact op met het nieuwe Student Wellbeing Point en Panel. Dit initiatief is opgezet voor en door studenten.

 • Studenten buitenland

  International Support Services
  Contactinformatie voor internationale studenten (of studenten die naar het buitenland gaan) en medewerkers vind je hier. Informatie voor internationale studenten vind je op deze webpagina van International Office.