Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Het onderzoeksprogramma en onderwijs van Sander Begeer is gericht op de ontwikkeling, diagnostiek en behandeling van sociaal functioneren bij mensen met en zonder psychopathologie, in het bijzonder autisme.

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft hij het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht, waarin wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging is gecombineerd om samen met mensen met autisme te onderzoeken welke factoren bepalend zijn voor het welbevinden van mensen met autisme. Tevens is hij opleidingsdirecteur van de Research Master Clinical and Developmental Psychopathology

Autisme

 • Overzicht lopende projecten

  • Levensloop: Het Nederlands Autisme Register. Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het doel van dit register is om de levensloop van meer dan 2000 mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren.
  • Interventies: Theory of Mind training. Kinderen met autisme hebben vaak grote moeite om zich in te leven in een ander. Het doel van de ToM (Theory of Mind) training is dat kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer adequaat sociaal(invoelend) gedrag vertonen, dat wil zeggen dat zij vaardiger worden in het inschatten van sociale situaties, zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen kunnen verplaatsen. De groepstraining Theory of Mind is een van de slechts twee bewezen effectieve interventies voor autisme in Nederland (bron: www.nji.nl). Het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk blijft echter voor veel kinderen een struikelblok. Om deze reden is een nieuwe e-health versie ontwikkeld van de ToM training, de ToM-e training. Binnen dit project onderzoeken we welke factoren samenhangen met het succes van de training en hoe wel de ToM-e interventie verder vorm kunnen geven.
  • Diagnostiek: fundamenteel en experimenteel onderzoek. Binnen deze lijn wordt op basis van fundamenteel onderzoek in kaart gebracht hoe kenmerken van autisme op objectieve manier gemeten kunnen worden en hoe dit kan bijdragen aan de verbetering van de diagnostiek van autisme. Een recent uitgegeven test op het gebied van sociaal wederkerigheid, de Interactive Drawing Test, is een voorbeeld van hoe dit type onderzoek ook in de praktijk kan worden toegepast. Andere projecten zijn gericht op de verwerking van zintuigelijke prikkels en het meten van sociale cognitie, emotionele competentie en empathie.
 • Betrokken medewerkers

  Leer het NAR-team beter kennen.

 • In de media

  Bekijk het actuele en uitgebreide media archief van het aan de VU gelieerde Nederlands Autisme Register (NAR).