Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Audiovisuele middelen (Audiovisueel Centrum AVC)

Voor alles wat binnen de VU met beeld en geluid te maken heeft, kun je terecht bij het Audiovisueel Centrum (AVC). Het AVC heeft een breed aanbod producten en diensten, en jarenlange ervaring met het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en evenementen op de VU.

Wij zijn verantwoordelijk voor de audiovisuele voorzieningen in de onderwijsruimten. Daarnaast maken wij videoproducties voor het onderwijs zoals weblectures, kennisclips, promotiefilms, registratie van evenementen, congressen en impressiefilms. We bieden hoogwaardige technische ondersteuning en zijn de partner voor informatie en advies over de inzet van beeld, licht en geluid op technisch en didactisch terrein. 

Meer over het Audiovisueel Centrum

 • Contact en openingstijden

  Audiovisueel Centrum
  Hoofdgebouw VU, ruimte 0B-03
  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
  T (020) 59 89161
  algemeen.avc@vu.nl

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur. AVC-apparatuur kan buiten werktijden of wanneer de deur van 0B-03 dicht is ook ingeleverd worden bij de beveiliging in de kelder van het Hoofdgebouw: KC-04.

 • AV-storingen melden

  Ondervind je tijdens een college of presentatie problemen met de apparatuur in de collegezaal, bel dan met de Servicedesk van de Facilitaire Campus Organisatie via telefoonnummer 85777 of extern (020) 59 85777. Of geef de storing door met dit formulier. Onze collega's zijn getraind om eenvoudige storingen telefonisch op te lossen. Als dat niet lukt dan zorgen zij dat er een Audivisueel technicus op locatie komt om u verder te helpen. 

  Melden van storingen buiten kantoortijden
  Voor het melden van storingen buiten kantooruren maak je gebruik van het formulier melding/storing AV-apparatuur.

 • Audio- en videoproducties

  Wij creëren op verzoek videoproducties in en voor het onderwijs aan de VU. Denk aan het opnemen en online plaatsen van colleges en kennisclips, het vastleggen van onderwijs gerelateerde evenementen en maatwerkproducties zoals promotiefilms en animaties. Deze dienstverlening wordt op aanvraag geleverd. Kosten worden doorbelast.

  Wij kunnen digitale audio- en videocontent in het onderwijs registreren, bewerken en online beschikbaar maken. Dit geldt voor reguliere hoorcolleges en werkgroepen, maar ook voor colloquia, seminars en andere evenementen. Wij maken gebruik van Mediasite en slidecast-opnames om video en audio vast te leggen. Het is ook mogelijk om bijeenkomsten live te streamen via Mediasite of via social media, ruimten virtueel aan elkaar te koppelen (audio/video) of een webinar te organiseren.

  Een aantal van de ontwikkelde producten:

  • Slidecast opnames (PowerPointpresentatie en audio)
  • Weblectures (videobeeld, PowerPoint en audio)
  • Live stream (live event online uitzenden voor publiek)
  • Virtuele zaalkoppeling (audio en video doorzenden van een zaal naar een andere ruimte)
  • Webinar (interactief event/seminar voor online gebruik)

  Wij beschikken over een professionele video-opnamestudio met onder andere 4K camera’s, verschillende achtergronden inclusief greenscreen en autocue faciliteiten. Naast de studio-opnames verzorgen wij ook opnames op locatie op de campus. Animaties en speciale effecten behoren tot de mogelijkheden.

  Standaard type video-opnamen zijn:

  • Kennisclip (o.a. presentatie in studio, interactief scherm, greenscreen)
  • Impressiefilm van een bijeenkomst of evenement
  • Weblecture
  • Videoregistratie van promotie of oratie
  • Live en interactief webinar vanuit de studio

  Het aanvragen van deze producten of (maatwerk) dienstverlening gaat via het formulier Aanvraag dienstverlening AVC. Werk je bij Amsterdam UMC - locatie VUmc? Gebruik dan dit formulier. Voor het reserveren/huren van losse AV-apparatuur maak je gebruik van het formulier Reserveren AV-apparatuur. Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met het AVC (via mail algemeen.avc@vu.nl of telefoon 020-5989161). Standaardproducten kunnen op kortere termijn worden geleverd, op basis van beschikbaarheid. Oplevering van producties gaat in overleg en is per product afhankelijk van nabewerkingstijd. De kosten worden in rekening gebracht. Standaardproducten hebben een vaste prijs. Voor maatwerk of afwijkende vragen wordt een projectbegroting uitgebracht. In overleg wordt bepaald wat het gewenste eindresultaat is en welk budget nodig is.

  BIJ­ZON­DER­HE­DEN
  Dienstverlening wordt alleen geleverd aan interne gebruikers (faculteiten en diensten VU). Externe partijen kunnen hier geen gebruik van maken. Externe partijen worden verzocht contact op te nemen met VU Communicatie & Marketing: events@vu.nl.

  VOOR­BEEL­DEN
  Enkele voorbeelden van de services die AVC biedt is te zien in de showcase.

 • Ondersteuning evenementen

  Wij bieden op verzoek audiovisueel advies, ontwerp en ondersteuning, bijvoorbeeld voor evenementen of academische plechtigheden.

  EVE­NE­MEN­TEN
  Voor grote of complexe evenementen werken wij nauw samen met Events. Het AVC levert professionele ondersteuning in de theatertechniek, Events verzorgt de overall coördinatie van het congres. De av-technicus van het AVC is verantwoordelijk voor het aansturen van de totstandkoming van (audio)visuele producten en communicatie. Daarnaast zorgt hij/zij voor het technisch voorbereiden en begeleiden van het evenement (licht, geluid, video), het bedienen van de apparatuur en het zorgen voor een goed en veilig verloop van het evenement.

  ACA­DE­MI­SCHE PLECH­TIG­HE­DEN
  Bij academische plechtigheden (zoals promoties en oraties) werken wij nauw samen met Bureau Pedel. De pedel neemt hierbij de organisatie op zich en het AVC schuift aan voor het audiovisuele aspect zoals het testen van PowerPointpresentaties met de promovendi, theater technische advisering en de technische assistentie en bediening volgens protocol tijdens de plechtigheid.

  AAN­VRAAG­PRO­CE­DU­RE

  • Uitsluitend bediening: rechtstreeks bij het AVC (algemeen.avc@vu.nl of 020-5989161)
  • Ondersteuning bij academische plechtigheden: via bureau Pedel (pedel@vu.nl)
  • Ondersteuning bij grote evenementen: via Events (events@vu.nl) of formulier ‘Een evenement organiseren’

  Inzet van technische ondersteuning is op basis van beschikbaarheid. Houd bij de aanvraag rekening met de benodigde voorbereidingstijd van een evenement. De minimale aanvraagtijd via Pedel of Events is na te vragen bij de betreffende afdeling. Geadviseerd wordt om het AVC al in een vroeg stadium te betrekken in de planvorming. Afhankelijk van de grootte van het evenement, moet de aanvraag minimaal 4-12 weken vóór het evenement worden ingediend.

  De kosten voor inzet van het AVC worden doorbelast. Apparatuur wordt per dagprijs per inzet berekend en technische ondersteuning wordt per uur berekend. Tarieven >

  VI­DEO­RE­GI­STRA­TIE EVE­NE­MEN­TEN
  Het is mogelijk een evenement op video te laten vastleggen of als livestream voor een groot publiek live beschikbaar te maken.

  AN­DE­RE MO­GE­LIJK­HE­DEN

  • Extra sfeerverlichting
  • Mobiele ringleiding voor slechthorenden
  • Tolken en tolkencabines/vertalingsmogelijkheden
  • Teleconferentie en Skype

  ACH­TER­LIG­GEN­DE KA­DERS, RICHT­LIJ­NEN EN DO­CU­MEN­TEN

  BIJ­ZON­DER­HE­DEN
  Dienstverlening wordt alleen geleverd aan interne gebruikers (faculteiten en diensten VU). Externe partijen kunnen hier geen gebruik van maken. Externe partijen worden verzocht contact op te nemen met VU Communicatie & Marketing: events@vu.nl.

 • Verhuur en ondersteuning

  VERHUURSERVICE
  AVC Verhuurservice verzorgt de verhuur van audiovisuele apparatuur, levert advies en biedt technische ondersteuning bij gebruik van AV-middelen in onderwijs en onderwijs gerelateerde evenementen.

  Een greep uit artikelen die te huur zijn:

  • Draadloze microfoons (handzenders, headsets en reversmicrofoons)
  • Videocamera’s
  • Geluidsrecorders
  • Presentatie displays
  • Geluidsets
  • Lichtsets

  APPARATUUR RESERVEREN
  Aanvragen kan via het Aanvraagformulier AVC verhuur en ondersteuning.

  Hierbij geldt:

  • Vermeld afdeling/opleiding, contactpersoon, datum, tijd en 7-cijferig ordernummer
  • Apparatuur dient vooraf te worden gereserveerd
  • Doe je aanvraag minimaal een week van tevoren, reserveringen op basis van beschikbaarheid
  • Apparatuur mag alleen gehuurd worden voor gebruik op het VU-terrein
  • Kleinere apparatuur kan uitsluitend op werkdagen tussen 8.30u en 17.00u worden opgehaald bij het AVC (HG-0B-03)
  • Grotere apparatuur, bijvoorbeeld een geluidsset of een presentatiedisplay, wordt gebracht en geïnstalleerd. De huurprijs is inclusief kosten van transport binnen de VU-campus en installatie
  • Sommige (grotere) apparatuur kan alleen inclusief bediening door AV technicus worden gehuurd. Er wordt dan ook uurloon in rekening gebracht

  De kosten voor verhuur en ondersteuning worden doorbelast. Apparatuur wordt per dagprijs per inzet berekend en technische ondersteuning wordt per uur berekend. Tarieven >

  Meer informatie: algemeen.avc@vu.nl of 020-5989161.

  ACHTERLIGGENDE KADERS, RICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN

  BIJ­ZON­DER­HE­DEN
  Dienstverlening wordt alleen geleverd aan interne gebruikers (faculteiten en diensten VU). Externe partijen kunnen hier geen gebruik van maken. Externe partijen worden verzocht contact op te nemen met VU Communicatie & Marketing: events@vu.nl.

 • Technische service

  De Technische Service van AVC voorziet onderwijs-, vergader- en evenementenzalen van audiovisuele apparatuur en is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhouden van apparatuur en het verhelpen van storingen.

  Meldingen van storingen gaat via de FCO Servicedesk (020-5985777) of het formulier 'melding/storing AV-apparatuur'

  Storingen en problemen met audiovisuele apparatuur worden tussen 08.30 en 17.00 uur zoveel mogelijk direct opgelost. Het verhelpen van storingen aan av-apparatuur in onderwijsruimten krijgt voorrang boven alle andere werkzaamheden. Voor onderwijsruimten is binnen 10 minuten na melding een technicus ter plaatse aanwezig. Voor alle andere ruimten is het afhankelijk van het servicecontract en/of de beschikbaarheid van de technici. Indien een probleem niet direct verholpen kan worden, wordt apparatuur (tijdelijk) vervangen of voorzien in een noodoplossing.

  De dienstverlening van het AVC beperkt zich tot de algemene onderwijs-, vergader- en evenementenruimten. Apparatuur in ‘eigen ruimten’ of apparatuur die door gebruikers zelf is aangeschaft en geplaatst, wordt alleen door AVC beheerd als dit nadrukkelijk is vastgelegd in een getekende Service Niveau Overeenkomst (SNO). Dit geldt ook voor storingsonderhoud.

  AP­PA­RA­TUUR IN ON­DER­WIJS­ZA­LEN
  Om te zien welke apparatuur in een onderwijsruimte aanwezig is, ga naar Onderwijs- en vergaderruimten huren. Onderaan die pagina staat de link “Overzicht van faciliteiten per zaal”.

  LE­VE­RING AU­DIO­VI­SU­E­LE AP­PA­RA­TUUR ON­DER­WIJS- EN VER­GA­DER­ZA­LEN
  Wij verzorgen en adviseren bij de aankoop van av-apparatuur, zoals presentatiebeeldschermen, bring your own device-sets, projectoren en narrowcasting-systemen. Met het AVC kunnen service- en onderhoudscontracten worden afgesloten zodat u de komende jaren geen omkijken heeft naar het functioneren van de apparatuur. Het AVC denkt mee tijdens het hele proces, van ontwerp tot installatie en het onderhouden daarvan.

 • Handleidingen audiovisuele middelen

  ACH­TER­LIG­GEN­DE KA­DERS, RICHT­LIJ­NEN EN DO­CU­MEN­TEN

  Overzicht van (standaard) producten (AVC-portfolio)

  Aanvraagformulier AVC-apparatuur huren - VU medewerkers

  Aanvraagformulier AVC-apparatuur huren - VUmc medewerkers

  Handleidingen: Raadpleeg onderstaande handleidingen bij gebruik van de audiovisuele middelen in de onderwijsruimtes van de VU. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het AVC of de Servicedesk.