Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Arminius Instituut

Remonstants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving

Het Arminius Instituut is een activiteit van het Remonstrants Seminarium en als zodanig verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Het is een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving.

Het treedt naar buiten met een activiteitenprogramma dat grotendeels op de VU, maar incidenteel ook op andere locaties wordt aangeboden. Er wordt een programma geboden met activiteiten als studiedagen, seminars en trainingen. Vaak wordt samengewerkt met personen en instellingen verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie of andere faculteiten, en met organisaties in de wereld van kerk en samenleving.

Het Arminius Instituut als expertisecentrum maakt gebruik van de inbreng van de beide docenten van het Remonstrants Seminarium, prof. dr. Christa Anbeek en dr. Tjaard Barnard. Daarnaast verzamelt het de expertise van remonstrantse theologen in den lande, en van andere onderzoekers uit binnen- en buitenland die zich met de geschiedenis en de theologie van de remonstranten bezighouden. 

De ambitie is discussies te entameren over ontwikkelingen in de theologie die relevant zijn voor de Remonstrantse Broederschap en sowieso voor de kerke aan de vrijzinnige kant van het kerkelijk landschap. En andersom, wordt gepoogd discussies te entameren die juist voor de Remonstranten van waarde zijn als bijdrage aan de samenleving. Het Arminius Instituut is een platform voor remonstrants theologiseren, steeds in gesprek met theologen en academici van buiten de eigen kring. 

Directeur: dr. Bert Dicou, a.dicou@vu.nl
Wetenschappelijk co√∂rdinator: drs. Elza Kuyk, e.kuijk@vu.nl

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de website van het Arminius Instituut: www.arminiusinstituut.nl.