Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ambitie

In de Strategie VU 2020-2025 staan negen stevige ambities. De profielthema’s reflecteren de inhoudelijke focus. De speerpunten geven richting aan ons gedrag.

Sinds 2020 heeft de Vrije Universiteit Amsterdam een nieuwe strategie: VU Strategie 2020-2025. In deze strategie zetten we in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: divers, duurzaam, en ondernemend. Onze vier profielthema’sConnected World, Governance for Society, Human Health and Life Sciences en Science for Sustainability – zijn daarbij ons inhoudelijke kompas.

Onze negen strategische ambities

Onderwijs

1. Ontwikkelen van toekomstbestendige onderwijsvormen.

2. Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen.

Onderzoek

3. Versterken van de profielthema’s en de focus in ons onderzoek.

4. Verbeteren van onze wetenschappelijke reputatie.

Valorisatie

5. Vergroten van onze impact door onderwijs en onderzoek.

Bedrijfsvoering

6. Ontwikkelen van een evenwichtig systeem van erkennen en waarderen.

7. Verdere digitalisering voor nóg betere primaire processen.

8. Werken aan een bruisende en innovatieve campus.

9. Investeren in een slagvaardige en wendbare organisatie.

VU Strategie 2020-2025

Vrije Universiteit Amsterdam wil met haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bijdragen aan een betere wereld. Al sinds de oprichting staat de universiteit voor waardengedreven wetenschap met een sterke focus op de maatschappij. De VU strategie 2020-2025 helpt ons onze identiteit kracht bij te zetten en om nóg meer maatschappelijke impact te creëren.

Implementatie

 • Projectorganisatie

  Kernteams
  Voor elk van de drie speerpunten en negen strategische ambities van de VU bestaat een kernteam, geleid door een trekker. Het kernteam is verantwoordelijk voor de vertaling van de doelstellingen uit onze strategie naar concrete acties en projecten en ziet toe op de uitvoering ervan.

  Werkgroepen
  Elk kernteam formeert een of meerdere werkgroepen, waarbinnen de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van acties en projecten ter hand wordt genomen.

  Trekkers
  De kernteams worden geleid door een trekker (projectleider). Deze VU-medewerkers zijn voor een substantieel deel van hun tijd vrijgemaakt om het implementatieproces van hun speerpunt of strategische ambitie vorm te geven en zijn de verbindende schakel naar de lijnorganisatie toe.

  • Ondernemend/Impact door O&O: Erik Boer
  • Duurzaam: Ivar Maas
  • Divers: Nathalie Janssen
  • Toekomstbestendige onderwijsvormen: Erna Klein Ikkink
  • Leven Lang Ontwikkelen: Brendy Boogaard
  • Profielthema's en Focus & Positie: Peter Beek
  • Wetenschappelijke reputatie: Wessel Agterhof
  • Digitalisering: Cécile Willems
  • Sociale campus: Stefan Titus
  • Erkennen en Waarderen: Eveline de Bruin
  • Slagvaardig en wendbaar: Nynke Rodenhuis

  Strategieteam
  Voor de algehele coördinatie en ondersteuning van de implementatie van de strategie is een strategieteam ingericht.

  • Programmadirecteur: Bart van Leijen
  • Beleid: Nynke Rodenhuis
  • Organisatie & Financiën: Tim Mensink
  • Communicatie: Bart Leeuwenburgh & Omayra Mac Donald
  • Secretariaat: Merijn Sligting
 • Werkwijze

  Voor de implementatie van de strategie hanteren we een specifieke methode: de DOT-methode (Do One Thing). De kern van deze methode is dat er steeds in perioden van vijf maanden intensief wordt gewerkt aan een beperkt aantal projecten (DOT’s) en dat deze tot een concreet eindresultaat worden gebracht. Deze methode helpt ons te prioriteren en concretiseren. Aan het einde van elke periode organiseren we een strategische conferentie, waarin we terugblikken op de resultaten en waarin roadmaps met nieuwe prioriteiten worden geformuleerd voor de daaropvolgende periode.

 • Resultaten

  De belangrijkste resultaten van de implementatiejaren lees je terug in de VU Strategy Times:  

  VU Strategy Times (2021)
  VU Strategy Times
  (2020)

  Alle ontwikkelingen rond de uitvoering van de VU Strategie 2020-2025 verschijnen in een nieuwsbrief die ongeveer drie keer per jaar wordt verzonden. Deze Strategie-update wordt verstuurd aan een brede groep direct betrokkenen. Wil je ook op de hoogte gehouden worden via de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar vustrategie@vu.nl o.v.v Aanmelden nieuwsbrief.

 • Roadmaps

  De roadmaps laten zien wat de plannen en doelstellingen zijn voor projecten op het gebied van onze drie speerpunten en negen strategische thema’s.

  Ondernemend 
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Duurzaam 
  Lees meer of bekijk onze Roadmap.

  Divers
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Toekomstbestendige onderwijsvormen
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Leven Lang Ontwikkelen
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Profielthema's en Focus & Positie
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Wetenschappelijke reputatie
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Digitalisering
  Lees meer, bekijk de Digitale Strategie 2025 of neem contact met ons op bij vragen over de Roadmap.

  Sociale campus
  Bekijk onze roadmap.

  Erkennen en Waarderen
  Lees meer of bekijk onze roadmap.

  Slagvaardig en wendbaar
  Neem contact met ons op bij vragen over de roadmap.

Wil je meer weten over of een bijdrage leveren aan de implementatie van de VU strategie?

Neem gerust contact met ons op.

Het kantoor van het strategieteam is te vinden op de VU-campus op de begane grond van het W&N gebouw, kamernummer: C0-47.