Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Alumnirelaties

Alumnirelaties bouwt structureel aan relaties met het VU alumninetwerk.

Bouwen aan relaties
Alumni Relaties bouwt structureel aan relaties met het VU alumninetwerk. Dat doet het team door na afstuderen oud-studenten om contactgegevens te vragen, hen te betrekken bij activiteiten van de faculteit en de universiteit, kennis te vergaren over hun interesses en loopbaan, en hen op maat diensten aan te bieden. Die diensten zijn gericht op het delen van VU kennis en –netwerk. Faculteiten, diensten en bestuur kunnen met de contacten, inzichten en kennis die het team over afgestudeerden verkrijgt, alumni benaderen om hen te vragen voor bijdragen aan onderwijs en onderwijskwaliteit, profilering van de faculteit en opleiding, voorlichting aan aankomende studenten en ambassadeurschap ten behoeve van de bestuurlijke ambities van de faculteit en de VU.

Team
Het team Alumni Relaties bestaat uit facultaire medewerkers Alumni Relaties en VU-brede medewerkers Alumni Relaties; zij werken onderling nauw samen waardoor men over en weer gebruik maakt van elkaars best practice en kennis. De medewerkers Alumni Relaties werken tevens samen met de facultaire communicatieteams en de andere C&M teams. Het hoofd Alumnirelaties is hun leidinggevende en de gesprekspartner voor faculteiten en VU bestuur waar het alumnirelaties en fondsenwerving betreft.

Het Team Alumni Relaties is oa verantwoordelijk voor VU Magazine, VU Alumnimonitor, loopbaangerichte workshops en –coaching door alumni voor alumni, The Boardroom, StudenTalent-Alumniprijs, relatie events voor oa prominente alumni, zichtbaar maken van oud-studenten en VU-wetenschap aan de doelgroep op sociale media kanalen (linkedin, facebook enz), advisering doelgroepbenadering en contactstrategie, enz. Het team heeft bijzondere aandacht voor het identificeren en binden van prominente alumni.

Facultaire medewerker
De facultaire medewerker alumnirelaties adviseert faculteiten hoe alumnibeleid kan bijdragen aan de ambities van het bestuur, stelt hiervoor in samenspraak met de faculteit een jaarlijkse werkagenda op, en voert deze uit.

Activiteiten
Het team Alumni Relaties is onder andere verantwoordelijk voor VU Magazine, VU Alumnimonitor en de Nationale Alumni Enquete (NAE), loopbaangerichte workshops en –coaching door alumni voor alumni, The Boardroom, AlumniRelatiesprijs voor de winnaar van de StudenTalentprijs, relatie events voor o.a. prominente alumni, facultaire alumni events, actueel houden van contactgegevens van alumni en het bijhouden van het overzicht van prominente VU alumni.

Fondsenwerving
Alumni Relaties ontwikkelt in samenwerking met de werkgroep Filantropie en de dienst Bestuurszaken een plan van aanpak voor VU Fondsenwerving.