Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Afdeling Studentontwikkeling

Studentontwikkeling is een afdeling binnen de dienst Student- & Onderwijszaken.

Studentontwikkeling

De afdeling Studentontwikkeling werkt in drie teams aan een breed scala van student support services, te weten Studentbegeleiding, Studentsucces en VASVU. VASVU verzorgt een voorbereidend jaar voor anderstalige studenten. Het team Studentsucces helpt studenten met allerlei services succesvol hun studie te doorlopen. Het team Studentbegeleiding bestaat uit de subteams van studentenpsychologen, studentendecanen en collega’s ter ondersteuning van diverse activiteiten.

Team VASVU

Het Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten Vrije Universiteit (VASVU) bestaat sinds 1980 en is bestemd voor studenten die in Nederland wonen en in het buitenland een vooropleiding tot een universiteit hebben gevolgd, maar daarmee niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding. We bieden onderwijs aan jaarlijks rond de 50 aspirant-studenten, voornamelijk vluchtelingen.

Het doel van het VASVU is om deze aspirant-studenten voor te bereiden op universitaire toelatingsexamens en op het studeren aan de Vrije Universiteit (VU). Daarom biedt het VASVU niet alleen lessen aan, maar ook excursies en activiteiten ter voorbereiding op de opleiding.

Team Studentsucces

We richten het onderwijs zo in dat alle studenten zich welkom voelen en goed voorbereid aan hun opleiding kunnen beginnen en succesvol van een bachelor- naar een masteropleiding kunnen doorstromen. We streven ernaar dat onze studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden en trots zijn op hun opleiding en hun universiteit.

We stemmen de verschillende fasen in de studieloopbaan goed op elkaar af en maken daarbij onderscheid in de fase voor, gedurende en het eind van de studieloopbaan. De VU biedt studenten binnen iedere fase heldere informatie, specifieke begeleiding en sturing, en activeert en motiveert ze.

Vóór de studie leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs, tevens coördineren wij VU Matching en VU Introductiedagen. Gedurende de studieloopbaan coördineren wij Studentenwelzijn, Student life and engagement, VU Pride en het boven facultaire deel van het VU Honours programma. Aan het eind van de studieloopbaan bieden we diverse VU-brede Career Services aan studenten.

Elke fase kent een of meerdere keuzemomenten voor studenten, die mede bepalend zijn voor hun verdere studieloopbaan en uiteindelijk invloed (kunnen) hebben op hun verdere carrière.

Team studentbegeleiding

De studentbegeleiding binnen de VU wordt (o.a.) verzorgd door het team van studentendecanen en psychologen en verschillende medewerkers die betrokken zijn bij projecten ter ondersteuning van deze begeleiding.

Studentendecanen bieden ondersteuning en geven informatie en advies bij studie-overstijgende vragen en problemen. Zij helpen de student met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Ook bieden ze activiteiten aan voor specifieke groepen studenten, zoals mantelzorgers, studenten uit de Cariben en studerende ouders. Studenten met autisme kunnen begeleiding krijgen van de drie autisme begeleiders.
Studenten die een topprestatie leveren op sportief of cultureel gebied kunnen gebruik maken van extra voorzieningen op de VU. De studentendecanen ondersteunen de toppresteerder bij deze voorzieningen.

Iedereen kan last krijgen van psychische klachten die het studeren moeilijk maken. De studentenpsychologen helpen de student hieraan te werken. Zij bieden daar waar nodig kortdurend individuele gesprekken aan. Daarnaast geven de studentenpsychologen workshops en trainingen over bijvoorbeeld faalangst en stress.

Binnen het team werken drie vertrouwenspersonen ongewenst gedrag.  Zij zijn er om de student die te maken heeft met ongewenst gedrag op te vangen, advies te geven en ondersteuning te bieden.

Het team studentbegeleiding draagt bij aan verschillende projecten zoals studentenwelzijn en studeren met een functiebeperking. Beleidskaders worden gesteld op het gebied van studentbegeleiding, zoals studeren met een functiebeperking en het Profileringsfonds.