Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Afdeling Centrale Studentbegeleiding

Centrale Studentbegeleiding (CSB) is een afdeling binnen de dienst Student- & Onderwijszaken.

Centrale Studentbegeleiding (CSB) is een afdeling binnen de dienst Student- & Onderwijszaken.

De medewerkers van CSB richten zich op:

 • beleid, coördinatie en evaluatie van VU Matching en VU Introductiedagen 
 • coördinatie van het bovenfacultaire deel van het VU Honoursprogramma
 • studentbegeleiding door studentendecanen en studentenpsychologen
 • beschikbaar zijn als vertrouwenspersoon voor studenten (rol van twee studentendecanen)
 • begeleiding van studenten met een autisme-spectrumstoornis (ASS)
 • advisering over de toekenning van de status topprestatie (sport of cultuur) aan studenten
 • deelname aan het programma Studiesucces & Student Analytics
 • deelname aan de Expertgroep Studentbegeleiding
 • procesbeheer werkprocessen Studentbegeleiding
 • bieden van onderwijs aan anderstalige studenten, voornamelijk vluchtelingen, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op universitaire toelatingsexamens (het VASVU)
 • monitoring van het VU-beleidsplan ‘Toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte’
 • beleidsondersteuning bij het bieden van Career Services aan studenten
 • bieden van Students-4-Students services (coördinatie Studiemaatjes) binnen de VU
 • ondersteuning van VU Student Jobs waarop studenten bijbanen voor hen binnen de VU kunnen vinden
 • deelname (o.m. voorzitterschap) aan de werkgroep Studentbegeleiding en tutoraat (ontwikkelen van een concept visie op Studentbegeleiding, beschrijven begeleidingsrollen)