Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Op een tweetalige campus is goede communicatie in het Nederlands en het Engels essentieel. Maar bij veel organisatorische beslissingen, bijvoorbeeld over de voertaal in opleidingen of over de tweetalige bedrijfsvoering, zijn er onverwachte hindernissen, niet zelden met een talig karakter. De Programmacommissie van het Academic Language Programme (ALP) overlegt graag met opleidingsdirecteuren en andere medewerkers die bezig zijn met kwesties die op deze manier het taalbeleid van de VU raken. Het ALP kan op verschillende vlakken deskundig advies leveren met als doel de uitvoering van het taalbeleid te ondersteunen.

Van een Nederlandstalige opleiding naar een Engelstalige
Het kan onder meer gaan om het vaststellen van de rol van het Nederlands of het Engels in studieprogramma’s. Als een faculteit besluit een hele opleiding, of een traject binnen een opleiding, in het Engels aan te bieden is er veel meer nodig dan een simpele vertaalslag. Denk aan het formuleren van eindtermen, het ondersteunen van docenten, het opzetten van een leerlijn taalbeheersing en het formatief en summatief toetsen van de beheersing van het Engels. Ook bij Nederlandstalige opleidingen met specifieke eindtermen op het gebied van communicatieve vaardigheden spelen kwesties als deze een rol.

Uitdagingen in de onderwijspraktijk
Maar het kan ook gaan om het ontwikkelen van programma’s voor specifieke groepen. Zo kan het ALP een bijdrage leveren aan het ontwerp van specifieke onderwijsmodules in premasterprogramma’s voor HBO-studenten die aan een Engelstalige master willen beginnen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend materiaal dat het ALP reeds ontwikkeld heeft. Maar denk ook aan het begeleiden van individuele docenten die op didactisch verantwoorde manier in het Engels bezig willen zijn in de international classroom.

Tweetalige bedrijfscommunicatie
Ten slotte kan taaladvies nodig zijn als universitaire diensten beslissingen moeten nemen over tweetalige communicatieprocessen. Wat zijn de communicatieve taken van specifieke groepen van het ondersteunend personeel en hoe ziet een optimaal trainingsprogramma eruit? Hoe kunnen vertaal- en redactieprocessen het beste worden georganiseerd? In dergelijke kwesties kunnen specialisten van het ALP als taalconsulent een rol spelen.

Meer informatie?
Als u wilt overleggen over taalbeleidskwesties binnen uw faculteit of dienst, kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk directeur van het ALP, prof.dr. Alan Cienki

Contact Academic Language Programme

Voor docenten, opleidingsdirecteuren, studieadviseurs en andere VU-medewerkers: wil je informatie over het ALP-aanbod of overleggen over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit? Neem dan contact met ons op.

Prof. dr. Alan Cienki, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Gea Dreschler, programmamanager ALP

Dr. Camille Welie, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)

Voor studenten: neem voor vragen of informatie over een cursus, workshop of coaching contact op met de ALP cursusadministratie

alp.fgw@vu.nl