Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

A Better World!

Duurzame projecten van VU-studenten en medewerkers dragen bij aan een betere wereld

Digitale tentoonstelling ‘A Better World@VU’
De Vrije Universiteit Amsterdam wil duurzame projecten en initiatieven vanuit het onderwijs, onderzoek en valorisatie aan de maatschappij laten zien. Een selectie van mooie initiatieven en projecten wordt op 17 januari 2022* in de etalage gezet via een digitale en fysieke tentoonstelling: A Better World@VU.

Op de eerdere oproep Laat zien hoe jij bijdraagt aan een betere wereld, zijn prachtige initiatieven ingezonden. Initiatieven die dichtbij, maar zeker ook wat verder weg van de VU bijdragen aan een duurzamere wereld. Initiatieven die inspireren en motiveren. Initiatieven die aanzetten tot nadenken en actie. Initiatieven die echt het verschil maken. Uit alle inzendingen heeft de jury 17 projecten geselecteerd die aan een of meerdere SDG’s zijn verbonden. De projecten hebben positieve invloed op het milieu én/of op economische, culturele en sociale aspecten in de samenleving. Ben je nieuwsgierig naar welke projecten dit zijn en hoe de Vrije Universiteit Amsterdam een bijdrage levert aan duurzaamheid?

Dit is alvast een sneak peak van de 17 projecten die opgenomen worden in de A Better World@VU tentoonstelling. Binnenkort kun je hier ook de inspirerende verhalen van de mensen zelf lezen, filmpjes en fotocollages bekijken en naar podcasts luisteren.

Laat je inspireren en houd deze site in de gaten!

* UPDATE: vanwege de huidige coronamaatregelen worden de fysieke en digitale tentoonstelling uitgesteld naar een later moment in 2022. Over een nieuwe datum volgt nadere communicatie. 

A Better World!

 • A 3D Mathematical Model of the Rat Brain to Reduce Animal Usage

  A 3D Mathematical Model of the Rat Brain to Reduce Animal Usage in Pharmacological Studies

  Is het nog ethisch verantwoord dierenleed te veroorzaken bij het testen van medicijnen? Studente Bioinformatics & Systems Biology, Beatrice Guastella, ontwikkelde een driedimensionaal wiskundig model dat hersenweefsel van ratten weergeeft en de distributie en werkzaamheid van medicijnen voor de ziekte van Parkinson kan voorspellen. Zo is er minder dierenleed en worden medicijnen toegankelijk én betaalbaarder voor meerdere mensen.

 • Active8-Planet

  Hoe ervaren patiënten en personeel hun zorgomgeving eigenlijk? Als onderdeel van het EU-project Active8-Planet, vertaalt een team van verschillende masterstudenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de uitkomsten in dit lopende onderzoeksproject naar duurzame technische interventies bij zorgpartner Adagio.

 • Artificial Intelligence for Long-term Weather Predictions

  Het Instituut voor Milieuvraagstukken heeft de afgelopen vijf jaar een generieke, kunstmatige intelligentiemethode ontwikkeld om seizoensvoorspellingen te doen. Dit model wordt al gebruikt in verschillende landen. De startup van masterstudenten Econometrics and Operations Research staat met de methodiek in de startblokken om nog meer toepassingen te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een betere en veiligere wereld.

 • BRIGHTER FUTURES

  Supporting Lebanese TVET Institutions and organizations to enhance quality education for refugee students and host communities

  De enorme toestroom van vluchtelingen in Libanon heeft de sociaaleconomische situatie van het land ernstig aangetast en bestaande uitdagingen op de arbeidsmarkt verergerd. In dit lopende project wil SOZ/IO/CIS Libanese instellingen en organisaties helpen om kwaliteitsonderwijs voor vluchtelingenstudenten en gastgemeenschappen in de Bekaa-regio in Libanon te verbeteren en psychosociale ondersteuningsdiensten te bieden.

 • Cities2030

  CITIES2030 beoordeelt de manier waarop systemen voedsel produceren, transporteren, leveren en hergebruiken in Europa. Burgers gaan in pilotlabs aan de slag en bedenken nieuwe innovatieve oplossingen voor een duurzamer voedselsysteem. Dit is een project van Suzanne van Osch en Mark Koetse van IVM.

 • Climate change impacts on Fairtrade crop producers

  Het team van Žiga Malek (Institute for Environmental Studies), analyseerde de gevolgen van klimaatverandering voor Fairtrade-producenten van bananen, cacao, koffie en thee over de hele wereld. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de planning van geschikte aanpassingsmaatregelen door Fairtrade International om de toeleveringsketen klimaatbestendiger te maken en het levensonderhoud van boeren op peil houden.

 • CollAction- Power to the crowd

  Veel individuen willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Samen sta je echter sterker. CollAction is een startup van studenten Computer Science. Zij ontwikkelden een app waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden zodat individuele acties gezamenlijke acties worden.

 • Deep Offshore Carbon Sequestration (DOCS)

  Aardwetenschappers weten waar olie en gas gevonden en gewonnen kan worden. En soms hebben ze daarom geen al te beste reputatie. Kennis over de ondergrond kan echter ook gebruikt worden om additionele opslag capaciteit voor CO2 in kaart te brengen. Het team van hoogleraar Wim van Westrenen onderzoekt de opslagmogelijkheden in diepe ondergrondse gesteenten voor de kust van Nederland.

 • Ecosia Challenge

  Ook met het uitvoeren van zoekopdrachten op internet kun je bijdragen aan een betere wereld. Hoe dan? Door gebruik te maken van zoekmachine Ecosia! Al met gemiddeld 45 zoekopdrachten kan een boom gefinancierd worden. De Green Office VU is aanjager van de Ecosia Challenge. Zij willen studenten en medewerkers stimuleren om voortaan via Ecosia zoekacties op te starten.

 • Eroding Arctic Coastlines

  Dooiende permafrost heeft impact op de klimaatopwarming. Fleur van Crimpen en Lina Madaj van Aardwetenschappen brengen de koolstofafbraak in Arctische gebieden in kaart en laten zien dat klimaatopwarming al voor vele mensen desastreuze gevolgen heeft. Volg het team als ze op veldwerk gaan in het koude noorden en houd de website in de gaten.

 • Finding hope in times of climate change

  Onze kinderen gaan een onzekere toekomst tegemoet. Maar wat vinden zij eigenlijk zelf van klimaatverandering? In dit project is het team van onderzoeker Elisabeth IJmker van de Faculteit Religie en Theologie op een creatieve manier en vanuit een perspectief van hoop in gesprek gegaan met jongeren op middelbare scholen.

 • Knowledge Alliance Sustainability Amsterdam Nieuw-West

  In dit project onderzoekt het team van Anne Rotteveel van de masteropleiding Management Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences samen met studenten van het ROC en de HvA duurzaamheidsvraagstukken van organisaties en bewonersgroepen in Amsterdam Nieuw-West. In dit project wordt gebruikt gemaakt van een participatieve actie research methode waarbij constant aanpassingen worden gemaakt in het proces.

 • Planetary Health

  Het team CO₂-assistent van de masteropleiding Geneeskunde, wil het bewustzijn van medestudenten over de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering vergroten in het project Planetary Health.

 • Right2Education

  Right2Education stimuleert studenten van de AUC, VU en UvA om Engelse en Nederlandse les te geven aan vluchtelingen of een bijdrage te leveren aan sociale activiteiten. Bij dit projectinitiatief gaat het echt over meedoen, stelling nemen en bijdragen aan meer gelijkheid en gerechtigheid. Nieuwe studenten van de VU zijn meer dan welkom.

 • SDG Scan

  Organisaties die willen verduurzamen maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken krijgen via de SDG Scan inzicht in hoe ze duurzame veranderingen kunnen implementeren. De SDG Scan is een pilot project van de Sustainability Leadership Hub en het Amsterdam Sustainability Institute en wordt uitgevoerd door SBE-studenten.

 • Strong roots, strong women

  Strong roots, strong women: enhancing flood resilience in Central Vietnam

  Dit project onderzoekt onder leiding van Liselotte Hagedoorn (IVM) op welke manier het natuurlijke systeem in staat is de risico’s op rampen in Vietnam te verminderen en bij te dragen aan het lokale levensonderhoud door een grotere visrijkdom en een verbeterde biodiversiteit. Het onderzoekt tevens hoe vrouwen meer zeggingskracht en betrokkenheid kunnen krijgen bij het beschermen van lokale gebieden.

 • Urban Mining

  How recycling of mobile phones can decrease the demand of limited natural resources

  In afgedankte elektronische apparatuur zitten veel metalen die goed hergebruikt kunnen worden. Bernd Andeweg, docent Aardwetenschappen, begeleidde een student die Urban Mining van mobiele telefoons onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn om hun mobiele telefoon te recyclen als ze bewust zijn van de toegevoegde waarde.