Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Over het instituut

Recht staat niet op zichzelf, maar vormt een onmisbare schakel tussen politiek, moraal, economie en maatschappij. Het Kooijmans Institute for Law and Governance bestudeert recht in die rijke maatschappelijke context.

In het Kooijmans Institute for Law and Governance is het onderzoek gebundeld van zes van de acht facultaire onderzoeksprogramma's. De programma's hebben eigen onderzoekslijnen die aanhaken op het centrale thema Law and Governance. 

Het Kooijmans Instituut geeft invulling aan Governance for Society, één van de vier VU-brede profielthema’s. Directeur van het Kooijmans Instituut is prof. dr. Edward Kleemans. Edward Kleemans is hoogleraar Zware criminaliteit en rechtshandhaving bij de afdeling Strafrecht en Criminologie.

Law and Governance

Recht functioneert in een bestuurlijke en een maatschappelijke context, waarin onder meer historische, politieke, economische, sociale en technologische aspecten een rol spelen. Het Kooijmans Instituut betrekt die rijke maatschappelijke context in haar onderzoeksvragen en zoekt daarbij aansluiting bij concrete maatschappelijke behoeften en thema’s. Daarbij wordt kritisch gebruik gemaakt van zowel empirische als rechtstheoretische inzichten. 

Vervaging van publiek en privaat
Hedendaagse reguleringsvraagstukken zijn complex omdat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten door elkaar heen lopen. Het Kooijmans Instituut doet onderzoek dat zich nadrukkelijk richt op wetgevings- en reguleringskwesties waarbij de traditionele rollen van private partijen en publieke overheden zijn vervaagd.
 
Globalisering
Globalisering zorgt voor bestuurlijk moeilijk oplosbare kwesties op het terrein van recht, politiek en rechtvaardigheid. Het Kooijmans Instituut doet onderzoek op het grensvlak tussen recht, (internationale) politiek en moraal.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

prof. dr. Edward R. Kleemans (directeur)