Bereikbaarheid per auto

Hieronder treft u locaties aan waar momenteel (weg)werkzaamheden zijn die mogelijk uw reis met de auto naar de VU Campus of VU Uilenstede kunnen beïnvloeden. Houd bij het plannen van uw reis rekening met het feit dat er op deVU Campus niet geparkeerd kan worden. U kunt uw auto parkeren in de parkeerlocaties P1 of P2 VU-VUmc. Voor een routebeschrijving naar de campus, kunt u terecht op de pagina's contact/routebeschrijving.
Voor meer informatie over wegwerkzaamheden in het gebed rondom de Zuidas kunt u ook terecht bij www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden of www.amsterdam.nl/zuidas.

WERKZAAMHEDEN DE BOELELAAN 23 JULI - 3 SEPTEMBER [09/07/2018]
In verband met de aanleg van een nieuw rioolstelsel en de reconstructie van de zuidkant van de De Boelelaan is er van 23 juli tot eind augustus geen verkeer mogelijk op De Boelelaan vanaf de kruising Van der Boechorststraat (Transitorium) richting/tot de kruising Buitenveldertselaan (Hoofdgebouw). Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van der Boechorststraat -> A.J. Ernststraat -> Buitenveldertselaan. De trams en bussen rijden de eerste weken hun gebruikelijke route met uitzondering van (dubbeldekker) buslijn 346 die omgeleid wordt. Vanaf 13 augustus zijn er mogelijk wel busomleidingen. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs de voetbalvelden zoals nu ook het geval is. De nood- en hulpdiensten gebruiken wel De Boelelaan in geval van een calamiteit.

Wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid van de VU?

De hoofdingang van het Hoofdgebouw en het OZW gebouw zijn in die periode niet bereikbaar per auto. Mindervaliden & leveranciers die gebruik maken van deze ingangen en nog niet op de hoogte zijn van de mogelijke alternatieven, kunnen zich melden bij de servicedesk.fco@vu.nl.  

Fietsverkeer en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers blijven de de ingangen van het OZW gebouw en het Hoofdgebouw bereikbaar via een omleiding langs de voetbalvelden.  

Meer informatie
 
Op Zuidas.nl leest u meer over deze werkzaamheden.

 2018_boelelaan

 

WERKZAAMHEDEN VAN DER BOECHORSTSTRAAT, VU CAMPUS ALTIJD BEREIKBAAR! [bijgewerkt op 09/07/2018]
Bij de ingang van de VU Campus vinden er graafwerkzaamheden plaats. De campus blijft gewoon bereikbaar. Notabene: op de campus kan niet geparkeerd worden. De campus is alleen toegangelijk voor mindervaliden en leveranciers.


BOUW ZUIDASDOK KOMT STEEDS DICHTERBIJ!
Dinsdag 21 februari kreeg aannemerscombinatie ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok, een van 's lands grootste bouwprojecten de komende jaren, te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie).

Verbetering bereikbaarheid
Het project Zuidasdok zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad door het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid.. Dit is nodig omdat de weg en het station steeds meer moeite krijgen om het reizigersverkeer te verwerken. Er komt meer ruimte op de weg door de A10 zuid over een lengte van ongeveer 6 kilometer in beide richtingen te verbreden van 4 naar 6 rijstroken. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht. Ook gaat een stuk snelweg ondergronds. Daardoor verbetert niet alleen de leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas, maar ontstaat ook ruimte voor uitbreiding van het station en voor bus en tram.

Zuidasdok is een enorm bouwproject dat in een klein en druk gebied moet worden gerealiseerd. Ondanks dat er in het plan allerlei maatregelen zitten om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen bewoners en gebruikers van het gebied overlast gaan vinden van de werkzaamheden. Het komende jaar gaat ZuidPlus hun aanbieding verder uitwerken. Buiten zullen er dan nog geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Wel begint al de voorbereiding: het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen op een aantal plaatsen. In 2019 is het voorwerk klaar en gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. In 2028 moet het project af zijn. Bekijk de actuele planning op hoofdlijnen.

Informatiecentrum
Voor vragen over het project kunt u terecht bij het loket ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’ in de centrale hal van het World Trade Center of bellen (0800-5065) of mailen (info@zuidas.nl).