Servicedesk FCO

De Vrije Universiteit is in ontwikkeling, er is nieuwbouw gepland, maar er wordt ook verbouwd in bestaande gebouwen. 
Door het bouwen- en verbouwen kan voor omwonende enige geluidsoverlast ontstaan, wij doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken.
Mocht u de Vrije Universiteit op de eventuele overlast willen aanspreken, dan verzoeken wij u dit per mail te doen.

Servicedesk FCO
De Boelelaan 1105
Hoofdgebouw kamer HG 0B-01
T 020 59 85777
E-mail: servicedesk.fco@vu.nl

Geopend op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.