Gezelschap Senioren VU/VUmc

Een korte introductie
Het Gezelschap Senioren telt ruim 300 leden die de VU en het VUmc door (vervroegde) pensionering hebben verlaten. De structuur van het Gezelschap Senioren is een vereniging die is opgericht in 1983 en geen winstoogmerk kent. Volgens de statuten is het doel onder andere ‘aan de leden de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met medewerkers en collega’s van de VU en haar gelieerde instellingen’. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten van het Gezelschap Senioren gelegenheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Wat doen wij
De kern van onze activiteiten is het zorgen voor goede sociale contacten tussen de leden van het Gezelschap Senioren. Op iedere eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van juli, augustus en september) worden afwisselende onderwerpen gepresenteerd, zoals bouwplannen VU en VUmc, erfrecht, filosofie, structuur van de Vereniging (de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg) en de relatie met VU en VUmc, de universiteitsbibliotheek VU, medische techniek, et cetera. Na de presentatie is er een informeel samenzijn onder het genot van een drankje. Tevens wordt er onze nieuwjaarsbijeenkomst in januari en onze dagtocht in september aangekondigd.

Hoe werken wij
Het bestuur van het Gezelschap Senioren bestaat uit vrijwilligers van het gezelschap. De bestuursleden coördineren en organiseren diverse activiteiten. Zij doen daarbij een beroep op de leden voor assistentie. Voor de leden is er alle gelegenheid om ook zelf activiteiten te starten. Het Gezelschap Senioren ontvangt een financiële bijdrage van de voormalige werkgevers; aan de leden wordt een jaarlijkse bijdrage van minimaal €15 gevraagd.

Lid worden
Wij nodigen u van harte uit om lid te worden van ons Gezelschap Senioren (zie het aanmeldingsformulier). Als u eerst eens een middag wilt meemaken, voordat u zich aanmeldt als lid, dan kan dat geheel vrijblijvend. De bijeenkomsten vinden (meestal) plaats in het gebouw van de Medische Faculteit, van der Boechorststraat 7, Amsterdam van 13.30 tot ca 16.00 uur. Informeer bij de receptie voor het ruimtenummer.

Contact
Gezelschap Senioren VU/VUmc
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E-mail: seniorenvuvumc@gmail.com