Uitspraken 2019

Uitspraak 2019.01.845
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.02.846
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.03.847
Aanvang scriptietraject, ongegrond

Uitspraak 2019.04.848
Erkenning keuzevak als onderdeel major, gegrond

Uitspraak 2019.05.849
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.06.850
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.07.851
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.08.852
Vrijstellingen, ongegrond

Decision 2019.08.852
Exemption for examinations

Uitspraak 2019.09.853
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2019.10.854
Intekenen voor een vak, gegrond

Decision 2019.10.854
Registration for a course, well-founded

Uitspraak 2019.11.855
Wijziging getuigschrift, ongegrond

Decision 2019.11.855
Delete subjects from degree certificate, unfounded

Uitspraak 2019.12.856
Ongeldig verklaren tentamen, gegrond

Uitspraak 2019.13.857
Geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2019.14.858
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2019.15.859
Sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2019.16.860
Vrijstelling, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.17.861
Beoordeling tentamen, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.18.862
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.19.863
Sanctie wegens plagiaat, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.20.864
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2019.21.865
Sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2019.22.866
Sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2019.23.867
Toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2019.24.868
Vrijstelling, College onbevoegd t.a.v. proceskosten

Uitspraak 2019.25.869
Vrijstelling, ongegrond

Uitspraak 2019.26.870
Extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2019.27.871
Beoordeling community project, ongegrond

Decision 2019.27.871

Uitspraak 2019.28.872
Ongeldig verklaren tentamen, gegrond

Uitspraak 2019.29.873
Sanctie wegens fraude, gegrond

Uitspraak 2019.30.874
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2019.31.875
Beoordeling scriptie, ongegrond

Uitspraak 2019.32.876
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2019.33.877
Toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2019.34.878
Toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2019.35.879
Beoordeling tentamen, gegrond

Uitspraak 2019.36.880
Extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2019.37.881
Wijzigen tentamenuitslag, ongegrond

Uitspraak 2019.38.882
Puntenaftrek bij tentamen, gegrond

Uitspraak 2019.39.883
Extra tentamengelegenheid, tentamentijdverlenging, 
deels niet ontvankelijk, deels ongegrond

Uitspraak 2019.40.884
Deelname uitwisselingsprogramma, ongegrond

Uitspraak 2019.41.885
Waardering buitenlandse studieresultaten, ongegrond

Decision 2019.41.885
Recognising the results for a language course, unfounded

Uitspraak 2019.42.886
Vrijstelling, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.43.887
Sanctie wegens plagiaat, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.44.888
Toekenning Honours, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.45.889
Beoordeling, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.46.890
Toelating masteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.47.891
Vervroegd (mondeling) tentamen, ongegrond

Uitspraak 2019.48.892
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2019.49.893
Beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2019.50.894
Vervroegde herkansingen en individuele regeling scriptie, ongegrond

Uitspraak 2019.51.895
Toelating masteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.52.896
Vervroegde tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2019.53.897
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2019.54.898
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2019.55.899
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.56.900
Deelname aan tentamen, gegrond

Uitspraak 2019.57.901
Sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2019.58.902
Toelating tot afstudeertraject, ongegrond

Decision 2019.58.902
Permittance to graduate, unfounded

Uitspraak 2019.59.903
Toelating masteropleiding, ongegrond

Decision 2019.59.903
Admittance to a masters's programme, unfounded

Uitspraak 2019.60.904
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.61.905
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.62.906
Waardering extracurriculaire studieresultaten, gegrond

Uitspraak 2019.63.907
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Decision 2019.63.907
Negative binding study advice, unfounded

Uitspraak 2019.64.908
Extra herkansing, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.65.909
Negatief bindend studieadvies, kennelijk ongegrond

Uitspraak 2019.66.910
Vrijstelling, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.67.911
Niet ongeldig verklaren tentamen, verzetten herkansingsdatum,
College niet bevoegd

Uitspraak 2019.68.912
Voorlopige voorziening vanwege negatief bindend studieadvies,
verzoek afgewezen

Uitspraak 2019.69.913
Beoordeling, ongegrond

Decision 2019.69.913
Negative assessment, unfounded

Uitspraak 2019.70.914
Beoordeling, ongegrond

Decision 2019.70.914
Assessment, unfounded

Uitspraak 2019.71.915
Beoordeling, kennelijk niet-ontvankelijk

Decision 2019.71.915
Negative assessment, inadmissible

Uitspraak 2019.72.916
Beoordeling tentamen, ongegrond

Decision 2019.72.916
Insufficient mark, unfounded

Uitspraak 2019.73.917
Toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2019.74.918
Beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2019.75.919
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.76.920
Sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2019.77.921
Invulling studieprogramma, kennelijk niet-ontvankelijk