Uitspraken 2018

Uitspraak 2018.01.792
Aanvang scriptietraject, ongegrond

Uitspraak 2018.02.793
Vrijstellingen, ongegrond

Uitspraak 2018.03.794
Beoordeling tentamen, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.04.795
Beoordeling, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.05.796
Toelating tot masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2018.06.797
Beoordeling coschap, ongegrond

Uitspraak 2018.07.798
Beëindigen stage door stageschool, College niet bevoegd

Uitspraak 2018.08.799
Toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2018.09.800
Vrijstelling wetenschappelijke stage, gegrond

Uitspraak 2018.10.801
Extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2018.11.802
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2018.12.803
Extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2018.13.804
Het schrijven van een paper in plaats van een tentamen, ongegrond

Uitspraak 2018.14.805
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2018.15.806
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2018.16.807
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2018.17.808
Geldigheidsduur studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2018.18.809
Vervanging verplicht vak, ongegrond

Uitspraak 2018.19.810
Sanctie wegens plagiaat, gegrond

Decision 2018.19.810
Sanction because of plagiarism, well-founded

Uitspraak 2018.20.811
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2018.21.812
Toelating masteropleiding, gegrond

Uitspraak 2018.22.813
Beoordeling scriptie, verzet ongegrond

Uitspraak 2018.23.814
Vrijstelling, ongegrond

Uitspraak 2018.24.815
Wijziging getuigschrift, gegrond

Decision 2018.24.815
Delete subjects from degree certificate, well-founded

Uitspraak 2018.25.816
Afronding casus, ongegrond

Uitspraak 2018.26.817
Beoordeling wetenschappelijke stage, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.27.818
Uitreiking Honours certificaat, niet-ontvankelijk 

Uitspraak 2018.28.819
Toelating premaster, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.29.820
Toekenning cum laude, ongegrond

Uitspraak 2018.30.821
Vrijstelling wetenschappelijke stage, ongegrond

Uitspraak 2018.31.822
Deelname aan scriptietraject, niet-ontvankelijk 

Uitspraak 2018.32.823
Extra tentamengelegenheid, ongegrond

Decision 2018.32.823
Additional examination, unfounded

Uitspraak 2018.33.824
Ongeldig verklaren tentamen, ongegrond

Uitspraak 2018.34.825
Schorsing, gegrond

Uitspraak 2018.35.826
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2018.36.827
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2018.37.828
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2018.38.829
Beoordeling tentamen, gegrond

Uitspraak 2018.39.830
Beoordeling masterscriptie, ongegrond

Uitspraak 2018.40.831
Voortzetting lerarenopleiding, College niet bevoegd

Uitspraak 2018.41.832
Invulling studieprogramma, kennelijk niet-ontvankelijk 

Uitspraak 2018.42.833
Negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.43.834
Toelating tot masteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.44.835
Negatief bindend studieadvies, ongegrond
Voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2018.45.836
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2018.46.837
Vrijstelling aanwezigheidsplicht, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.47.838
Extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2018.48.839
Extra inlevermoment scriptie, ongegrond

Uitspraak 2018.49.840
Aanwijzen scriptiebegeleider, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.50.841
Afgifte getuigschrift, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.51.842
Aanwijzen scriptiebegeleider, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.52.843
Negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2018.53.844
Negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk