Uitspraken 2017

 

Uitspraak 2017.01.732
Negatief bindend studieadvies, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.02.733
Toelating masteropleiding, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.03.734
Het schrijven van een scriptie in het Nederlands, gegrond
empty

Uitspraak 2017.04.735
Aftekenen Voortgangstoets masterjaar 3, voorlopige voorziening afgewezen
empty

Uitspraak 2017.05.736
Vrijstelling, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.06.737
Toelating premasteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2017.07.738
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2017.08.739
Het eindcijfer voor het vak Pleitoefening, gegrond
empty

Uitspraak 2017.09.740
Het voorleggen van een scriptie aan een derde beoordelaar, kennlijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.10.741
Sanctie wegens fraude, gegrond
empty

Uitspraak 2017.11.742
Beoordeling coschap, ongegrond,
Op-non-actiefstelling, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.12.743
Vrijstelling, gegrond
empty

Uitspraak 2017.13.744
Afronding pleitoefening, ongegrond

Uitspraak 2017.14.745
Toelating masteropleiding, gegrond
empty

Uitspraak 2017.15.746
Extra tentamengelegenheid, gegrond
empty

Uitspraak 2017.16.747
Toelating tot scriptietraject, gegrond
empty

Uitspraak 2017.17.748
Beoordeling Praktijk 2-examen, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.18.749
Beoordeling coschap, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.19.750
Invulling studieprogramma, ongegrond
empty

Uitspraak 2017.20.751
Vrijstelling, gegrond
empty

Decision 2017.07.738
Mark for examination, unfounded
empty

Decision 2017.14.745
Admission to Masters's degree programma, well founded
empty

Decision 2017.19.750
Adjustment educational programme, unfounded
empty

Decision 2017.20.751
Obligation to attend all of the classes for a course, well founded 

Uitspraak 2017.20.751
Vrijstelling, gegrond

Uitspraak 2017.21.752
Tentamenvoorzieningen vanwege dyslexie, gegrond

Uitspraak 2017.22.753
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2017.23.754
Geldigheidsduur studieresultaten, deels gegrond, deels ongegrond

Uitspraak 2017.24.755
Beoordeling coschap, gegrond

Uitspraak 2017.25.756
Beoordeling afstudeerscriptie, ongegrond 

Uitspraak 2017.26.757
waardering van in het buitenland behaalde studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2017.27.758
Extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2017.28.759
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2017.29.760
Invulling studieprogramma, gegrond

Uitspraak 2017.30.761
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2017.31.762
Vrijstellingen, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.32.763
Beoordeling werkstuk, ongegrond

Uitspraak 2017.33.764
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2017.34.765
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2017.35.766
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2017.36.767
Verlenging studieresultaten, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.37.768
Beoordeling tentamen, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.38.769
Beoordeling tentamenvraag, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.39.770
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.40.771
Extra tentamengelegenheid, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.41.772
Beoordeling tentamen, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.42.773
Toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2017.43.774
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2017.44.775
Uitstel inleveren essay, ongegrond

Uitspraak 2017.45.776
Sanctie wegens fraude, gegrond

Uitspraak 2017.46.777
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2017.47.778
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2017.48.779
Negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.49.780
Toelating masteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.50.781
Extra tentamengelegenheid, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.51.782
Uitreiking getuigschrift, ongegrond

Uitspraak 2017.52.783
Sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2017.53.784
Herbeoordeling, extra herkansing, voorlopige toelating masteropleiding, deels gegrond, deels ongegrond

Uitspraak 2017.54.785
Extra tentamengelegenheid, herkansing premastercursus, ongegrond

Uitspraak 2017.55.786
Extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2017.56.787
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2017.57.788
Beoordeling professioneel gedrag, verzet ongegrond

Uitspraak 2017.58.789
Afronding masterscriptie, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.59.790
Klachten, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2017.60.791
Negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk 

Decision 2017.25.756
Assessment of gradiation thesis, unfounded

Decision 2017.33.764
Negative recommendation to the continuation of studies, unfounded

Decision 2017.34.765
Negative recommendation of the continuation of studies, unfounded

Decision 2017.35.766
Negative recommendation of the continuation of studies, unfounded