Uitspraken 2016

Uitspraak 2016.01.678
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.02.679
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2016.03.680
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2016.04.681
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.05.682
Geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2016.06.683
Beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2016.07.684
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.08.685
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.09.686
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.10.687
Negatief bindend studieadvies, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2016.11.688
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2016.12.689
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2016.13.690
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.14.691
Beoordeling practicum, ongegrond

Uitspraak 2016.15.692
Geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2016.16.693
Geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2016.17.694
Het maken van cases, gegrond

Uitspraak 2016.18.695
Beoordeling, gegrond

Uitspraak 2016.19.696
Negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2016.20.697
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.21.698
Sanctie wegens plagiaat, gegrond

Uitspraak 2016.22.699
Geldigheid studieresultaten, ongegrond

Decision 2016.23.700
Sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak VZ 2016.24.701
Extra tentamenvoorzieningen, voorlopige voorziening toegewezen

Uitspraak 2016.25.702
Beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2016.26.703
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2016.27.704
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2016.28.705
beoordeling, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2016.29.706
geldigheid studieresultaten, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2016.30.707
afgifte doctoraalgetuigschrift, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.31.708
extra tentamengelegenheid, ongegrond 

Decision 2016.32.709
toelating masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2016.33.710
klacht over begeleiding, College niet bevoegd
empty

Uitspraak 2016.34.711
beoordeling, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.35.712
sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2016.36.713
beoordeling, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.37.714
beoordeling, gegrond
empty

Uitspraak 2016.38.715
extra tentamengelegenheid, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.39.716
toelating premasteropleiding, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.40.717
negatief bindend studieadvies, gegrond
empty

Uitspraak 2016.41.718
beoordeling gentamen, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2016.42.719
beoordeling tentamen, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2016.43.720
negatief bindend studieadvies, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.44.721
extra herkansing, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.45.722
toelating masteropleiding, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.46.723
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2016.47.724
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2016.48.725
sanctie wegens plagiaat, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.49.726
geldigheid studieresultaten, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.50.727
sanctie wegens plagiaat, ongegrond
empty

Uitspraak 2016.51.728
afronding premasteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2016.52.729
toelating masteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2016.53.730
beoordeling stage, kennelijk niet-ontvankelijk
empty

Uitspraak 2016.54.731
negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk