Uitspraken 2015

Uitspraak VZ 2015.01.616
voortgangstoetsnormen, voorlopige voorziening afgewezen     

Uitspraak 2015.02.617
voortgangstoetsnormen, ongegrond

Uitspraak 2015.03.618
aanwijzen scriptiebegeleider, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.04.619
sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2015.05.620
negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2015.06.621
wraking, verzoek afgewezen

Uitspraak 2015.07.622
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.08.623
toelating tot masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2015.09.624
verlenging studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2015.10.625
negatief bindend studieadvies, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.11.626
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.12.627
beoordeling, weigering inzage, ongegrond

Uitspraak 2015.13.628
toelating tot masteropleiding, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.14.629
verlenging studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2015.15.630
ongeldigheid tentamenresultaat, ongegrond

Uitspraak 2015.16.631
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak VZ 2015.18.633
klacht inzakelbeleid, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak VZ 2015.19.634
verlenging studieresultaten, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak VZ 2015.20.635
verlenging studieresultaten, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.21.636
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2015.22.637
sanctie wegens plagiaat, gegrond

Uitspraak 2015.23.638
verlenging studieresultaten, gegrond

Uitspraak 2015.24.639
beoordeling, deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.25.640
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2015.26.641
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak VZ 2015.27.642
beoordeling, niet in behandeling nemen klacht,
deels College niet bevoegd, deels kennelijk ongegrond

Uitspraak 2015.28.643
schorsing, gegrond

Uitspraak 2015.29.644
vrijstelling KOW,
2 beroepen niet-ontvankelijk, 7 gegrond

Uitspraak 2015.30.645
extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2015.31.646
verlenging studieresultaten, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.32.647
verlenging studieresultaten, ontvankelijk, geschikt

Uitspraak 2015.33.648
toekenning cum laude, gegrond

Uitspraak 2015.34.649
verlenging studieresultaten, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.35.650
beoordeling tentamen, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2015.36.651
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2015.37.652
beoordeling (toekenning bonuspunt), gegrond

Uitspraak 2015.38.653
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2015.39.654
extra tentamengelegenheid, deels ongegrond, College deels niet bevoegd

Uitspraak 2015.40.655
klacht, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2015.41.656
negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2015.42.657
sanctie, ongegrond

Uitspraak 2015.43.658
verlenging studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2015.44.659
sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2015.45.658
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2015.46.659
toekenning cum laude, gegrond

Uitspraak 2015.47.660
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.48.661
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2015.49.662
sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2015.50.663
negatief bindend studieadvies, vrijstelling

Uitspraak 2015.51.664
beoordeling, gegrond

Uitspraak 2015.52.665
extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2015.53.666
sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2015.54.666
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.55.667
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.56.668
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.57.669
toelating tot masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2015.58.670
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2015.59.671
toelating tot masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2015.60.672
beoordeling masterthesis, ongegrond

Uitspraak 2015.61.673
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2015.62.674
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.63.675
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.64.676
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2015.65.677
toelating tot masteropleiding, gegrond