Uitspraken 2013

Uitspraak 2013.01.479
toelating tot premasteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2013.03.481
colloquium doctum, ongegrond

Uitspraak 2013.04.482
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2013.05.483
beoordeling, deels niet-ontvankelijk, College deels onbevoegd

Uitspraak 2013.06.484
sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2013.07.485
geldigheid examenresultaten, gegrond

Uitspraak 2013.08.486
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.09.487
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.10.488
begeleiding bij scriptie, College niet bevoegd

Uitspraak 2013.11.489
beoordeling, kennelijk ongegrond

Uitspraak 2013.12.490
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2013.13.491
toelating tot tentamen, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.14.492
sanctie wegens fraude, gegrond

Uitspraak 2013.15.493
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2013.16.494
sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2013.17.495
beoordeling premasterthesis, ongegrond

Uitspraak 2013.18.496
beoordeling masterthesis, ongegrond

Uitspraak 2013.19.497
toelating tot examen, ongegrond

Uitspraak 2013.20.498
toekenning studiepunten, ongegrond

Uitspraak 2013.21.499
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2013.22.500
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2013.23.501
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.24.502
extra tentamengelegenheid, voorlopige voorziening, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.25.503
extra tentamengelegenheid, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.26.504
geldigheidsduur inpassingsprogramma, voorlopige voorziening toegewezen

Uitspraak 2013.27.505
toelating tot premasterprogramma, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.28.506
toelating tot premasterprogramma, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.29.507
verlenging inpassingsprogramma, gegrond

Uitspraak 2013.30.508
negatief bindend studieadvies, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.31.509
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.32.510
toelating tot premasterprogramma, ongegrond

Uitspraak 2013.33.511
toelating tot premasterprogramma, ongegrond

Uitspraak 2013.34.512
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.35.513
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.36.514
sanctie wegens fraude, gegrond

Uitspraak 2013.37.515
herkansing masterthesis, ongegrond

Uitspraak 2013.38.516
aanwijzen derde beoordelaar, deels niet-ontvankelijk, deels gegrond

Uitspraak 2013.39.517
negatief bindend studieadvies, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.40.518
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.41.519
negatief bindend studieadvies, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.42.520
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.43.521
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.44.522
extra tentamengelegenheid, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2013.45.523
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.46.524
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.47.525
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.48.526
beoordeling tentamen, ongegrond

Uitspraak 2013.49.527
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.50.528
vervangende tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2013.51.529
toelating tot premasterprogramma, ongegrond

Uitspraak 2013.52.530
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.56.534
beoordeling, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.57.535
negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.58.536
toelating tot masteropleiding, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.59.537
negatief bindend studie-advies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.60.538
toelating premasterprogramma, kennelijk niet ontvankelijk

Uitspraak 2013.61.539
negatief bindend studieadvies, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2013.62.540
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.63.541
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2013.64.542
beoordeling, College niet bevoegd