Uitspraken 2012

Uitspraak 2012.03.416
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2012.07.420
vrijstellingen, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.08.421
wraking leden College, verzoek afgewezen

Uitspraak 2012.09.422
toegang tot onderwijsonderdeel, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.10.423
vervangende opdracht, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.12.425
sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2012.13.426
geldigheid examenresultaat, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2012.14.427
sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2012.15.428
geldigheid examenresultaat, gegrond

Uitspraak 2012.16.429
sanctie wegens plagiaat, ongegrond

Uitspraak 2012.17.430
vrijstelling, gegrond

Uitspraak 2012.18.431
tentamenvorm, ongegrond

Uitspraak 2012.19.432
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2012.20.433
invulling extracurriculaire ruimte, ongegrond

Uitspraak 2012.21.434
toelating tot onderwijsonderdeel, gegrond

Uitspraak 2012.22.435
sanctie, ongegrond

Uitspraak 2012.23.436
beoordeling essay, ongegrond

Uitspraak 2012.24.437
beoordeling essay, ongegrond

Uitspraak 2012.25.438
toelating tot masteropleiding, ongegrond

Uitspraak 2012.26.439
beoordeling essay, ongegrond

Uitspraak 2012.27.440
negatief bindend studieadvies, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.28.441
negatief bindend studieadvies, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.30.443
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2012.32.445
toegang tot het onderwijs, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.33.446
beëindiging inschrijving, College niet bevoegd

Uitspraak 2012.34.447
stageplaats, gegrond

Uitspraak 2012.35.448
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2012.36.449
extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2012.37.450
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2012.38.451
negatief bindend studieadvies, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2012.39.452
toelating tot masteropleiding, gegrond

Uitspraak 2012.40.453
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2012.41.454
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2012.42.455
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2012.43.456
toelating (colloquium doctum), voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2012.44.457
toelating (colloquium doctum), ongegrond

Uitspraak 2012.45.458
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2012.47.460
toelating tot masteropleiding, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2012.48.461
extra tentamengelegenheid, gegrond

Uitspraak 2012.49.462
geldigheidsduur studieresultaten, gegrond

Uitspraak 2012.50.463
negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2012.51.464
sanctie, ongegrond