Uitspraken 2011

Uitspraak 2011.01.364
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.02.365
klacht, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.03.366
vrijstelling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.04.367
sanctie, beoordeling; deels niet-ontvankelijk, deels gegrond

Uitspraak 2011.05.368
toelating tot master, voorlopige voorziening toegewezen

Uitspraak 2011.06.369
afronden opleiding, ongegrond

Uitspraak 2011.07.370
erkenning studiepunten, gegrond

Uitspraak 2011.08.371
vrijstelling, ongegrond

Uitspraak 2011.09.372
uitreiken getuigschrift, gegrond

Uitspraak 2011.10.373
vrijstelling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.11.374
extra tentamengelegenheid, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.12.375
sanctie, ongegrond

Uitspraak 2011.13.376
vrijstelling, ongegrond

Uitspraak 2011.14.377
geldigheidsduur studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2011.15.378
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.16.379
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.17.380
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.18.381
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.19.382
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.20.383
beoordeling, College niet bevoegd

Uitspraak 2011.21.384
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.22.385
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.23.386
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.24.387
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.25.388
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.26.389
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.27.390
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.28.391
vrijstelling, gegrond

Uitspraak 2011.29.392
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2011.30.393
vrijstelling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.31.394
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2011.32.395
toelating master, vrijstellingen; ongegrond

Uitspraak 2011.33.396
extra tentamengelegenheid;
voorlopige voorziening afgewezen, voorlopige voorziening deels niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.34.397
extra tentamengelegenheid;
gegrond, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2011.35.398
toelating master, ongegrond

Uitspraak 2011.36.399
beoordeling, sanctie; ongegrond

Uitspraak 2011.37.400
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2011.38.401
vrijstelling tentamen, extra tentamengelegenheid; ongegrond

Uitspraak 2011.39.402
toelating premaster, ongegrond

Uitspraak 2011.40.403
vrijstelling, ongegrond

Uitspraak 2011.41.404
toelating premaster, ongegrond

Uitspraak 2011.42.405
vrijsteling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.43.406
toelating premaster, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.44.407
toelating premaster, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2011.45.408
vrijstelling; ongegrond, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2011.46.409
invulling stage, gegrond

Uitspraak 2011.47.410
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2011.48.411
uitslag tentamen, gegrond