Uitspraken 2010

Uitspraak 2010.01.310
onbekend, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.03.312
uitreiken getuigschrift, ongegrond

Uitspraak 2010.04.313
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2010.05.314
verzet tegen Voorzittersuitspraak, gegrond

Uitspraak 2010.06.315
onbekend, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.07.316
onbekend, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.08.317
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2010.09.318
geldigheid studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2010.10.319
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2010.11.320
toegang tot onderwijs, geldigheid studieresultaten,
deel gegrond, deels niet-ontvankelijk, voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak 2010.12.321
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.13.322
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2010.14.323
sanctie wegens fraude, ongegrond

Uitspraak 2010.15.324
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.16.325
voorzittersuitspraak, gegrond

Uitspraak 2010.17.326
geldigheidsduur studieresultaten, ongegrond

Uitspraak 2010.18.327
geldigheidsduur studieresultaten, gegrond

Uitspraak 2010.19.328
extra tentamengelegenheid, ongegrond

Uitspraak 2010.20.329
voorzittersuitspraak, gegrond

Uitspraak 2010.21.330
beoordeling, ongegrond

Uitspraak 2010.22.331
vrijstelling, ongegrond

Uitspraak 2010.23.332
vervangende opdracht, ongegrond

Uitspraak 2010.24.333
toelating brugtoets, toekennen studiepunt, geldigheidsduur studieresultaten
gegrond, voorlopige voorziening toegewezen

Uitspraak 2010.25.334
beoordeling, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.26.335
beoordeling, gegrond

Uitspraak 2010.28.337
toelating tot derdejaarsvak, niet-ontvankelijk

Uitspraak 2010.29.338
toelating tot Honours Programma, ongegrond

Uitspraak 2010.30.339
beoordeling, niet-ontvankelijk