Gebouw W&N

W&N gebouw Too van Velzen

Bezoekadres

De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

In 1958 besloot de VU tot de bouw van een nieuw gebouw voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Architect ir. H.T. Zwiers ontwierp eerst de laboratoria van biologie en natuurkunde. Het gebouw werd in 1966 officieel geopend door minister I.A. Diepenhorst.

De eerste fase van het gebouw - de Boelelaan 1081, inclusief het cyclotrongebouw - was in 1964 klaar. Dit deel werd bemensd door wiskundigen, sterrenkundigen en natuurkundigen. Op nummer 1085 en 1087 waren de werkplekken voor de geologen en biologen. Van het middengedeelte was in eerste instantie alleen de verbindende kelder gebouwd. In 1975 kwam daar De Boelelaan 1083 bij, waar de scheikundigen gehuisvest werden. Ook bevonden zich verschillende instrumentmakerijen, de bètabibliotheek, de groep algemene vorming, het lasercentrum en het radionuclidencentrum in het gebouw. Later werd het gebouw nog meer uitgebreid ten behoeve van collegezalen en een restaurant.

Amsterdam Venture Studios

De VU Campus heeft, evenals nog vier andere locaties in de stad, een Amsterdam Venture Studio (AVS). De vijf locaties in de stad bieden studenten, onderzoekers en alumni van de Amsterdamse kennisinstellingen de gelegenheid om hun ideeën om te zetten in actie. Het zijn nieuwe plekken op de Amsterdamse campussen om bedrijven te starten, en deze te laten groeien.

Op de VU Campus is de AVS te vinden in de P2 vleugel van het W&N-gebouw. Dit deel van het gebouw is gerestyled en heeft een gezellige eigentijdse Breakout room, waar de reeds gevestigde startups elkaar kunnen ontmoeten. Hier kun je zien welke startups er al allemaal in de AVS zijn gehuisvest. Je bent van harte uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen. Meer weten over:

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen heeft drie zogenoemde 'Dream Teams' voor studenten die deelnemen aan innovatieve sportprojecten. Het gaat om het Human Power Team (snelste door de mens aangedreven fiets), WASUB (snelste mensaangedreven onderzeeër) en het onlangs opgerichte team PULSE Racing (snelle fiets voor mensen met een dwarslaesie). Tot voor kort waren de Dream Teams in Gebouw MF gehuisvest. Zij verhuisden 21 maart 2018 naar de Amsterdam Venture Studios in het W&N gebouw waar zij een betere en grotere ruimte hebben met gedeelde voorzieningen. Studenten kunnen hun innovaties op het gebied van sport en bewegen nu verder ontwikkelen op de VU en tegelijkertijd leren om effectief in een team samen te werken. Het nieuwe team PULSE Racing presenteerde zich tijdens de opening voor het eerst aan de buitenwereld.

Opening AVS 21 maart 2018
foto: basfotografie.com